Przepustka bitewna 2022: sezon IX

Przewodnik po wydarzeniu.

Przepustka bitewna to sezonowe wydarzenie w grze, w którym można zdobywać punkty i przechodzić przez etapy. W miarę wypełniania etapów Przepustki bitewnej zdobywa się wartościowe nagrody, takie jak unikalni członkowie załogi, style 2D i progresywne, naklejki, dni konta premium WoT, obligacje, kredyty, rezerwy osobiste, dyrektywy, narodowe i uniwersalne fragmenty, podręczniki dla załogi, miejsca w garażu, żetony, standardowe wyposażenie oraz wyposażenie z nagród.

Kluczowe terminy

Sezon: trzymiesięczny okres, w którym odbywa się Przepustka bitewna. Zasady i nagrody mogą się różnić w poszczególnych sezonach.

Postępy: sekwencja rozdziałów i etapów. Sezon Przepustki bitewnej składa się z trzech rozdziałów, a każdy z nich ma 50 etapów. Aby ukończyć etapy, należy aktywować jeden z rozdziałów i zdobywać punkty Przepustki bitewnej.

Rozdział: element postępów Przepustki bitewnej. Za ukończenie każdego głównego rozdziału zdobywa się dwie kluczowe nagrody: członka załogi i progresywny styl IV poziomu. Rozdziały Przepustki bitewnej można kończyć w dowolnej kolejności. Można też nieograniczoną liczbę razy zatrzymać postępy w bieżącym rozdziale i przełączyć się na inny.

Etap postępu: element postępów Przepustki bitewnej. Postępy w etapie można robić tylko po wybraniu rozdziału. Wszyscy gracze otrzymują nagrody za każdy ukończony etap. Jednakże posiadacze ulepszonej przepustki mogą otrzymać dodatkowe nagrody za ukończenie etapów. Etapy można kupować za złoto, jeśli ma się ulepszoną przepustkę. Takie etapy zostaną uznane za ukończone.

Punkty przepustki bitewnej: punkty wymagane do postępu w etapie. Aby przejść do kolejnego etapu głównego rozdziału, trzeba zdobyć 50 punktów. Zdobytych punktów nie można utracić. Punkty można zdobywać zarówno w bitwach losowych, jak i w trybie Linii frontu. Po każdej bitwie tych trybów otrzymuje się punkty w liczbie zależnej od miejsca zajętego w drużynie pod względem zdobytych PD. Oprócz walk w tych trybach, punkty można również zdobyć, wypełniając misje dzienne.

Limit punktów: maksymalna liczba punktów, które można zdobyć konkretnym pojazdem w bitwach losowych.

Pojazdy podstawowe: pojazdy, do których odnoszą się specjalne zasady zdobywania punktów Przepustki bitewnej, w tym zwiększone limity punktów. Pojazdy podstawowe zmieniają się co sezon.

Nagrody podstawowe: nagrody, które każdy może otrzymać po zakończeniu etapu.

Ulepszone nagrody: nagrody, które gracze posiadający ulepszoną przepustkę, mogą otrzymać po zakończeniu etapu. Oprócz swoich ulepszonych nagród, gracze z ulepszoną przepustką nadal będą otrzymywać nagrody podstawowe.

Ulepszona przepustka: specjalna przepustka w grze, umożliwiająca otrzymywanie dodatkowych nagród za wypełnienie etapów. Ulepszoną przepustkę można kupić w dowolnym momencie sezonu Przepustki bitewnej. Ulepszoną przepustkę można kupić dla określonego rozdziału za złoto lub użyć prawdziwych pieniędzy, aby kupić od razu wszystkie trzy rozdziały główne. Używając prawdziwych pieniędzy, aby kupić ulepszoną przepustkę dla wszystkich trzech głównych rozdziałów, można dużo zaoszczędzić w porównaniu do korzystania ze złota, aby kupić ulepszoną przepustkę dla każdego rozdziału z osobna.

Żeton: unikalna nagroda Przepustki bitewnej. Żetony można wymienić na wartościowe przedmioty w specjalnym dziale sklepu w grze.

Przedmioty za punkty: przedmioty, które można kupić za punkty Przepustki bitewnej po ukończeniu trzech głównych rozdziałów.

