Przepustka bitewna Sezon XI: Przewodnik

Przepustka bitewna to sezonowe wydarzenie w grze, w którym można zdobywać punkty i przechodzić przez etapy. 

W miarę wypełniania etapów Przepustki bitewnej zdobywa się wartościowe nagrody, takie jak unikalni członkowie załogi, style 2D i progresywne, naklejki, dni konta premium WoT, obligacje, kredyty, wolne doświadczenie, rezerwy osobiste, złoto, dyrektywy, narodowe i uniwersalne fragmenty, podręczniki dla załogi, miejsca w garażu, żetony, wyposażenie standardowe, z nagród i eksperymentalne.

Kluczowe terminy

Sezon: trzymiesięczny okres, w którym odbywa się Przepustka bitewna. Zasady i nagrody mogą się różnić w poszczególnych sezonach.

Postępy: sekwencja rozdziałów i etapów. Sezon Przepustki bitewnej składa się z trzech rozdziałów, a każdy z nich ma 50 etapów. Aby ukończyć etapy, należy aktywować jeden z rozdziałów i zdobywać punkty Przepustki bitewnej.

Rozdział: element postępów Przepustki bitewnej. Za ukończenie każdego głównego rozdziału zdobywa się dwie kluczowe nagrody: członka załogi i progresywny styl IV poziomu. Rozdziały Przepustki bitewnej można kończyć w dowolnej kolejności. Można też nieograniczoną liczbę razy zatrzymać postępy w bieżącym rozdziale i przełączyć się na inny.

Etap postępu: element postępów Przepustki bitewnej. Postępy w etapie można robić tylko po wybraniu rozdziału. Wszyscy gracze otrzymują nagrody za każdy ukończony etap. Jednakże posiadacze ulepszonej przepustki mogą otrzymać dodatkowe nagrody za ukończenie etapów. Etapy można kupować za złoto, jeśli ma się ulepszoną przepustkę. Takie etapy zostaną uznane za ukończone.

Punkty przepustki bitewnej: punkty wymagane do postępu w etapie. Aby przejść do kolejnego etapu głównego rozdziału, trzeba zdobyć 50 punktów. Zdobytych punktów nie można utracić. Punkty można zdobywać w bitwach standardowych, Natarciu, na Linii frontu oraz w Odrodzonym Stalowym łowcy. Po każdej bitwie tych trybów otrzymuje się punkty w liczbie zależnej od miejsca zajętego w drużynie pod względem zdobytych PD. Oprócz walk w tych trybach punkty można również zdobyć, wypełniając misje dzienne.

Limit punktów: maksymalna liczba punktów, które można zdobyć konkretnym pojazdem w bitwach losowych.

Pojazdy podstawowe: pojazdy, do których odnoszą się specjalne zasady zdobywania punktów Przepustki bitewnej, w tym zwiększone limity punktów. Pojazdy podstawowe zmieniają się co sezon.

Nagrody podstawowe: nagrody, które każdy może otrzymać po zakończeniu etapu.

Ulepszone nagrody: nagrody, które po zakończeniu etapu mogą otrzymać gracze posiadający ulepszoną przepustkę. Oprócz swoich ulepszonych nagród gracze z ulepszoną przepustką nadal będą otrzymywać nagrody podstawowe.

Ulepszona przepustka: specjalna przepustka w grze, umożliwiająca otrzymywanie dodatkowych nagród za wypełnienie etapów. Ulepszoną przepustkę można kupić w dowolnym momencie sezonu Przepustki bitewnej. Ulepszoną przepustkę można kupić dla określonego rozdziału za złoto lub użyć prawdziwych pieniędzy, aby kupić od razu wszystkie trzy rozdziały główne. Używając prawdziwych pieniędzy, aby kupić ulepszoną przepustkę dla wszystkich trzech głównych rozdziałów, można dużo zaoszczędzić w porównaniu do korzystania ze złota, aby kupić ulepszoną przepustkę dla każdego rozdziału z osobna.

Żetony: unikalna nagroda Przepustki bitewnej. Żetony można wymienić na wartościowe przedmioty w specjalnym dziale sklepu w grze.

Przedmioty za punkty: przedmioty, które można kupić za punkty Przepustki bitewnej po ukończeniu trzech głównych rozdziałów.

Charakterystyka sezonu

Główne cechy XI sezonu Przepustki bitewnej:

Żetony można wymieniać na przedmioty do 20 grudnia 2023 r. Po tej dacie wszystkie posiadane żetony zostaną zamienione na obligacje po kursie 1:100.

