WoWs: Zmiany w okrętach podwodnych, cz.II

Pamiętacie, gdy ostatnio rozmawialiśmy o wprowadzeniu zmian w okrętach podwodnych? Cóż, nadal nad nimi pracujemy!

W aktualizacji 13.1 rozpoczęliśmy wprowadzanie pewnych zmian, a w aktualizacji 13.2 będzie ich jeszcze więcej.

Dodatkowe zmiany w aktualizacji 13.2 dotkną przeciwdziałanie „shotgunningowi” przez okręty podwodne przy jednoczesnym zachowaniu ich efektywności. Wprowadzamy pewne poprawki w sposobie działania torped: będą one teraz zadawać różne uszkodzenia w zależności od przebytego przezeń dystansu. Okręty podwodne otrzymają również zmiany w ulepszeniach i dodatki, a do tego wprowadzamy nieco zmian w balansie tej klasy.

Zmiany w okrętach podwodnych

Nowa cecha torped

Wszystkie torpedy okrętów podwodnych będą teraz zadawać zmniejszone uszkodzenia na dystansie pierwszych przebytych przez nie kilometrów. Do odległości 2,9 km będą zadawać tylko 10% uszkodzeń, natomiast na przestrzeni od 2,9 do 3 km uszkodzenia te wzrosną do 100%. Takie skalowanie zapobiegnie scenariuszom, gdy metr różnicy może skutkować drastycznie odmiennymi uszkodzeniami.

Z powodu minimalnych uszkodzeń, jakie torpedy mogą zadać w bardzo bliskiej odległości, odległość uzbrajania alternatywnych torped okrętów podwodnych zostanie skrócona (do około 400 m, jak przy torpedach z naprowadzeniem akustycznym). Ma to na celu utrudnienie przeprowadzenia ataków „shotgunowych” z bliskiej odległości, przy jednoczesnym umożliwieniu graczom bezpieczniejszego użycia bomb głębinowych w starciach z okrętami podwodnymi na niewielkim dystansie.

Zwróćcie uwagę: z powodów technicznych UI okrętów podwodnych będzie pokazywać 2,9 km jako zasięg, w jakim torpedy osiągają maksymalne uszkodzenia; te jednak będą stopniowo rosły od 2,9 km i osiągną 100% dopiero przy 3 km. Jest to błąd, który zostanie naprawiony w jednej z nadchodzących aktualizacji.

Widoczność terenu podwodnego

Poprzednio okręty podwodne musiały przejść w tryb lornetki lub użyć Hydrolokatora, by wyraźnie widzieć teren pod wodą. W aktualizacji 13.1 dokonaliśmy zmian w Hydrolokatorze i znacznie skróciliśmy czas działania tego sprzętu. Przed tą zmianą fala soniczna, która ukazuje podwodny teren, była powiązana z tym sprzętem eksploatacyjnym. Obecnie fala soniczna jest włączana osobno, poprzez użycie syreny / naciśnięcie klawisza N.

Usprawnienia wskaźnika impulsu sonaru

Gdy okręt podwodny emituje impuls sonaru, na powierzchni wody pojawia się widoczny wskaźnik. Poprawiliśmy wskaźnik kierunku, dostarczając graczom informacji o przybliżonym kierunku podróży okrętu podwodnego w momencie emisji.

Poprawione ostrzeżenie o bliskości okrętu podwodnego

Dochodziło, choć rzadko, do sytuacji, gdy okręty podwodne zderzały się ze sobą bez ostrzeżenia z powodu braku zasięgu pewnego wykrycia innych okrętów podwodnych podczas zanurzenia. Aby to naprawić, ostrzeżenie o bliskości otrzymało nowe efekty dźwiękowe i wizualne, aby ostrzec graczy, gdy ci znajdą się w pobliżu innego okrętu podwodnego podczas zanurzenia.

Zmiany w ulepszeniach okrętów podwodnych

Jako część usprawnień i przeprojektowania mechanik okrętów podwodnych naniesiono kilka zmian w ulepszeniach okrętów podwodnych.

