wyposażenie 2.0 już tu jest!

Wszystkie testy przeprojektowanego systemu Wyposażenia 2.0 zostały już przeprowadzone, więc nadeszła pora by wprowadzić te wielkie zmiany wprost do gry!

Chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność dla graczy, którzy wzięli aktywny udział w testowaniu i dyskusjach na temat konceptu przeprojektowanego Wyposażenia 2.0. Przyjrzyjmy się teraz wszystkim zmianom wprowadzonym do tej kluczowej funkcji zanim zostaną opublikowane w aktualizacji 1.10.

Wyposażenie w World of Tanks: Główne problemy

Większość z Was przypuszczalnie doświadczyła problemów w obecnym systemie, takich jak:

 1. Ograniczona różnorodność i możliwości konfiguracji. Większość graczy korzysta jedynie z kilku najpopularniejszych rodzajów wyposażenia (mechanizm dosyłający, wentylacja, system naprowadzania, siatka maskująca, itd.) , a inne (ulepszone zawieszenie, dodatkowe ostrogi, itd.) nie są prawie w ogóle używane. Chcemy bardziej urozmaicić wyposażenie , aby dać Wam więcej opcji do dopasowania Waszej kombinacji do indywidualnego stylu rozgrywki.
 2. W grze istnieje wiele wersji tego samego typu wyposażenia — ulepszone zawieszenia, mechanizmy dosyłające, etc. Wszystkie one mają na celu ulepszenie tego samego parametru bojowego, a różnica w koszcie tych modyfikacji jest nieznaczna, co może wprowadzać niepotrzebne zawiłości. Przykładem tego jest choćby fakt, że obecnie w grze istnieje 21 rodzajów ulepszonego zawieszenia.
 3. Koszt wyposażenia nie jest uzależniony od poziomu pojazdu. Na przykład, większość wyposażenia jest opłacalna dla maszyn z wyższych poziomów, ale to samo sprawia, że są dość drogie dla czołgów z niższych poziomów.
 4. Istnieje wiele typów wyposażenia polepszającego siłę ognia, ale niewiele służącego do wzmocnienia innych charakterystyk pojazdu, jak np. mobilności. W rezultacie, niektóre klasy pojazdów (lekkie i średnie) pozostają bez możliwości ulepszenia kluczowych parametrów bojowych.

Nasze cele

Jako że wszystkie powyższe aspekty są ze sobą połączone, przeprowadzamy dokładne przeprojektowanie systemu wyposażenia. Nasze główne priorytety to:

 • Uprościć wybór i wykorzystanie wyposażenia.
 • Zwiększyć jego różnorodność, z uwzględnieniem różnych modyfikacji używanych przez graczy.
 • Sprawić, aby ceny wyposażenia były bardziej przystępne dla niskich i średnich poziomów.

Nowe rodzaje wyposażenia

Aby zdywersyfikować wyposażenie, chcemy dodać kilka nowych jego typów, ale także zrewidować premie zapewniane przez istniejące już wyposażenie.

W opisie wyposażenia pierwsza wartość to standardowy efekt, a druga to efekt powiększony (dla przypadków, gdzie kategoria wyposażenia i jego miejsca są zgodne).
Siła ognia
So
Koszty w kredytach

Ulepszona wentylacja
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Mechanizm dosyłający
Klasa 2: 300 000
Klasa 1: 600 000
Ulepszony system naprowadzania
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Stabilizator pionowy
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Ulepszone celowanie
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Ulepszony mechanizm obracania
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000

Żywotność
Zy
Koszty w kredytach

Ulepszona wentylacja
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Osłona przeciwodłamkowa
Lekki: 50 000
Średni: 200 000
Ciężki: 500 000
Superciężki: 750 000
Ulepszone wzmocnienie
Klasa 3: 40 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Zmieniona konfiguracja
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000

Mobilność
Mo
Koszty w kredytach

Ulepszona wentylacja
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Dodatkowe ostrogi
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 250 000
Klasa 1: 500 000
Ulepszony mechanizm obracania
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Turbosprężarka
Klasa 1: 50 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 3: 500 000