 • Początek sezonu: 31 maja.
 • Tryby bitew: Punkty można zdobywać w bitwach losowych (z wyłączeniem wielkich bitew), na Linii frontu, w Natarciu oraz w Odrodzonym Stalowym łowcy, a także wypełniając misje dzienne.
 • Poziomy pojazdów: Punkty Przepustki bitewnej można zdobywać w bitwach losowych, walcząc pojazdami z poziomów VI–X, w tym pojazdami wypożyczonymi. Misje dzienne można jednak wypełniać pojazdami dowolnego poziomu.
 • Postępy: Przepustka bitewna składa się z trzech głównych rozdziałów. Każdy tych rozdziałów zawiera 50 etapów. Główne rozdziały można wypełniać w dowolnej kolejności i przełączać się między nimi w dowolnym czasie. Kończenie etapów i zdobywanie nagród jest możliwe dopiero po wybraniu rozdziału.
 • Tymczasowy rozdział: W środku sezonu będzie dostępny dodatkowy rozdział. Jego czas trwania będzie ograniczony i będzie on miał unikalne wyzwanie. Punktów zdobytych wcześniej nie można użyć do postępów w tym rozdziale.
 • Ulepszona przepustka: W tym sezonie ulepszoną przepustkę można kupić na konkretny rozdział za złoto lub kupić przepustkę na wszystkie trzy główne rozdziały za prawdziwe pieniądze. Etapy można kupować, tylko mając ulepszoną przepustkę.
 • Przedmioty za żetony: Tak jak w poprzednim sezonie, po ukończeniu określonych etapów otrzymacie żetony, które można wymienić na unikalne pojazdy IX poziomu. Do końca sezonu powinniście mieć wystarczająco dużo żetonów, aby kupić jeden spośród najlepszych z nich. W tym specjalnym dziale Sklepu w grze możecie też obejrzeć inne zasoby w grze.
 • Najcenniejsze nagrody: Pojazdy IX poziomu, style progresywne, wyposażenie z nagród i eksperymentalne, trzech nowych członków załogi z nacją i kwalifikacjami do wyboru. Dodatkowy rozdział będzie również zawierał zestaw różnych nagród.
 • Przedmioty za punkty: Specjalne przedmioty, które można kupić za punkty Przepustki bitewnej w sklepie w grze. Wśród tych przedmiotów są nagrody z poprzednich sezonów i zestawy z obligacjami. W 2023 roku będzie można otrzymać nagrody z VII oraz IX sezonu Przepustki bitewnej. W sklepie w grze można przeglądać wszystkie dostępne przedmioty w dowolnym momencie podczas sezonu. Przedmioty te będą jednak dostępne tylko do zakończenia bieżącego sezonu i można je kupić dopiero po ukończeniu trzech głównych rozdziałów.
 • Kolekcje: specjalne przedmioty dekoracyjne otrzymane w tym wydarzeniu są teraz umieszczone w osobnym dziale, aby można było łatwiej je śledzić. W sezonie XI jest dostępna nowa kolekcja. Zebranie jej wszystkich przedmiotów zapewni Wam pewne specjalne nagrody, w tym do trzech dodatkowych żetonów. Przedmioty z X sezonu pozostaną na razie niedostępne.

Pojazdy podstawowe

W sezonie XI Przepustki bitewnej status pojazdów podstawowych otrzymały trzy pojazdy.

Cechy pojazdów podstawowych:

 • Zwiększony limit punktów: Używając pojazdów podstawowych, można zdobyć o 300 punktów więcej niż innymi pojazdami tego samego poziomu.
 • Specjalne zasady otrzymywania punktów: Pojazdy podstawowe zdobywają w bitwach losowych i w Natarciu więcej punktów niż inne pojazdy.

Pojazdy podstawowe XI sezonu

Style progresywne

Style progresywne to style 3D, które mają kilka różnych poziomów. Każdy nowy poziom to nowe elementy dostosowania wyglądu.

W tym sezonie można otrzymać trzy style progresywne, po jednym dla każdego z pojazdów podstawowych. Po wybraniu jednego z głównych rozdziałów otrzymuje się styl progresywny I poziomu. Wraz z postępami przez etapy styl będzie ulepszany. Maksymalnym poziomem jest poziom IV, jest on przyznawany na koniec rozdziału.

Każdy styl progresywny może być zastosowany tylko na odpowiadającym mu pojeździe.

Po wybraniu stylu progresywnego można go zobaczyć na ekranie Wygląd danego pojazdu. W przypadku, gdy nie ma odpowiedniego pojazdu w garażu, styl jest przechowywany w magazynie.

Jeśli podczas sezonu Przepustki bitewnej nie ulepszono stylu do maksymalnego poziomu, po jego zakończeniu dodatkowe poziomy stylu będzie można kupić na ekranie Wygląd. Uwaga: Nie można kupić stylu progresywnego I poziomu. Można będzie kupić wyłącznie brakujące poziomy, jeśli otrzymało się już poziom I.

Przykład:

Gracz wybiera rozdział Idealna ofensywa, otrzymuje styl progresywny dla Type 5 Heavy i wypełnia 25 etapów w trakcie sezonu Przepustki bitewnej. A zatem po ukończeniu 10. etapu otrzymał II poziom stylu progresywnego dla Type 5 Heavy, ale nie otrzymał poziomów III ani IV. Te poziomy może kupić.

