1.8: podejmij wyzwanie dziennych misji

W aktualizacji 1.8 Nagrody za zasługi zostaną zastąpione nowym zestawem misji dziennych dla bitew losowych. Nowy system jest czytelniejszy, daje też łatwiejszy dostęp do informacji o nagrodach, jakie możecie zdobyć i nakładzie pracy, jaki musicie włożyć w ich zdobycie. W dodatku dostaniecie możliwość przetasowania wymogów dla trzech dziennych misji, co da Wam większą dowolność w ich wypełnianiu i stworzy potencjał zdobycia większej liczby nagród.

Mapa Globalna: narodziny przemysłu, podsumowanie

Najnowsze wydarzenie mapy globalnej Narodziny przemysłu jest już za nami. Stoczyliście niezliczone bitwy, ulepszaliście swoje czołgi specjalnymi materiałami eksploatacyjnymi, a nawet budowaliście własne maszyny od podstaw w Warsztacie. Czy osiągnęliście wszystko co zamierzyliście? Czy Wasz klan odpowiedział na wyzwanie ery przemysłu i podbił świat? Spodziewajcie się więcej informacji na temat nadchodzącego sezonu wkrótce, a w międzyczasie zagłębcie się w statystyki Narodzin przemysłu!