Modyfikacja 3 układu sterowania okrętu podwodnego

zostanie usunięta z gry.

Modyfikacja 1 systemu kontroli uszkodzeń

i

System ostrzegania torpedowego

zostaną usunięte z okrętów podwodnych, lecz pozostaną jako opcja dla innych klas okrętów.

Modyfikacja 2 sonaru

zostanie przeniesiona z miejsca 3. na miejsce 2.

Wszystkie wyżej wymienione ulepszenia, zamontowane na okrętach podwodnych w momencie wprowadzenia aktualizacji, zostaną bezpłatnie zdemontowane i usunięte z kont graczy. Rekompensata zostanie przyznana adekwatnie do ich pełnych cen. Dodatkowo:

  • Za każdy przechowywany w inwentarzu gracza egzemplarz Modyfikacji 2 sonaru dopisanych do konta zostanie 250 000 kredytów, ponieważ to ulepszenie zostało przeniesione do tańszego miejsca.
  • Modyfikacja 3 układu sterowania okrętu podwodnego zostanie usunięta z inwentarzy graczy, za co otrzymają oni pełną rekompensatę.

Modyfikacja 2 układu sterowania okrętu podwodnego została przemianowana na Układ sterowania okrętu podwodnego, a jego parametry wyglądają następująco:

  • Czas przestawienia steru: –50%
  • Czas przestawiania steru głębokości: –50%
Modyfikacja 3 systemu kontroli uszkodzeń, miejsce 2.: zmniejsza uszkodzenia od pożarów i zalań o 5%.
Modyfikacja 3 wyrzutni torpedowych, miejsce 5.: zwiększa uszkodzenia torped o 7%.
Wzmocnione grodzie, miejsce 5.: zmniejsza otrzymywane uszkodzenia od bomb głębinowych przez okręty podwodne o 15%.

Dodajemy również dwa ulepszenia specjalne dla sprzętów eksploatacyjnych w Zbrojowni:

Modyfikacja 1 rezerwowej jednostki akumulatorowej, miejsce 2.: czas działania sprzętu +20%.
Koszt ulepszenia: 17 000 jedn. węgla.
Modyfikacja 1 detektora okrętów podwodnych, miejsce 3.: czas przygotowania i odnowienia sprzętu –20%. To ulepszenie specjalne będzie również dostępne dla okrętów powierzchniowych, które mają dostęp do tego sprzętu eksploatacyjnego.
Koszt ulepszenia: 17 000 jedn. węgla.

Powinno to zwiększyć różnorodność konfiguracji okrętów podwodnych i umożliwić interesujące wybory wśród ulepszeń tych jednostek.

Z powodu tych zmian wszyscy gracze otrzymają globalną 100% zniżkę na demontaż ulepszeń podczas pierwszego tygodnia aktualizacji 13.2.

Zmiany w balansie okrętów podwodnych

Jak wspominaliśmy wcześniej, równolegle z uporaniem się z problematycznymi kwestiami związanymi z okrętami podwodnymi zajmowaliśmy się utrzymaniem takiego samego poziomu skuteczności tej klasy okrętów. W związku z tym:

  • Naniesiono zmiany balansu na wszystkie torpedy alternatywne i torpedy z naprowadzeniem akustycznym brytyjskich okrętów podwodnych w drzewie technologicznym. Uszkodzenia alternatywnych torped zostały zwiększone o 15%, a te od torped z naprowadzeniem akustycznym okrętów z brytyjskiego drzewa technologicznego wzrosły o 5%.
  • Zasięg alternatywnych torped z niemieckiej linii drzewa technologicznego został zwiększony, aby umożliwić ich użycie poza starciami na niewielkim dystansie.
  • Zwiększono zasięg podstawowych alternatywnych torped z 5,5 do 7 km
  • Zwiększono zasięg możliwych do zbadania alternatywnych torped z 6,3 do 7,5 km
  • Zwiększono zasięg podstawowych alternatywnych torped z 6,3 do 7,5 km
  • Zwiększono zasięg możliwych do zbadania alternatywnych torped z 6,3 do 8 km

ź: WoWs