Nie może kupić stylów progresywnych dla AMX 50 Foch B oraz T57 Heavy Tank, bo nie otrzymał tych stylów w czasie sezonu.

Hanmā (Type 5 Heavy)

Églantier (AMX 50 Foch B)

Jak brat (T57 Heavy Tank)

System postępów

Przepustka bitewna składa się z trzech głównych rozdziałów, a każdy z nich ma 50 etapów. Aby przejść z jednego etapu do kolejnego, trzeba zdobyć 50 punktów.

Etapy można też kupić. W ten sposób nie trzeba zdobywać punktów. Etapy można kupować, jedynie posiadając ulepszoną przepustkę.

Rozdziały i etapy

Można wybierać kolejność, w której chce się kończyć rozdziały. Można też nieograniczoną liczbę razy zatrzymać postępy w bieżącym rozdziale i przełączyć się na inny. Postępy w zatrzymanym rozdziale nie zostaną zresetowane, co oznacza, że można powrócić do rozdziału i kontynuować postępy od momentu, w którym się go opuściło. Aby wybrać rozdział, należy kliknąć ikonę Przepustki bitewnej w garażu.

Rozdziały Przepustki bitewnej podzielone są na etapy. Aby przejść do kolejnego etapu, należy zebrać określoną liczbę punktów. Po ukończeniu etapu nie można powrócić do poprzedniego. Wszyscy gracze otrzymują nagrody za każdy ukończony etap.

Kończenie etapów i zdobywanie nagród jest możliwe dopiero po wybraniu rozdziału. Dlatego też najlepiej aktywować rozdział od razu po rozpoczęciu sezonu.
Uwaga: Rozdziały nie są aktywowane automatycznie. Po zakończeniu jednego z rozdziałów trzeba będzie samodzielnie wybrać kolejny.

Po wybraniu rozdziału bieżący etap będzie wyświetlany w garażu.

Jeśli nie wybierze się rozdziału na początku sezonu, punkty Przepustki bitewnej będą zbierane na koncie. Po aktywowaniu jednego z rozdziałów, te punkty Przepustki bitewnej zostaną zaliczone na poczet postępu aktywowanego rozdziału.

Na koniec sezonu niewydane punkty zostaną usunięte bez rekompensaty.

Tymczasowy rozdział

W środku sezonu zostanie udostępniony kolejny rozdział. Jego czas trwania będzie ograniczony, ale będą obowiązywać zasady Przepustki bitewnej, co oznacza, że w miarę postępów będzie można zdobywać dodatkowe punkty. Ponadto, będzie można go aktywować niezależnie od postępów w podstawowych rozdziałach. Jego ukończenie zapewni w nagrodę jeszcze jeden pojazd premium i dodatkową nagrodę.

Punktów zdobytych wcześniej w sezonie nie można użyć do postępów w tym rozdziale.

Punkty przepustki bitewnej

Punkty Przepustki bitewnej można zdobywać na następujące sposoby:

 • We wszystkich rodzajach bitew losowych (z wyjątkiem wielkiej bitwy)
 • Na Linii frontu, w Natarciu oraz w Odrodzonym Stalowym łowcy
 • Za wypełnianie misji dziennych

Można też otrzymać dodatkowe punkty po osiągnięciu maksymalnej liczby punktów dla wybranego pojazdu.

Zdobytych punktów nie można utracić.

Bitwy losowe

Punkty można otrzymać jedynie za grę pojazdami VI–X poziomu w bitwach losowych.

Liczba punktów zdobytych po każdej bitwie będzie zależeć od miejsca gracza w drużynie pod względem zdobytych PD. Nawet przy przegranej lub remisie punkty Przepustki bitewnej nadal będą przyznawane.

MIEJSCE W DRUŻYNIE WG ZDOBYTYCH PD PUNKTY ZA ZWYCIĘSTWO  PUNKTY ZA PORAŻKĘ LUB REMIS 
TYPE 5 HEAVY AMX 50 FOCH B T57 HEAVY TANK INNE POJAZDY TYPE 5 HEAVY AMX 50 FOCH B T57 HEAVY TANK INNE POJAZDY
Najlepsza 3 8 9 10 7 6 7 8 5
Najlepsza 5 6 7 5 5 4 5 3 3
Najlepsza 10 6 5 5 5 4 3 3 3

Punkty Przepustki bitewnej zbierane są dalej nawet po ukończeniu wszystkich etapów. Po ukończeniu wszystkich głównych rozdziałów punkty można wydać na przedmioty specjalne.

Linia frontu

Na Linii frontu możecie zdobyć więcej punktów za bitwę niż w innych trybach. Liczba punktów zależy od Waszego miejsca w drużynie według doświadczenia i od wyników bitwy.