Zwiad
Zw
Koszty w kredytach

Ulepszona wentylacja
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Lorneta polowa
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Siatka maskująca
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 100 000
Cichy układ wydechowy
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Powłoka antyrefleksyjna
Klasa 3: 50 000
Klasa 2: 200 000
Klasa 1: 600 000
Ulepszone radio
600 000
System obserwacji dowódcy
600 000

Wprowadzenie kategorii miejsc i wyposażenia

W nowym systemie, który chcemy wprowadzić, wyposażenie podzielone jest wg specjalnych kategorii, ale w dalszym ciągu może zostać zamontowane w dowolnym dostępnym miejscu na wyposażenie. Zostaną wprowadzone cztery kategorie:

 1. Siła ognia
 2. Żywotność
 3. Mobilność
 4. Zwiad

Każdy typ wyposażenia zostanie przypisany do kategorii, na którą wpływa, co ułatwi sortowanie wszystkich rodzajów wyposażenia istniejących w grze. Jeśli kategoria wyposażenia zgadza się z kategorią miejsca, w którym je zamontowano, wyposażenie to da Waszemu pojazdowi zwiększoną premię. Wyjątkiem od tej reguły jest stabilizator pionowy, który nie zapewnia zwiększonej premii. Jeśli kategorie nie zgadzają się, lub miejsce nie posiada kategorii, wyposażenie nie otrzyma premii.

Liczba dostępnych miejsc i kategorii zależeć będzie od poziomu pojazdu. Na przykład, czołgi ciężkie będą miały tylko jedno miejsce dla żywotności, a czołgi lekkie tylko jedno na zwiad. Czołgi poziomów VI–X będą posiadały tylko jedną kategorię dla pierwszego miejsca na wyposażenie. Wszystkie pojazdy poziomów I–V posiadać będą miejsca bez kategorii.

POZIOM TYP POJAZDU KATEGORIA 1. MIEJSCA MIEJSCE 2 MIEJSCE 3
VI–X Czołgi ciężkie Żywotność nd. nd.
Czołgi średnie Mobilność nd. nd.
Czołgi lekkie Zwiad nd. nd.
Niszczyciele czołgów Siła ognia nd. nd.
Działa samobieżne Siła ognia nd.  nd.

Ulepszone wyposażenie i wyposażenie z nagród dadzą Wam statyczną premię, niezależnie od miejsca, do którego zostaną przypisane spośród czterech kategorii. Co więcej, ulepszone wyposażenie zapewni Wam większe premie niż obecnie. Ulepszone wyposażenie i wyposażenie z nagród w dalszym ciągu zapewnią Wam premie wyższe niż te ze standardowego, nawet jeśli wyposażenie standardowe znajduje się w miejscu z premią.

TYP ULEPSZONEGO WYPOSAŻENIA OBECNA PREMIA NOWA PREMIA
System wentylacyjny 7,5% 8,5%
System wyposażenia stabilizującego 25% 27,5%
Innowacyjny system ładowania 12,5% 13,5%
Wzmocniony ulepszony system naprowadzania 12,5% 13,5%
Eksperymentalna optyka 12,5% 13,5%

Po opublikowaniu funkcjonalności rozszerzony zestaw części zamiennych zostanie zmieniony na Zmienioną konfigurację. To nowe wyposażenie zapobiega każdemu pożarowi zbiornika na paliwo, wybuchowi magazynu amunicji i zniszczeniu silnika po zniszczeniu tych modułów w bitwie.

Zmieniona konfiguracja zapewnia następujące premie do charakterystyk pojazdu:

 • +45% do szybkości napraw
 • +150% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika na paliwo i silnika
 • -65% do kary do szybkości ładowania i utraty mocy silnika po uszkodzeniu modułów
 • -65% do szansy na zapalenie silnika

Koszt jego demontażu wynosi 200 obligacji.