Charakterystyka sezonu

Główne cechy IX sezonu Przepustki bitewnej:

 • Okres sezonu: Od 8 września, 7:00 CEST (UTC +2) do 30 listopada, 1:30 CET (UTC +1).
 • Tryby bitew: Punkty postępu można zdobywać w bitwach losowych (z wyłączeniem wielkich bitew) i w Linii frontu, a także wypełniając misje dzienne.
 • Poziomy pojazdów: Punkty Przepustki bitewnej można zdobywać w bitwach losowych, walcząc pojazdami z poziomów VI–X, w tym pojazdami wypożyczonymi. Misje dzienne można jednak wypełniać pojazdami dowolnego poziomu.
 • Postępy: Przepustka bitewna składa się z trzech głównych rozdziałów. Każdy tych rozdziałów zawiera 50 etapów. Główne rozdziały można wypełniać w dowolnej kolejności i przełączać się między nimi w dowolnym czasie. Kończenie etapów i zdobywanie nagród jest możliwe dopiero po wybraniu rozdziału.
 • Ulepszona przepustka: W tym sezonie ulepszoną przepustkę można kupić na konkretny rozdział za złoto lub kupić przepustkę na wszystkie trzy główne rozdziały za prawdziwe pieniądze. Etapy można kupować, tylko mając ulepszoną przepustkę.
 • Przedmioty za żetony: Kiedy wypełnia się określone etapy, otrzymuje się żetony, które można wymienić na unikalne pojazdy IX poziomu i inne przedmioty w specjalnym dziale sklepu w grze.
 • Najcenniejsze nagrody: Pojazdy IX poziomu, style progresywne, wyposażenie z nagród i członkowie załogi z krajami i kwalifikacjami do wyboru.
 • Przedmioty za punkty: Specjalne przedmioty, które można kupić za punkty Przepustki bitewnej w sklepie w grze. Wśród tych przedmiotów są nagrody z poprzednich sezonów i zestawy z obligacjami. W sklepie w grze można przeglądać wszystkie dostępne przedmioty w dowolnym momencie podczas sezonu. Przedmioty te będą jednak dostępne tylko do zakończenia bieżącego sezonu i można je kupić dopiero po ukończeniu trzech głównych rozdziałów.

Pojazdy podstawowe

W IX sezonie Przepustki bitewnej status pojazdów podstawowych otrzymały trzy pojazdy.

Cechy pojazdów podstawowych:

 • Zwiększony limit punktów: Używając pojazdów podstawowych, można zdobyć o 300 punktów więcej, niż innymi pojazdami tego samego poziomu.
 • Specjalne zasady otrzymywania punktów: Pojazdy podstawowe zdobywają w bitwach losowych więcej punktów od innych pojazdów.

Pojazdy podstawowe IX sezonu

Style progresywne

Style progresywne to style 3D, które mają kilka różnych poziomów. Każdy nowy poziom to nowe elementy dostosowania wyglądu.

W tym sezonie można otrzymać trzy style progresywne, po jednym dla każdego z pojazdów podstawowych. Po wybraniu jednego z głównych rozdziałów otrzymuje się styl progresywny I poziomu. Wraz z postępami przez etapy styl będzie ulepszany. Maksymalnym poziomem jest poziom IV i jest on przyznawany na koniec rozdziału.

Każdy styl progresywny może być zastosowany tylko na odpowiadającym mu pojeździe.

Po wybraniu stylu progresywnego można go zobaczyć na ekranie Wygląd danego pojazdu. W przypadku, gdy nie ma odpowiedniego pojazdu w garażu, styl jest przechowywany w magazynie.

Jeśli podczas sezonu Przepustki bitewnej nie ulepszono stylu do maksymalnego poziomu, po jego zakończeniu dodatkowe poziomy stylu będzie można kupić na ekranie Wygląd. Uwaga: nie można kupić stylu progresywnego I poziomu. Można będzie kupić wyłącznie brakujące poziomy, posiadając już poziom I.