MIEJSCE W DRUŻYNIE WG ZDOBYTYCH PD PUNKTY ZA ZWYCIĘSTWO  PUNKTY ZA PORAŻKĘ LUB REMIS 
Najlepsza 5 25 10
Najlepsza 20 10 5
Oprócz punktów zależnych od wyników bitwy, otrzymacie też 20 punktów Przepustki bitewnej za osiągnięcie każdego nowego poziomu Linii frontu.

Punkty Przepustki bitewnej zbierane są dalej nawet po ukończeniu wszystkich etapów. Po ukończeniu wszystkich głównych rozdziałów punkty można wydać na przedmioty specjalne.

Natarcie

W Natarciu punkty są przyznawane w oparciu o wyniki bitwy. Więcej możecie się dowiedzieć z tego przewodnika.
WASZE MIEJSCE W WYNIKACH DRUŻYNY WG PUNKTÓW PRESTIŻU PUNKTY ZA ZWYCIĘSTWO  PUNKTY ZA PORAŻKĘ LUB REMIS 
Najlepsza 2 5 3
Najlepsza 5 3 1
Najlepsza 7 1 0

Punkty Przepustki bitewnej zbierane są dalej nawet po ukończeniu wszystkich etapów. Po ukończeniu wszystkich głównych rozdziałów punkty można wydać na przedmioty specjalne.

Odrodzony Stalowy Łowca

Liczba punktów, którą otrzymacie w tym trybie, zależy od Waszego osobistego miejsca lub Waszego miejsca w plutonie na koniec bitwy.

OSOBISTE MIEJSCE MIEJSCE W PLUTONIE ZDOBYTE PUNKTY
1–2 1 8
3–6 2–4 6
7–10 5–7 4

Punkty Przepustki bitewnej zbierane są dalej nawet po ukończeniu wszystkich etapów. Po ukończeniu wszystkich głównych rozdziałów punkty można wydać na przedmioty specjalne.

Misje dzienne

Punkty można otrzymać, wypełniając misje dzienne. Należy pamiętać, że misje dzienne można wypełniać pojazdem dowolnego poziomu.

Im trudniejsza misja, tym więcej punktów będzie do zdobycia.

MISJA ZDOBYTE PUNKTY 
Poziom I (łatwy) 10
Poziom II (średni) 15
Poziom III (trudny) 20
Misja bonusowa 25

Za każde ukończone 45 misji dziennych otrzymuje się dodatkowe 50 punktów Przepustki bitewnej.

Punkty Przepustki bitewnej zbierane są dalej nawet po ukończeniu wszystkich etapów. Po ukończeniu wszystkich głównych rozdziałów punkty można wydać na przedmioty specjalne.

Limit punktów

Każdy pojazd ma limit punktów, który można osiągnąć, grając w bitwach losowych lub w Natarciu. Im wyższy poziom pojazdu, tym wyższy limit punktów.

Punkty otrzymane w misjach dziennych, a także na Linii frontu oraz w Odrodzonym Stalowym łowcy nie liczą się do limitu punktów, co oznacza, że punkty w misjach dziennych można zdobywać nawet po osiągnięciu limitu punktów.

Po osiągnięciu limitu punktów w wybranym pojeździe zostaną przyznane dodatkowe punkty. Liczba zdobytych dodatkowych punktów będzie zależeć od poziomu pojazdu. Uwaga: Liczba dodatkowych punktów, które można zdobyć w pojazdach podstawowych, nie zależy od poziomu tych pojazdów.

POZIOM POJAZDU LIMIT PUNKTÓW DODATKOWE PUNKTY
VI 100  15 
VII 250  20 
VIII 400  25 
IX 550  30 
X 700  35 
Pojazdy podstawowe 1000  35 
Przykład:

W pojeździe IS-3 VIII poziomu można zdobyć maksymalnie 400 punktów. Po zdobyciu maksymalnej liczby punktów otrzymuje się dodatkowe 25 punktów ponad limit, co daje łącznie 425 punktów.

Limit punktów jest brany pod uwagę tylko dla punktów zdobywanych w bitach losowych oraz Natarciu.

Punkty zdobywa się również pojazdami wypożyczonymi VI–X poziomu. Jeśli wypożyczyło się pojazd, a następnie kupiło go na stałe, punkty zdobyte tym pojazdem w okresie wypożyczenia zostaną zachowane.

Przykład:

Gracz wypożyczył czołg 50TP prototyp VIII poziomu, którym można zdobyć maksymalnie 400 punktów. Podczas okresu wypożyczenia zdobył tym czołgiem 100 punktów. Później zdecydował się kupić ten czołg na stałe. Po zakupie gracz może zdobyć kolejne 300 punktów na 50TP prototyp przed osiągnięciem limitu punktów i zdobyciem dodatkowych 25 punktów.

