supertest: mapa Linia Mannerheima, cz. II

Po raz kolejny wprowadziliśmy drobne poprawki do mapy Linia Mannerheima. 

Zmiany są proponowane i nie są ostateczne

Obszar zmian:

mannerheim line locations

Zmiany w linii brzegowej lewej bazy obejmują pojawienie się nowych pozycji w oddali, dzięki czemu droga do obszaru bitwy jest bezpieczniejsza.

 

Ulepszono nachyloną linię brzegową pod wodą, ułatwiając nawigację z wody i zmniejszając ryzyko utonięcia.

 

Przesunięto również krzaki bliżej czerwonej linii, zwiększając widoczność i ułatwiając dostrzeżenie pozycji.