Przykład:

Gracz wybiera rozdział Wzgórza Toskanii, otrzymuje styl progresywny dla Progetto M40 mod. 65 i wypełnia 25 etapów w trakcie sezonu Przepustki bitewnej. A zatem po ukończeniu 10. etapu otrzymał II poziom stylu progresywnego dla Progetto M40 mod. 65, ale nie otrzymał poziomów III ani IV. Te poziomy może kupić.

Nie może nabyć poziomów stylów progresywnych dla czołgów 60TP Lewandowskiego i AMX 13 105, bo nie otrzymał tych stylów w trakcie sezonu.

Styl progresywny dla Progetto M40 mod. 65

Styl progresywny dla 60TP Lewandowskiego

Styl progresywny dla AMX 13 105  

System postępów

Przepustka bitewna składa się z trzech głównych rozdziałów, a każdy z nich ma 50 etapów. Aby przejść z jednego etapu do kolejnego, trzeba zdobyć 50 punktów.

Etapy można też kupić. W ten sposób nie trzeba zdobywać punktów. Etapy można kupować, jedynie posiadając ulepszoną przepustkę.

Rozdziały i etapy

Można wybierać kolejność, w której chce się kończyć rozdziały. Można też nieograniczoną liczbę razy zatrzymać postępy w bieżącym rozdziale i przełączyć się na inny. Postępy w zatrzymanym rozdziale nie zostaną zresetowane, co oznacza, że można powrócić do rozdziału i kontynuować postępy od momentu, w którym się go opuściło. Aby wybrać rozdział, należy kliknąć ikonę Przepustki bitewnej w garażu.

Rozdziały Przepustki bitewnej podzielone są na etapy. Aby przejść do kolejnego etapu, należy zebrać określoną liczbę punktów. Po ukończeniu etapu nie można powrócić do poprzedniego. Wszyscy gracze otrzymują nagrody za każdy ukończony etap.

Kończenie etapów i zdobywanie nagród jest możliwe dopiero po wybraniu rozdziału. Dlatego też najlepiej aktywować rozdział od razu po rozpoczęciu sezonu.
Uwaga: rozdziały nie są aktywowane automatycznie. Po zakończeniu jednego z rozdziałów trzeba będzie samodzielnie wybrać kolejny.

Po wybraniu rozdziału bieżący etap będzie wyświetlany w garażu.

Jeśli nie wybierze się rozdziału na początku sezonu, punkty Przepustki bitewnej będą zbierane na koncie. Po aktywowaniu jednego z rozdziałów, te punkty Przepustki bitewnej zostaną zaliczone na poczet jego postępu.

Na koniec sezonu niewydane punkty zostaną usunięte bez rekompensaty.

Punkty przepustki bitewnej

Punkty Przepustki bitewnej można zdobywać na następujące sposoby:

 • We wszystkich rodzajach bitew losowych (z wyjątkiem wielkiej bitwy)
 • W Linii frontu
 • Za wypełnianie misji dziennych

Można też otrzymać dodatkowe punkty, po osiągnięciu maksymalnej liczby punktów dla wybranego pojazdu.

Zdobytych punktów nie można utracić.

Bitwy losowe

Punkty można otrzymać jedynie za grę pojazdami poziomów VI–X w bitwach losowych.

Liczba punktów zdobytych po każdej bitwie będzie zależeć od miejsca gracza w drużynie pod względem zdobytych PD. Nawet przy przegranej lub remisie, punkty Przepustki bitewnej nadal będą przyznawane.

MIEJSCE W DRUŻYNIE WG ZDOBYTYCH PD PUNKTY ZA ZWYCIĘSTWO  PUNKTY ZA PRZEGRANĄ LUB REMIS 
PROGETTO M40 MOD. 65 60TP LEWANDOWSKIEGO AMX 13 105 INNE POJAZDY PROGETTO M40 MOD. 65 60TP LEWANDOWSKIEGO AMX 13 105 INNE POJAZDY
Najlepsza 3 10 8 9 7 8 6 7 5
Najlepsza 5 5 6 7 5 3 4 5 3
Najlepsza 10 5 6 5 5 3 4 3 3

Punkty Przepustki bitewnej zbierane są dalej nawet po ukończeniu wszystkich etapów. Po ukończeniu wszystkich głównych rozdziałów, punkty można wydać na przedmioty specjalne.