Wszystkie pojazdy są automatycznie wyświetlane na panelu pojazdów w garażu. Aby zobaczyć tylko pojazdy, których nadal można użyć do zdobywania punktów, należy włączyć  filtrowanie pojazdów, a następnie zaznaczyć  Pojazdy Przepustki bitewnej.

W panelu pojazdów wszystkie pojazdy, których można użyć w Przepustce bitewnej, są oznaczone specjalnym znacznikiem pokazującym liczbę punktów zgromadzonych przez dany pojazd, a także jego limit punktów. Pojazdy, które osiągnęły już swój limit punktów, nie będą wyświetlane po zastosowaniu tego filtra.

Ulepszona przepustka

Po ukończeniu każdego etapu otrzymuje się wartościowe nagrody. Są dwa typy nagród: nagrody podstawowe i nagrody ulepszone. Tylko gracze mający ulepszoną przepustkę otrzymają ulepszone nagrody.

Ulepszoną przepustkę można kupić dla określonego rozdziału za złoto lub użyć prawdziwych pieniędzy, aby kupić od razu wszystkie trzy rozdziały główne.

Ulepszona przepustka na wszystkie rozdziały główne

Za prawdziwe pieniądze można kupić dwa zestawy z ulepszoną przepustką dla wszystkich trzech głównych rozdziałów:

 • Przepustka bitewna: Pełen dostęp. Ten zestaw zawiera ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy rozdziały XI sezonu.
 • Przepustka bitewna: Dzienne złoto. Ten zestaw zawiera ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy rozdziały XI sezonu i pozwala zdobyć 250 złota codziennie przez 30 dni Aby zdobyć te fundusze, trzeba codziennie rozegrać przynajmniej jedną bitwę losową. Jeśli któregoś dnia gracz nie rozegra bitwy losowej, nie otrzyma żadnego złota za ten dzień.

Zestawy z ulepszoną przepustką będą niedostępne po kupieniu ulepszonej przepustki na jeden lub więcej rozdziałów przy użyciu złota.

Od razu po kupieniu jednego z tych zestawów gracz otrzyma ulepszone nagrody za wszystkie ukończone etapy. W miarę postępów przez kolejne etapy w trakcie sezonu gracz będzie otrzymywać zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody.

Zestawy z Przepustką bitewną znajdują się w sklepie w grze w dziale  (Najlepsze).

Ulepszona przepustka dla pojedynczego rozdziału

W dowolnym momencie w trakcie sezonu można użyć złota, aby kupić ulepszoną przepustkę dla określonego rozdziału.

Od razu po kupieniu ulepszonej przepustki dla rozdziału gracz otrzyma wszystkie ulepszone nagrody za ukończone już etapy tego rozdziału.

Przykład:

Gracz kończy rozdział Idealna ofensywa i rozpoczyna rozdział Ukryta wiadomość. Następnie decyduje się na zakup ulepszonej przepustki dla drugiego rozdziału. Po jej zakupie od razu otrzymuje ulepszone nagrody za wszystkie ukończone etapy rozdziału Ukryta wiadomość. Później za każdy ukończony etap tego rozdziału otrzyma zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody. Aby otrzymać ulepszone nagrody za rozdział Idealna ofensywa, trzeba kupić ulepszoną przepustkę również dla tego rozdziału.

Aby kupić ulepszoną przepustkę dla rozdziału, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Kliknąć ikonę Przepustka bitewna w garażu.
 2. Na ekranie Przepustka bitewna kliknąć Kup ulepszoną przepustkę.
 3. Wybrać rozdział, dla którego chce się kupić ulepszoną przepustkę.
 4. Kliknąć Kup, by potwierdzić zakup. Koszt ulepszonej przepustki dla jednego rozdziału (2 500) zostanie pobrany z konta.

Kupowanie etapów

Po nabyciu ulepszonej przepustki można będzie kupić dowolną liczbę etapów, ale tylko w rozdziale objętym tą ulepszoną przepustką.

Natychmiast otrzymuje się wszystkie podstawowe i ulepszone nagrody za kupione etapy, a same etapy będą uważane za ukończone. Jeden etap kosztuje 250 złota.

Etapy można kupować na ekranie Przepustki bitewnej. Można kupić tyle etapów, ile potrzeba, aż do ukończenia rozdziału.

Przykład:

Gracz kupuje ulepszoną przepustkę dla rozdziału Idealna ofensywa, kończy 25 etapów i kupuje 10. Następnie kończy 8 etapów i kupuje 7, kończąc w ten sposób rozdział. W sumie dokonał dwóch zakupów – łącznie 17 etapów.

Przedmioty Przepustki bitewnej

Przedmioty Przepustki bitewnej można znaleźć w dziale  Nagrody wydarzenia w Sklepie w grze. Wszystkie przedmioty są podzielone na dwie kategorie: te, które można kupić za żetony i te, które można kupić za punkty. Przedmioty za punkty można kupować dopiero po ukończeniu głównych rozdziałów.