Ujednolicenie istniejącego wyposażenia

Obecnie niektóre typy wyposażenia występują w kilku wersjach, co może dezorientować niektórych graczy, którzy chcą wybrać jak najlepszy sprzęt dla siebie. Na przykład, w World of Tanks istnieje 21 rodzajów Ulepszonego zawieszenia. Wszystkie te wersje zostaną ujednolicone jako jedno Ulepszone zawieszenie dla wszystkich pojazdów w grze i trzy różne jego klasy będą dostępne zależnie od poziomu pojazdu (łącznie istnieć będą trzy Ulepszone zawieszenia). Chcemy też ujednolicić różne typy Mechanizmów dosyłających.

Podział wyposażenia na klasy

Wszystkie elementy wyposażenia (poza wyjątkami wymienionymi poniżej) zostaną podzielone na trzy klasy o tych samych właściwościach. Im wyższa klasa wyposażenia, tym większa cena.

 1. Wyposażenie 3. klasy będzie kosztować 50 000 kredytów. Można je zamontować na wszystkich czołgach poziomów II-IV i niektórych pojazdach V poziomu i wyżej.
 2. Wyposażenie 2. klasy będzie kosztować 300 000 kredytów. Można je zamontować na czołgach poziomów V-VII oraz niektórych pojazdach VIII poziomu i wyżej.
 3. Wyposażenie 1. klasy będzie kosztować 600 000 kredytów. Można je zamontować na czołgach poziomów VIII-X. Koszt nowego wyposażenia będzie mieścił się, w przybliżeniu, w obecnej skali cenowej.

Wyjątek stanowią Siatka maskująca i Osłona przeciwodłamkowa. Siatka maskująca będzie kosztować 50 000 kredytów dla pojazdów z poziomów II–IV i 100 000 kredytów dla pojazdów z V poziomu i wyżej.

Osłona przeciwodłamkowa nie będzie miała przypisanej klasy. Dostępne będą cztery różne wersje, każda dopasowana do konkretnego pojazdu.

 • Małą osłonę przeciwodłamkową można zamontować na czołgach lekkich poziomów V–X oraz niszczycielach czołgów lub działach samobieżnych na podwoziu CL.
 • Średnią osłonę przeciwodłamkową można zamontować na czołgach ciężkich poziomów V–VII, a także na czołgach średnich poziomów V–X i niszczycielach czołgów lub działach samobieżnych na podwoziu CŚ.
 • Dużą osłonę przeciwodłamkową można zamontować na czołgach ciężkich poziomów VIII–X i niszczycielach czołgów lub działach samobieżnych ważących poniżej 75 ton.
 • Bardzo dużą osłonę przeciwodłamkową można zamontować na czołgach ciężkich poziomów VIII–X i niszczycielach czołgów lub działach samobieżnych ważących powyżej 75 ton.

Każda klasa wyposażenia będzie dopasowana do określonego poziomu pojazdu.

Dobieranie wyposażenia do typów pojazdów

Niektóre elementy wyposażenia mogą być montowane jedynie na wybranych typach pojazdów. Podejmujemy ten krok, by lepiej zharmonizować wyposażenie z zadaniami bojowymi pojazdu.

Zatem skojarzenie pewnych elementów wyposażenia z danym typem pojazdu pomoże Wam wybierać moduły w zgodzie z rolą wybranego czołgu w bitwie, a także podniesie jego skuteczność bojową.

EQUIPMENT  COMPATIBILITY
Ulepszona wentylacja Wszystkie pojazdy poziomu II i wyżej z zamkniętymi kabinami. Niedostępne dla:

– the Bat.-Châtillon 155 55

– Bat.-Châtillon 155 58

Ulepszony mechanizm obracania Wszystkie pojazdy V poziomu i wyżej.
Mechanizm dosyłający Wszystkie pojazdy V poziomu i wyżej.

Niedostępne dla pojazdów z automatycznym przeładowaniem każdego typu.