Linia frontu

W trybie Lina frontu można zdobyć więcej punktów za bitwę niż w innych trybach. Liczba zdobytych punktów będzie zależeć od wyników bitwy oraz od miejsca zajętego w wynikach drużyny pod względem zdobytych PD.

MIEJSCE W DRUŻYNIE WG ZDOBYTYCH PD PUNKTY ZA ZWYCIĘSTWO  PUNKTY ZA PRZEGRANĄ LUB REMIS 
Najlepsza 5 25 10
Najlepsza 20 10 5
Oprócz zdobywania punktów za bitwę otrzymuje się również 20 punktów Przepustki bitewnej za osiągnięcie każdego poziomu Linii frontu.

Punkty Przepustki bitewnej zbierane są dalej nawet po ukończeniu wszystkich etapów. Po ukończeniu wszystkich głównych rozdziałów, punkty można wydać na przedmioty specjalne.

Misje dzienne

Punkty można otrzymać, wypełniając misje dzienne. Należy pamiętać, że misje dzienne można wypełniać pojazdem dowolnego poziomu.

Im trudniejsza misja, tym więcej punktów będzie do zdobycia.

MISJA LICZBA PUNKTÓW 
Poziom I (łatwy) 10
Poziom II (średni) 15
Poziom III (trudny) 20
Misja bonusowa 25
Za każde ukończone 45 misji dziennych otrzymuje się dodatkowe 50 punktów Przepustki bitewnej.

Punkty Przepustki bitewnej zbierane są dalej nawet po ukończeniu wszystkich etapów. Po ukończeniu wszystkich głównych rozdziałów, punkty można wydać na przedmioty specjalne.

Limit punktów

Każdy pojazd ma limit punktów, który można osiągnąć, grając w bitwach losowych. Im wyższy poziom pojazdu, tym wyższy limit punktów.

Punkty otrzymywane w Linii frontu i za misje dzienne nie liczą się do limitu punktów, co oznacza, że punkty w Linii frontu i za misje dzienne można zdobywać nawet po osiągnięciu limitu punktów.

Interaktywna grafika na oficjalnej stronie WoT

1

Interaktywny obrazek powyżej nie uwzględnia punktów Przepustki bitewnej, które można zdobyć w trybie Linia frontu.

Po osiągnięciu limitu punktów w wybranym pojeździe, zostaną przyznane dodatkowe punkty. Liczba zdobytych dodatkowych punktów będzie zależeć od poziomu pojazdu. Uwaga: liczba dodatkowych punktów, które można zdobyć w pojazdach podstawowych, nie zależy od poziomu tych pojazdów.

POZIOM POJAZDU LIMIT PUNKTÓW DODATKOWE PUNKTY
VI 100  15 
VII 250  20 
VIII 400  25 
IX 550  30 
X 700  35 
Pojazdy podstawowe 1000  35 
Przykład:

W pojeździe IS-3 VIII poziomu można zdobyć maksymalnie 400 punktów. Po zdobyciu maksymalnej liczby punktów otrzymuje się dodatkowe 25 punktów ponad limit, co daje łącznie 425 punktów.

Limit punktów jest brany pod uwagę tylko dla punktów zdobywanych w bitach losowych. The Point Limit is shared across both battle modes.

Punkty zdobywa się również pojazdami wypożyczonymi poziomów VI–X. Jeśli wypożyczyło się pojazd, a następnie kupiło go na stałe, punkty zdobyte tym pojazdem w okresie wypożyczenia zostaną zachowane.

Przykład:

Gracz wypożyczył czołg 50TP prototyp VIII poziomu, którym można zdobyć maksymalnie 400 punktów. Podczas okresu wypożyczenia zdobył tym czołgiem 100 punktów. Później zdecydował się kupić ten czołg na stałe. Po zakupie gracz może zdobyć kolejne 300 punktów na 50TP prototyp przed osiągnięciem limitu punktów i zdobyciem dodatkowych 25 punktów.

Wszystkie pojazdy są automatycznie wyświetlane na panelu pojazdów w garażu. Aby zobaczyć tylko pojazdy, których nadal można użyć do zdobywania punktów, należy kliknąć  Filtruj wg parametrów, a następnie wybrać  Pojazdy Przepustki bitewnej.