Przedmioty za żetony

Po ukończeniu określonych etapów zdobywa się żetony, które można wymienić na wartościowe przedmioty w sklepie w grze.

Podczas sezonu można zdobyć do 21 żetonów: 12 w ramach nagród podstawowych i 9 w ramach nagród ulepszonych.

Jeśli zdobyliście już wystarczająco dużo żetonów w poprzednich sezonach Przepustki bitewnej, będziecie mogli kupić najlepsze pojazdy w tym sezonie – IXBZ-58-2 za 24 żetony lub IXKPz 3 Projekt 07 HK za 27 żetonów.

Zebranie całej kolekcji przedmiotów dekoracyjnych może zapewnić nawet 3 dodatkowe żetony.

Te żetony można wymienić na cenne zasoby w grze i unikalne pojazdy IX poziomu.

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Żetony można zbierać przez wszystkie sezony Przepustki bitewnej 2023. Przedmioty za żetony można kupić do 20 grudnia 2023 roku. Po tym terminie zostaną one wymienione na rekompensatę w wysokości 100 obligacji za każdy niewydany żeton.

Przedmioty za punkty

W miarę przechodzenia przez rozdziały i ich wypełniania zdobywane punkty można wydawać na specjalne przedmioty, takie jak kluczowe nagrody z poprzednich sezonów lub pakiety z obligacjami. W 2023 roku będzie można otrzymać nagrody z VII oraz IX sezonu Przepustki bitewnej.

Po rozpoczęciu sezonu będzie można zobaczyć wszystkie dostępne przedmioty. Przedmioty te będą jednak dostępne tylko do zakończenia sezonu i będzie je można kupić dopiero po ukończeniu wszystkich trzech głównych rozdziałów. W kolejnym sezonie przed kupnem przedmiotów za punkty trzeba będzie ponownie ukończyć wszystkie główne rozdziały.

Niektóre z tych przedmiotów za punkty obejmują style progresywne. Kupując jeden z tych stylów, automatycznie otrzymuje się wersję IV poziomu stylu progresywnego, który jest poziomem maksymalnym.

Uwaga: Nagród za przedmioty otrzymanych w poprzednich sezonach nie można kupić za punkty Przepustki bitewnej.

Przykład:

Jeśli w V sezonie gracz otrzymał II poziom stylu progresywnego Lancelot dla FV217 Badger, nie może kupić brakujących poziomów za punkty w Sklepie w grze, ale nadal może kupić je za złoto na ekranie Wygląd.

Na koniec sezonu niewydane punkty zostaną usunięte bez rekompensaty.

Nagrody

Za ukończenie etapów otrzymuje się cenne nagrody. Każdy główny rozdział zapewnia członka załogi, naklejkę, nowy styl 2D, styl progresywny i jeszcze więcej zasobów niż kiedykolwiek wcześniej.

Więcej informacji o dostępnych nagrodach znajduje się w dziale Przepustka bitewna na portalu.

Interaktywna grafika na oficjalnej stronie WoT

18

Jednak niektóre nagrody zasługują na specjalne wyróżnienie.

Kolekcje

Specjalne przedmioty dekoracyjne otrzymane w tym wydarzeniu są teraz umieszczone w osobnym dziale, aby można było łatwiej je śledzić. Pomogą Wam one jeszcze bardziej zanurzyć się w atmosferze i fabule wydarzenia, a także posłużą jako pamiątka Waszych osiągnięć bojowych. Poza tym, zapewnią Wam też trochę dodatkowych nagród. Dostęp do nich będzie możliwy z ekranu Przepustki bitewnej.

Kolekcja XI sezonu powstała w oparciu o dzienniki bojowe bohaterów, w których znajdziemy notatki, odręczne szkice i fotografie. Dzięki tym elementom kolekcji dowiecie się więcej o pochodzeniu bohaterów i ich przygodach w odległych krainach.

Przez cały XI sezon zdobywanie pewnych nagród etapu (zarówno podstawowych, jak i ulepszonych) zwiększa Wasze postępy w kolekcji. Te nagrody obejmują style 2D, skompletowane style progresywne, naklejki, członków załogi i medal.

5

W miarę czynienia postępów w kolekcji, zostaniecie nagradzani elementami, które stanowią nagrody fabularne, nadające głębi fabule XI sezonu. Wśród nich są:

 • rzeczy osobiste każdego bohatera
 • szczegółowe opisy każdego stylu progresywnego
 • dossier bohaterów
 • tajna korespondencja i zdjęcia.

Na kolekcję XI sezonu składa się 13 elementów. Osiągnięcie określonej liczby elementów kolekcji zapewni Wam dodatkowe nagrody:

 

Naklejka Skuter

Zatem, wypełniając XI sezon z ulepszoną przepustką, otrzymacie 3 dodatkowe żetony oprócz 21 żetonów z nagród za postępy, co pozwoli Wam kupić jeden z dwóch najlepszych pojazdów-nagród IX poziomu, IXBZ-58-2 lub IXKPz 3 Projekt 07 HK (jeśli macie jeszcze przynajmniej 3 żetony zachowane z poprzedniego sezonu).