Ulepszony system naprowadzania Wszystkie pojazdy II poziomu i wyżej.
Stabilizator pionowy Bez zmian.
Ulepszone wzmocnienie Wszystkie niszczyciele czołgów oraz lekkie, średnie i ciężkie czołgi II poziomu i wyżej. Niedostępne dla dział samobieżnych.
Zmieniona konfiguracja Wszystkie pojazdy V poziomu i wyżej.
Turbosprężarka Wszystkie lekkie, średnie i ciężkie czołgi, niszczyciele czołgów i działa samobieżne II poziomu i wyżej. Niedostępne dla pojazdów kołowych.
Ulepszone radio Wszystkie lekkie i średnie czołgi VIII poziomu i wyżej.
System obserwacji dowódcy Wszystkie lekkie i średnie czołgi VIII poziomu i wyżej.
Ulepszony system celowania Wszystkie niszczyciele czołgów oraz lekkie, średnie i ciężkie czołgi V poziomu i wyżej. Niedostępne dla dział samobieżnych.
Osłona przeciwodłamkowa Wszystkie pojazdy V poziomu i wyżej.
Dodatkowe ostrogi Wszystkie niszczyciele czołgów oraz lekkie, średnie i ciężkie czołgi II poziomu i wyżej. Niedostępne dla dział samobieżnych i pojazdów kołowych.
Siatka maskująca Wszystkie pojazdy II poziomu i wyżej.
Cichy układ wydechowy Wszystkie pojazdy II poziomu i wyżej.
Lorneta polowa Wszystkie lekkie, średnie i ciężkie czołgi, niszczyciele czołgów i działa samobieżne II poziomu i wyżej. Niedostępne dla pojazdów kołowych.
Powłoka antyrefleksyjna Wszystkie lekkie, średnie i ciężkie czołgi, niszczyciele czołgów i działa samobieżne II poziomu i wyżej. Niedostępne dla pojazdów kołowych.

Zmiany w pojazdach niskich poziomów

 • Poziom I: pojazdy nie będą miały wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, ani dyrektyw, ale nie będą też otrzymywały uszkodzeń modułów ani załogi. Na tym poziomie uszkodzeniu mogą ulec jedynie gąsienice, ale dość szybko zostaną naprawione.
 • Poziom II:pojazdy będą miały jedno miejsce na wyposażenie i materiały eksploatacyjne, ale nie będą posiadały dyrektyw. Podobnie jak na poziomie I, załoganci nie mogą zostać zranieni ani zabici. Ostrzał da niskie uszkodzenia i może uszkodzić moduły.
 • Poziom III: pojazdy będą posiadać dwa miejsca na wyposażenie i materiały eksploatacyjne, ale bez dyrektyw. Podobnie jak w przypadku II poziomu, pożary dadzą niewielkie uszkodzenia. Moduły mogą zostać uszkodzone, a załoganci zranieni.
 • Poziom IV: pojazdy pozbawione będą dyrektyw. Poza tym, poziom IV nie ulegnie zmianom w porównaniu z jego obecnym stanem.
 • Pojazdy V poziomu i wyżej pozostaną takie same jak obecnie, pod względem modułów/ zranień załogi, uszkodzeń od ognia i dyrektyw.

Warunki zamiany

Stare wyposażenie zostanie zastąpione nowym, z uwzględnieniem specyfikacji przeprojektowanego systemu.

Na przykład, Mechanizm dosyłający do dział średniego kalibru dla czołgów i dział samobieżnych stanie się Mechanizmem dosyłającym 2. klasy, zatem możecie zamontować go na pojazdach poziomów V-VII oraz czołgach poziomów VIII-X, z którymi był uprzednio kompatybilny. Mechanizm dosyłający do dział dużego kalibru dla czołgów i dział samobieżnych stanie się Mechanizmem dosyłającym 1. klasy, możliwym do zamontowania w czołgach poziomów VIII-X, z którymi wcześniej był kompatybilny:

STARA CENA NOWA CENA
Mechanizm dosyłający do dział średniego kalibru: 200 000 kredytów

Mechanizm dosyłający do haubic średniego kalibru: 300 000 kredytów

Mechanizm dosyłający 2. klasy: 300 000 kredytów
Mechanizm dosyłający do dział dużego kalibru: 500 000 kredytów

Mechanizm dosyłający do haubic dużego kalibru: 600 000 kredytów

Mechanizm dosyłający 1. klasy: 600 000 kredytów
Przykład:
Jeśli czołg średni X poziomu posiadał Mechanizm dosyłający do dział średniego kalibru, ten stanie się Mechanizmem dosyłającym 2. klasy.
Tylko jeśli czołg z poziomu między VIII-X miał uprzednio Mechanizm dosyłający do dział dużego kalibru, będzie on kompatybilny z Mechanizmem dosyłającym 1. klasy w przyszłości.

Wyposażenie z poziomów I–III zostanie zdemontowane za darmo i automatycznie przeniesione do magazynu. Wyjątkiem od tej reguły będzie Ulepszone zawieszenie dla czołgów z poziomów II–III.

Następujące typy obecnego wyposażenia zostaną zastąpione analogicznym sprzętem:

 • Ulepszona wentylacja
 • Mechanizm dosyłający
 • Ulepszony system naprowadzania
 • Stabilizator pionowy
 • Osłona przeciwodłamkowa
 • Dodatkowe ostrogi
 • Siatka maskująca
 • Lorneta polowa
 • Powłoka antyrefleksyjna

Następujące typy starego wyposażenia zostaną zastąpione nowym:

STARE WYPOSAŻENIE NOWE WYPOSAŻENIE
„Mokry” magazyn amunicji

Filtr cyklonowy

Napełnienie zbiorników CO2

Skrzynka z narzędziami (także ulepszone wyposażenie i wyposażenie z nagród)

Zmieniona konfiguracja
Ulepszone zawieszenie (wszystkie typy) Ulepszone wzmocnienie

Co więcej, planujemy wprowadzić Dyrektywę dla zmienionej konfiguracji, w zastępstwie Skrzynki z narzędziami:

KATEGORIA TYP WYPOSAŻENIA EFEKT
Żywotność Dyrektywa dla zmienionej konfiguracji Przyspiesza naprawę o 10%

Wyposażenie, którego klasa zmieni się w porównaniu z obecną klasą pojazdu, zostanie oznaczone ikonką ostrzegającą. Możecie nadal użyć go na wybranym czołgu, jednak nie będzie można go zamontować ponownie, po uprzednim zdemontowaniu. To wyposażenie zostanie wysłane do magazynu wraz z rozpoczęciem aktualizacji.

Powyższe zasady tyczą się jedynie pojazdów z poziomów IV-VII.

Jeśli jakiekolwiek wyposażenie było zamontowane na czołgu, na którym nie będzie już mogło być wykorzystane w nowym systemie (np. z powodu niedopasowanego typu pojazdu), zostanie ono automatycznie przeniesione do magazynu i przekonwertowane.

W momencie, kiedy Wyposażenie 2.0 wejdzie na serwery zwykłe, całe ulepszone wyposażenie zamontowane na Waszych pojazdach zostanie automatycznie przeniesione do magazynu.

Zestawy demontażowe

By wesprzeć Was w szybkim opanowaniu nowego systemu, bezproblemowym usuwaniu starego i montowaniu nowego wyposażenia, będziecie mieli szansę zdobyć zestaw demontażowy. Można to zrobić na trzy sposoby:

 • Wypełniając misje dzienne w bitwach losowych:
  • Zwykłe misje bojowe nagradzane zestawami demontażowymi.
  • W aktualizacji 1.10 dostępna będzie specjalna misja bojowa w siedem dni po otwarciu naszych serwerów zwykłych:

Misja nagradzająca zestawami demontażowymi

Warunki:
 • Bądź w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia.
Ograniczenia:
 • Raz na dzień
 • 7 razy na konto
 • Pojazdy IV poziomu i wyzszych
 • Bitwy losowe
Nagroda:
 • 3 zestawy demontażowe

 

 • Kupując zestawy z użyciem kredytów. Będą one dostępne raz na konto w okresie trwania aktualizacji 1.10, do czasu ukazania się kolejnej. Sprawdźcie sami.
  ZESTAW KOSZT (W KREDYTACH) DOSTĘPNOŚĆ NA KONTO
  5 zestawów demontażowych 215 500 3
  25 zestawów demontażowych 1 000 000 1
  50 zestawów demontażowych 1 750 000 1

  Zestawy te będą dostępne poprzez zakładkę zestawów demontażowych w kategorii Najlepsze w sklepie w grze. Możecie również dokonać ich zakupu w sekcji Wyposażenie zakładki Obsługa.

 • Po prostu zalogujcie się do gry. Wraz z rozpoczęciem nowej aktualizacji, wszyscy gracze otrzymają pewną liczbę zestawów demontażowych odpowiadających liczbie pojazdów poziomów VI-X w ich garażach, jednak nie więcej niż 30 zestawów na konto.

Kiedy Aktualizacja 1.10 wejdzie na serwery zwykłe, reguły demontażu zostaną ujednolicone dla całego sprzętu. Wyposażenie, które poprzednio posiadało status standardowego (Siatka maskująca, Lorneta polowa i Skrzynka z narzędziami.), mogą być odmontowane wg zasad ogólnych za 10 szt. złota lub z użyciem zestawu demontażowego.

Ulepszenie interfejsu

W przeprojektowanym panelu wyposażenia nie będzie modułów czołgów. Przycisk Naprawa zastąpi przycisk Obsługi. Uzupełnienie amunicji i materiałów eksploatacyjnych także odbędzie się w nowych, uproszczonych i łatwiejszych w obsłudze okienkach. Okna przeznaczone do wyboru wyposażenia i dyrektyw będą wygodniejsze w obsłudze.

Ponadto, wszystkie rodzaje  wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych będą miały funkcję „przeciągnij i upuść”, która ułatwi działania na nich, a co ważniejsze, uwolni Was od konieczności wydawania środków na przenoszenie sprzętu lub materiału eksploatacyjnego z miejsca na miejsce.

Bądźcie w gotowości na Wyposażenie 2.0 i dzielcie się swoimi wrażeniami!

0 0 votes
Oceń wpis:
7 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze
Maras1410

Czyli będzie trzeba wydać masę kredytów na demontaż wyposażenia, które zostało zmienione przez WG i wszyscy z garażem 100-200 czołgów będą musieli zdjąć za golda lub też zdobywać te śmieszne zestawy demontażowe w misjach, bo WG nie raczy dać po np. 200 na konto, żeby sobie to ogarnąć… Do tego doliczmy jeszcze zakup nowych, zmienionych i znowu będzie trzeba farmić kredyty i robić to powoli, bo nie zamierzam wydać 1000 golda na zabawę z wyposażeniem…

Wild_Butter

Tl;dr (przydal by sie skrot w kilku punktach) jesli to prawda co napisales to bedzie afera xD

Jan Kowalski

200 ?

jak mam 180 czołgów w garażu x3 sloty to ponad 500 zestawów, a oni z łachy proponują mi +/- 80 zestawów za 3 miliony :{

to by było nawet śmieszne, gdyby nie było takie tragiczne :{

Zryty Beret

Jedyni którzy się cieszą to Ci którym ta gra się już znudziła i nie grają a najwięcej gadają oraz czerwone boty co mają ubogie garaże w wyposażenie. No i nie zapominajmy o wg które się cieszy że zedrze hajs z ludzi co mają pokaźne garaże i będą wymieniać wyposażenie 🙂

Straszny_Cienias

„Chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność dla graczy, którzy wzięli aktywny udział w testowaniu i dyskusjach na temat konceptu przeprojektowanego Wyposażenia 2.0.”
Zapomnieli dodać:
„Chociaż i tak mamy w dupie wasze opinie i jak zwykle i tak zrobimy po swojemu”.
Circon, Quickybaby i wielu innych CC bardzo krytycznie wypowiedziało się o zmianach. WG jak zwykle to zignorowało, a za kilka miesięcy będzie zdziwione, że zmiany miały druzgocący wpływ na mechanikę gry.

colodent

ciekawi mnie dlaczego przy drugim i trzecim module jest info że się nie nadaje bo jet nie na swoim miejscu

colodent

a konkretnie „Kategorie wyposażenia i miejsca nie pasują do siebie” mam tak np. w litwinie w którym na drugim miejscu zamontowałem powłokę antyrefleksyjną a na trzecim ulepszony system naprowadzania