W panelu pojazdów wszystkie pojazdy, których można użyć w Przepustce bitewnej, są oznaczone specjalnym znacznikiem, pokazującym liczbę punktów zgromadzonych przez dany pojazd oraz jego limit punktów. Pojazdy, które osiągnęły już swój limit punktów, nie będą wyświetlane po zastosowaniu tego filtra.

Ulepszona przepustka

Po ukończeniu każdego etapu otrzymuje się wartościowe nagrody. Są dwa typy nagród: nagrody podstawowe i nagrody ulepszone. Tylko gracze posiadający ulepszoną przepustkę otrzymają ulepszone nagrody.

Ulepszoną przepustkę można kupić dla określonego rozdziału za złoto lub użyć prawdziwych pieniędzy, aby kupić od razu wszystkie trzy rozdziały główne.

Ulepszona przepustka na wszystkie rozdziały główne

Są dwa zestawy, które można kupić za prawdziwe pieniądze i które posiadają ulepszoną przepustkę dla wszystkich trzech głównych rozdziałów:

 • Przepustka bitewna: Pełen dostęp. Ten zestaw zawiera ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy rozdziały IX sezonu.
 • Przepustka bitewna: Dzienne złoto. Ten zestaw zawiera ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy rozdziały IX sezonu i pozwala zdobyć 250 złota codziennie przez 30 dni. Aby zdobyć te fundusze, trzeba codziennie rozegrać przynajmniej jedną bitwę losową. Jeśli któregoś dnia gracz nie rozegra bitwy losowej, nie otrzyma żadnego złota za ten dzień.
Zestawy z ulepszoną przepustką będą niedostępne po kupieniu ulepszonej przepustki na jeden lub więcej rozdziałów przy użyciu złota.

Od razu po kupieniu jednego z tych zestawów, gracz otrzyma ulepszone nagrody za wszystkie ukończone etapy. W miarę postępów przez kolejne etapy w trakcie sezonu, gracz będzie otrzymywać zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody.

Zestawy z Przepustką bitewną znajdują się w sklepie w grze w dziale  (Najlepsze).

Ulepszona przepustka dla pojedynczego rozdziału

W dowolnym momencie w trakcie sezonu można użyć złota, aby kupić ulepszoną przepustkę dla określonego rozdziału.

Od razu po kupieniu ulepszonej przepustki dla rozdziału gracz otrzyma wszystkie ulepszone nagrody za ukończone już etapy tego rozdziału.

Przykład:

Gracz kończy rozdział Wzgórza Toskanii i zaczyna rozdział Cena wolności. Następnie decyduje się na zakup ulepszonej przepustki dla drugiego rozdziału. Po jej zakupie od razu otrzymuje ulepszone nagrody za wszystkie ukończone etapy rozdziału Cena wolności. Później za każdy ukończony etap tego rozdziału otrzyma zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody. Aby otrzymać ulepszone nagrody za rozdział Wzgórza Toskanii, trzeba kupić ulepszoną przepustkę również dla tego rozdziału.

Aby kupić ulepszoną przepustkę dla rozdziału, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Kliknąć ikonę Przepustka bitewna w garażu.
 2. Na ekranie Przepustka bitewna kliknąć Kup ulepszoną przepustkę.
 3. Wybrać rozdział, dla którego chce się kupić ulepszoną przepustkę.
 4. Kliknąć Kup, by potwierdzić zakup. Koszt ulepszonej przepustki dla jednego rozdziału (2 500 złota) zostanie pobrany z konta.

Kupowanie etapów

Po nabyciu ulepszonej przepustki można będzie kupić dowolną liczbę etapów, ale tylko w rozdziale objętym tą ulepszoną przepustką.

Natychmiast otrzymuje się wszystkie podstawowe i ulepszone nagrody za kupione etapy, a same etapy będą uważane za ukończone. Jeden etap kosztuje 250 złota.

Etapy można kupować na ekranie Przepustki bitewnej. Można kupić tyle etapów, ile potrzeba, aż do ukończenia rozdziału.