Jeśli zabrakło Wam czasu na zebranie niektórych elementów kolekcji albo z podstawowej albo z ulepszonej linii nagród, to pamiętajcie, że jeszcze powrócą w późniejszym czasie. Nie martwcie się więc – będziecie mogli zdobyć je wszystkie w przyszłych sezonach.

Pamiętajcie jednak, że dodatkowe żetony są przyznawane tylko za zebranie elementów kolekcji w przypisanym im sezonie.

Style 2D

Jako nagrodę podstawową za ukończenie pierwszego etapu każdego głównego rozdziału otrzymuje się jeden z trzech stylów 2D. Każdy styl jest wielosezonowy, niehistoryczny i można go użyć na pojazdach dowolnego poziomu.

Idealna ofensywa

+4 zdjęcia

Ukryta wiadomość

+4 zdjęcia

Burza z zachodu

+4 zdjęcia

Członkowie załogi

Po ukończeniu finałowego etapu każdego głównego rozdziału otrzymuje się członka załogi z atutem Braterstwo broni wyszkolonym w 100%, a także wystarczającą ilością PD, by wyszkolić dwa dodatkowe atuty.

Otrzymanego członka załogi można zwerbować przez nieograniczony czas w dziale Rekruci w koszarach.

Dla każdego członka załogi można też wybrać kwalifikację. Nie można jednak zmienić ich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i wygląd. Ci członkowie załogi nie mają unikalnych podkładów głosowych.

 

Ian Harman
Syn oficera australijskiej armii, który rzadko otrzymywał pochwały od ojca, co sprawiło, że od dzieciństwa we wszystkim był perfekcjonistą. Jest osobą towarzyską, uważaną przez przyjaciół za faceta, do którego można pójść po pomoc, chociaż może być irytująco sumienny, zawsze co do joty trzymając się przepisów wojskowych. Jest trochę narcystyczny, ale nigdy się do tego nikomu nie przyzna – nawet samemu sobie.

Colette Bugeaud
Colette dorastała na wsi i wie z pierwszej ręki, czym jest ciężka praca – ale również, jak zorganizować imprezę. Nigdy nie starała się być kobieca, ani delikatna, a jeśli kiedykolwiek chodzi z torebką, to tylko po to, by schować w niej swój pistolet Ruby. Sprzeciwia się ustalonym zasadom i zawsze mówi to, co myśli, dlatego wciąż jest porucznikiem. Jednak dopóki dowodzi swoją załogą, nie wydaje się tym przejmować.

Stefan Adaszkiewicz
Nie wygląda na twardego dowódcę. Nie potrzebuje chwały, uznania, ani nagród. Mimo to Adaszkiewicz zawsze wykonuje swoje misje z najwyższą odpowiedzialnością. Nie ma w zwyczaju dzielić się swoimi planami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przynoszą one dokładnie odwrotny skutek: jako prawdziwy patriota swojego kraju jest zmuszony służyć z dala od ojczyzny, a jego jedyny przyjaciel zaginął niedawno podczas misji, która miała trwać osiem godzin. W chwilach desperacji Stefan nieświadomie nuci swoją ulubioną piosenkę o czerwonych makach, chociaż jego głos nie jest już taki jak dawniej.

Naklejki

Naklejki są przyznawane jako nagrody ulepszone za ukończenie 30. etapu każdego głównego rozdziału.

Amfiteatr

Wieża w Pizie

Klasztor


Wybór nagród

Po ukończeniu określonych etapów gracz będzie mógł wybrać nagrody, które chce otrzymać. Wśród nich znajdują się fragmenty narodowe, podręczniki dla załogi i wyposażenie. Nie trzeba wybierać nagrody, aby przejść do kolejnych etapów i rozdziałów. Otrzymane nagrody można odebrać w dowolnym momencie w sezonu. Aby to zrobić, należy kliknąć ODBIERZ NAGRODĘ na ekranie Przepustki bitewnej.

Jeśli gracz nie odbierze nagród przed końcem sezonu, otrzyma domyślne nagrody przy pierwszym zalogowaniu do gry po zakończeniu sezonu.

Fragmenty narodowe i podręczniki dla załogi

Fragmenty narodowe i podręczniki dla załogi można zdobyć we wszystkich trzech głównych rozdziałach. Podręczniki dla załogi można otrzymać zarówno jako podstawowe, jak i ulepszone nagrody, ale fragmenty narodowe są dostępne wyłącznie jako nagrody ulepszone.

Można wybrać kraj zarówno dla podręczników dla załogi, jak i fragmentów narodowych.

