TV Kowalowe: Przebrane Czołgi Otto Skorzennego

Ersatz M10.