Przykład:

Gracz kupuje ulepszoną przepustkę dla rozdziału Wzgórza Toskanii, kończy 25 etapów i kupuje 10. Następnie, kończy 8 etapów i kupuje 7, kończąc w ten sposób rozdział. W sumie dokonał dwóch zakupów na łącznie 17 etapów.

Przedmioty Przepustki bitewnej

Przedmioty Przepustki bitewnej można znaleźć w dziale  Nagrody wydarzenia w Sklepie w grze. Wszystkie przedmioty są podzielone na dwie kategorie: te, które można kupić za żetony i te, które można kupić za punkty. Przedmioty za punkty można kupować dopiero po ukończeniu głównych rozdziałów.

Przedmioty za żetony

Po ukończeniu określonych etapów zdobywa się żetony, które można wymienić na wartościowe przedmioty w sklepie w grze.

Podczas sezonu można zdobyć do 21 żetonów: 12 w ramach nagród podstawowych i 9 w ramach nagród ulepszonych.

Te żetony można wymienić na cenne zasoby w grze i unikalne pojazdy IX poziomu.

Poniżej są wymienione przedmioty, które można kupić za żetony:

2

3

4

5

6

7

8

Żetony można zbierać przez wszystkie sezony Przepustki bitewnej 2022. Przedmioty za żetony można kupować do 20 grudnia 2022 roku. Po tym terminie zostaną one wymienione na rekompensatę w wysokości 100 obligacji za każdy niewydany żeton.

Przedmioty za punkty

W miarę przechodzenia przez rozdziały i ich wypełniania, zdobywane punkty można wydawać na specjalne przedmioty takie jak kluczowe nagrody z poprzednich sezonów lub pakiety z obligacjami. Po rozpoczęciu sezonu będzie można zobaczyć wszystkie dostępne przedmioty. Przedmioty te będą jednak dostępne tylko do zakończenia sezonu i będzie je można kupić dopiero po ukończeniu wszystkich trzech głównych rozdziałów. W kolejnym sezonie, przed kupnem przedmiotów za punkty, trzeba będzie ponownie ukończyć wszystkie główne rozdziały.

Niektóre z tych przedmiotów za punkty obejmują style progresywne. Kupując jeden z tych stylów, automatycznie otrzymuje się wersję IV poziomu stylu progresywnego, który jest poziomem maksymalnym.

Uwaga: nagród otrzymanych w poprzednich sezonach nie można kupić za punkty Przepustki bitewnej .

Przykład:

W V sezonie, jeśli gracz otrzymał II poziom stylu progresywnego Lancelot dla FV217 Badger, nie może kupić brakujących poziomów za punkty w Sklepie w grze, ale nadal może kupić je za złoto na ekranie Wygląd.

Na koniec sezonu niewydane punkty zostaną usunięte bez rekompensaty.

Nagrody

Za ukończenie etapów otrzymuje się cenne nagrody. Każdy główny rozdział zapewnia członka załogi, naklejkę, nowy styl 2D i styl progresywny i jeszcze więcej zasobów niż kiedykolwiek wcześniej.

Więcej informacji o dostępnych nagrodach znajduje się w dziale Przepustka bitewna na portalu.

Interaktywna grafika na oficjalnej stronie WoT

2

Jednak niektóre nagrody zasługują na specjalne wyróżnienie.

Style 2D

Jako nagrodę podstawową za ukończenie pierwszego etapu każdego głównego rozdziału otrzymuje się jeden z trzech stylów 2D. Każdy styl jest wielosezonowy oraz niehistoryczny i można go użyć na pojazdach dowolnego poziomu.

Wzgórza Toskanii

+5 zdjęć

Cena wolności

+5 zdjęć

Najlepsza rola

+5 zdjęć

Członkowie załogi

Po ukończeniu finałowego etapu każdego głównego rozdziału otrzymuje się członka załogi z atutem Braterstwo broni wyszkolonym w 100%, a także wystarczającą ilością PD, by wyszkolić dwa dodatkowe atuty lub umiejętności.

Otrzymanego członka załogi można zwerbować przez nieograniczony czas w dziale Rekruci w koszarach.

Dla każdego członka załogi można też wybrać kwalifikację. Nie można jednak zmienić ich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i wygląd. Ci członkowie załogi nie mają unikalnych ścieżek dialogowych.

3
Marco Ingannamorte

Ten prawdziwy oficer bojowy przez lata służby odniósł niezliczone rany w bitwach. Jak udało mu się pozostać niezłomnym i gotowym do walki przez cały ten czas, pozostanie tajemnicą. Nawet w oficjalnych dokumentach odmawia użycia swojego prawdziwego nazwiska, Mancini. Zamiast tego woli posługiwać się pseudonimem, który sam sobie wybrał, aby odzwierciedlić swoje niesamowite szczęście.

Józef Maciejewski

Wyjątkowy oficer pełen sprzeczności. Z jednej strony to prawdziwy mistrz w swoim fachu i może pochwalić się doskonałym wyszkoleniem. Ale z drugiej strony, z całego serca gardzi wszystkim, co jest w jakikolwiek sposób związane z wojną i służbą wojskową. Ma  to prawdopodobnie coś wspólnego z historią jego rodziny, ale nie mówi o tym zbyt wiele. A wszyscy dobrze wiedzą, że nie należy go o to pytać.

Rozdział Cena wolności

Isabelle Norette

Ta była aktorka zagrała kiedyś dowódcę czołgu w średnio-budżetowym filmie. Ale jej oddanie dla tej roli zainspirowało ją do przejścia tak intensywnego szkolenia wojskowego, że była później w stanie porzucić niepewną karierę aktorską i wstąpić do służby wojskowej. Ta praca była bardziej satysfakcjonująca i przyniosła wielką dumę jej ojcu, który służył w Pułku Myśliwców Normandie-Niemen.


Naklejki

Naklejki są przyznawane jako nagrody ulepszone za ukończenie 30. etapu każdego głównego rozdziału.

4


Wybór nagród

Po ukończeniu określonych etapów gracz będzie mógł wybrać nagrody, które chce otrzymać. Wśród nich znajdują się fragmenty narodowe, podręczniki dla załogi i wyposażenie. Nie trzeba wybierać nagrody, aby przejść do kolejnych etapów i rozdziałów. Otrzymane nagrody można odebrać w dowolnym momencie w sezonu. Aby to zrobić, należy kliknąć ODBIERZ NAGRODĘ na ekranie Przepustki bitewnej.

Jeśli gracz nie odbierze nagród przed końcem sezonu, otrzyma domyślne nagrody przy pierwszym zalogowaniu do gry po zakończeniu sezonu.

Fragmenty narodowe i podręczniki dla załogi

Fragmenty narodowe i podręczniki dla załogi można zdobyć we wszystkich trzech głównych rozdziałach. Podręczniki dla załogi można otrzymać zarówno jako podstawowe, jak i ulepszone nagrody, ale fragmenty narodowe są dostępne wyłącznie jako nagrody ulepszone.

Można wybrać kraj zarówno dla podręczników dla załogi, jak i fragmentów narodowych.

Wyposażenie

Po ukończeniu określonych etapów można będzie wybrać w nagrodę element wyposażenia. W trakcie Przepustki bitewnej można otrzymać zarówno standardowe wyposażenie, jak i wyposażenie z nagród.

Wybrane wyposażenie standardowe jest również dostępne jako nagroda ulepszona.

Wyposażenie standardowe można wybrać z następujących kategorii:

 • Mobilność i zwiad (po ukończeniu 39. etapu każdego głównego rozdziału)
 • Siła ognia i żywotność (po ukończeniu 49. etapu każdego głównego rozdziału)
Po ukończeniu powyższych etapów otrzymuje się jeden element standardowego wyposażenia.

Podczas Przepustki bitewnej można otrzymać wyposażenie 1. klasy do zamontowania na pojazdach poziomów VIII–X.

Powyższe nie stosuje się do wyposażenia, które nie jest podzielone na klasy lub nie posiada wersji klasy 1. Do wyboru jest również następujące wyposażenie:

 • Siatka maskująca (klasa 2)
 • Osłona przeciwodłamkowa (dostępna wersja: Bardzo duża osłona przeciwodłamkowa)
 • System obserwacji dowódcy
 • Ulepszone radio

Jeśli kategoria wyposażenia zgadza się z kategorią miejsca, w którym je zamontowano, wyposażenie to zapewni pojazdowi zwiększoną premię. Jeśli kategorie nie zgadzają się lub miejsce nie posiada kategorii, wyposażenie działa standardowo.

Po ukończeniu finałowego etapu każdego głównego rozdziału otrzymuje się jeden element wyposażenia z nagród.

Można wybrać dowolny typ wyposażenia z nagród dostępnego w grze.

Pełna lista wyposażenia z nagród

 • Turbosprężarka z nagród
 • Układ wydechowy z nagród
 • Mechanizm dosyłający z nagród
 • System naprowadzania z nagród
 • Wentylacja z nagród
 • Optyka z nagród
 • Stabilizator z nagród
 • Technologia ochrony z nagród
 • Mechanizm obracania z nagród
 • Celowanie z nagród

Wyposażenie z nagród i wyposażenie standardowe mają te same podstawowe charakterystyki, ale charakterystyki wyposażenia z nagród można ulepszyć za 3 000 000 kredytów.

Wyposażenie standardowe i z nagród można zdemontować za 10 złota lub używając zestawu demontażowego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wyposażenia, warto zajrzeć do Przewodnika po wyposażeniu.


Medal Żołnierze fortuny

Nagroda podstawowa za ukończenie wszystkich trzech głównych rozdziałów.

Koniec sezonu

Oto czego się spodziewać na koniec tego sezonu Przepustki bitewnej:

 • Wszystkie zebrane postępy zostaną zresetowane. Zdobyte punkty i osiągnięte etapy zostaną wyzerowane.
 • Ulepszona przepustka i etapy postępu nie będą dostępne do kupna.
 • Przedmioty za punkty nie będą dostępne do kupna.
 • Członków załogi będzie można wciąż zwerbować, bez ograniczeń czasowych.
 • Żetony można wymieniać na przedmioty do 20 grudnia 2022 r. Żetony niewymienione na przedmioty przed podaną powyżej datą zostaną zrekompensowane w formie 100 obligacji za każdy żeton.
 • Jeśli aktywowano rozdział i ukończono etapy, ale w trakcie sezonu nie odebrano nagród, przy pierwszym logowaniu do gry po zakończeniu etapu otrzymuje się domyślne nagrody za ukończone etapy. Jeśli kupiono ulepszoną przepustkę, zostaną przyznane zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody.

ROZDZIAŁ DOMYŚLNE NAGRODY
Podstawowe Ulepszone
Wzgórza Toskanii Etapy 6, 17, 26, 37 – książeczka szkoleniowa (Włochy)

Etap 47 – przewodnik szkoleniowy (Włochy)

Etapy 6, 17, 26, 37 – przewodnik szkoleniowy (Włochy)

Etapy 8, 18, 28, 38, 48 – fragment narodowy (Włochy)

Etap 39 – ulepszony mechanizm obracania (klasa 1)

Etap 49 – mechanizm dosyłający (klasa 1)

Etap 50 – mechanizm dosyłający z nagród

Cena wolności Etapy 6, 17, 26, 37 – książeczka szkoleniowa (Polska)

Etap 47 – przewodnik szkoleniowy (Polska)

Etapy 6, 17, 26, 37 – przewodnik szkoleniowy (Polska)

Etapy 8, 18, 28, 38, 48 – fragment narodowy (Polska)

Etap 39 – ulepszone wzmocnienie (klasa 1)

Etap 49 – turbosprężarka (klasa 1)

Etap 50 – turbosprężarka z nagród

Najlepsza rola Etapy 6, 17, 26, 37 – książeczka szkoleniowa (Francja)

Etap 47 – przewodnik szkoleniowy (Francja)

Etapy 6, 17, 26, 37 – przewodnik szkoleniowy (Francja)

Etapy 8, 18, 28, 38, 48 – fragment narodowy (Francja)

Etap 39 – ulepszone celowanie (klasa 1)

Etap 49 – ulepszona wentylacja (klasa 1)

Etap 50 – celowanie z nagród

ź: WoT

5 1 vote
Oceń wpis:
1 komentarz
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze
XysiekXYZ

Mi się podoba zdobywanie czegoś w tle mojej gry za darmo. Także daję PLUSA +