Wyposażenie

Po ukończeniu określonych etapów można będzie wybrać w nagrodę element wyposażenia. W czasie wydarzenia Przepustka bitewna można otrzymać nie tylko wyposażenie standardowe, ale również wyposażenie z nagród i eksperymentalne.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe jest przyznawane jako ulepszona nagroda w każdym głównym rozdziale w postaci przedmiotu 1. klasy dla pojazdów VIII–X poziomu.

Wyposażenie standardowe można wybrać z następujących kategorii:

ETAP ROZDZIAŁU KATEGORIA
39 Mobilność i zwiad
49 Siła ognia i żywotność

Powyższe nie stosuje się do wyposażenia, które nie jest podzielone na klasy lub nie posiada wersji klasy 1. Do wyboru jest również następujące wyposażenie:

 • Siatka maskująca (klasa 2)
 • Osłona przeciwodłamkowa (dostępna wersja: Bardzo duża osłona przeciwodłamkowa)
 • System obserwacji dowódcy
 • Ulepszone radio

Wyposażenie z nagród

Jeden element wyposażenia z nagród jest przyznawany jako ulepszona nagroda za ukończenie ostatniego etapu każdego głównego rozdziału.

Można wybrać dowolny typ wyposażenia z nagród dostępnego w grze.

 • Wzmocnienie z nagród
 • Turbosprężarka z nagród
 • Układ wydechowy z nagród
 • Mechanizm dosyłający z nagród
 • System naprowadzania z nagród
 • Wentylacja z nagród
 • Optyka z nagród
 • Stabilizator z nagród
 • Technologia ochrony z nagród
 • Mechanizm obracania z nagród
 • Celowanie z nagród

Wyposażenie eksperymentalne

Jeden element wyposażenia eksperymentalnego jest przyznawany jako podstawowa nagroda po ukończeniu etapów 5, 24, 36 i 44 każdego rozdziału.

 System kontroli ognia za rozdział Idealna ofensywa

 Zestaw poprawiający żywotność za rozdział Ukryta wiadomość

 Zestaw poprawiający mobilność za rozdział Burza z zachodu

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat wyposażenia w grze, zajrzyjcie do naszego przewodnika.

Medal Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Nagroda podstawowa za ukończenie wszystkich trzech głównych rozdziałów.

Koniec sezonu

Oto czego się spodziewać na koniec tego sezonu Przepustki bitewnej:

 • Wszystkie zebrane postępy zostaną zresetowane. Zdobyte punkty i osiągnięte etapy zostaną wyzerowane.
 • Ulepszona przepustka i etapy postępu nie będą dostępne do kupna.
 • Przedmioty za punkty nie będą dostępne do kupna.
 • Członków załogi będzie można wciąż zwerbować, bez ograniczeń czasowych.
 • Żetony można wymieniać na przedmioty do 20 grudnia 2023 r. Żetony niewymienione na przedmioty przed podaną powyżej datą zostaną zrekompensowane w formie 100 obligacji za każdy żeton.
 • Jeśli aktywowano rozdział i ukończono etapy, ale w trakcie sezonu nie odebrano nagród, przy pierwszym logowaniu do gry po zakończeniu etapu otrzymuje się domyślne nagrody za ukończone etapy. Jeśli kupiono ulepszoną przepustkę, zostaną przyznane zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody.

ROZDZIAŁ DOMYŚLNE NAGRODY
Podstawowe Ulepszone
Idealna ofensywa Etapy 6, 17, 26, 37 – książeczka szkoleniowa (Japonia)

Etap 47 – przewodnik szkoleniowy (Japonia)

Etapy 6, 17, 26, 37 – przewodnik szkoleniowy (Japonia)

Etapy 8, 18, 28, 38, 48 – fragment narodowy (Japonia)

Etap 39 – Ulepszony mechanizm obracania (klasa 1)

Etap 49 – Ulepszony system naprowadzania (klasa 1)

Etap 50 – System naprowadzania z nagród

Ukryta wiadomość Etapy 6, 17, 26, 37 – książeczka szkoleniowa (Francja)

Etap 47 – przewodnik szkoleniowy (Francja)

Etapy 6, 17, 26, 37 – przewodnik szkoleniowy (Francja)

Etapy 8, 18, 28, 38, 48 – fragment narodowy (Francja)

Etap 39 – Turbosprężarka (klasa 1)

Etap 49 – Ulepszone wzmocnienie (klasa 1)

Etap 50 – Turbosprężarka z nagród

Burza z zachodu Etapy 6, 17, 26, 37 – książeczka szkoleniowa (USA)

Etap 47 – przewodnik szkoleniowy (USA)

Etapy 6, 17, 26, 37 – przewodnik szkoleniowy (USA)

Etapy 8, 18, 28, 38, 48 – fragment narodowy (USA)

Etap 39 – Turbosprężarka (klasa 1)

Etap 49 – Ulepszona wentylacja (klasa 1)

Etap 50 – Celowanie z nagród

ź: WoT

5 1 vote
Oceń wpis:
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze