Piaskownica 2021: Załoga 2.0, druga iteracja

Z Waszą pomocą kilka miesięcy temu przetestowaliśmy Załogę 2.0 na serwerze Piaskownicy. 

Dostaliśmy wtedy sporą liczbę pytań i komentarzy. Po zakończeniu testów dokładnie przejrzeliśmy wszystkie Wasze opinie i statystyki, które zebraliśmy, szczególnie dokładnie przyglądając się najbardziej kontrowersyjnym aspektom, wokół których toczyły się najbardziej zacięte dyskusje.

Zapraszamy Was teraz do udziału w nowym teście w Piaskownicy i do ocenienia przerobionej koncepcji Załogi 2.0! Test rozpoczyna się 20 lipca i każdy z Was będzie miał możliwość wypróbowania nowych pomysłów i rozwiązań, które pojawiły się w Waszych uwagach po pierwszej iteracji. Dołączcie do testu, grajcie i dzielcie się spostrzeżeniami – razem określimy przyszłość nowego World of Tanks!

Piaskownica
Załoga 2.0 – druga iteracja

20 lipca, 14:00 CEST (UTC+2) do 26 lipca, 08:00 CEST (UTC+2)

Załoga 2.0: co się zmieniło?

Przyjrzyjmy się z bliska głównym zmianom w Załodze 2.0 w porównaniu z pierwszym testem i zobaczmy, jak rozwiązaliśmy największe problemy z poprzedniej iteracji.

 • Podczas pierwszego testu graczom wydawało się, że szczegółowe porównanie pokazałoby, że rzeczywista skuteczność bojowa nowej załogi byłaby gorsza, niż starej. Dodaliśmy bonusowe efekty wszystkich starych umiejętności do nowego systemu i połączyliśmy je tak, że nowa załoga na określonym poziomie postępu nigdy nie będzie odstawać od starej załogi.

W związku z tym, po wymianie gracze otrzymają załogę, która pod względem efektywności bojowej w żadnym aspekcie nie jest gorsza (a czasami jest lepsza) niż jej poprzedni odpowiednik.

 • Przy wymianie załogi system automatycznie zainwestuje punkty w umiejętności w Planie szkolenia odpowiadające starym umiejętnościom.

Krótkie przypomnienie: po wymianie w poprzednim systemie gracz musiał samodzielnie rozłożyć punkty umiejętności, inwestując je w różne umiejętności w Planie szkolenia. Teraz system sam wykona tę pracę za Was, więc szybciej będziecie mogli wracać do bitwy. Po wymianie otrzymacie załogę, która odpowiada poprzedniej pod względem ogólnych efektów. Jeśli po rozdystrybuowaniu punktów umiejętności w nowym systemie kilka z nich Wam zostało, możecie je dowolnie zainwestować i jeszcze bardziej wzmocnić swoje nowe załogi.

Przy wymianie wszystkie efekty i premie starej załogi zostaną automatycznie przeniesione na nową i będziecie mogli wejść do bitwy. Niemniej jednak jeśli chcecie w pełni wykorzystać nowy system, będziecie mogli edytować Plan szkolenia każdej załogi lub całkowicie zresetować wszystkie punkty umiejętności za darmo, przy pierwszym razie po wymianie. Po resecie będzie możliwość ponownego rozdystrybuowania punktów zgodnie z własnym pomysłem. Pomoże Wam to efektywniej rozłożyć punkty umiejętności załóg w nowym systemie i odblokowywać talenty.

 

Sama struktura Planu szkolenia nie zmieniła się, ale przerobiliśmy zawartość niektórych umiejętności, by możliwie upodobnić je do obecnego systemu. Na przykład, nowa umiejętność Środki bezpieczeństwa łączy teraz efekty kilku starych umiejętności. A zatem załoga z nowymi umiejętnościami nie utraci swojej efektywności bojowej w porównaniu ze starą załogą – często będzie nawet bardziej skuteczna.

 • Podczas poprzedniego testu wielu z Was wskazywało brak bonusu dowódcy, więc przywróciliśmy go jako umiejętność Mentor, dostępną domyślnie dla wszystkich załóg.

Jak poprzednio, dodaje ona 1% do kwalifikacji głównej wszystkim członkom załogi (z wyłączeniem dowódcy) za każde 10% prowadzenia pojazdu i jest zaokrąglana w górę.

 • Po wymianie każda załoga, nawet nowo zrekrutowana, bez względu na jej poziom, będzie miała domyślnie dwie inne umiejętności: Szósty zmysł i Triangulację (znaną obecnie jako Wykrywanie dźwiękiem).

Atut Szósty zmysł nadal będzie działał we wszystkich załogach, a umiejętności Triangulacja (Wykrywanie dźwiękiem), ostrzegającej przed ostrzałem od dział samobieżnych przeciwnika, nie trzeba szkolić. Triangulacja uruchomi się, gdy działo samobieżne przeciwnika odda strzał i pomoże określić kierunek nadlatującego pocisku.

A zatem wszystkie nowe załogi będą miały domyślnie trzy podstawowe umiejętności: Mentor (akutalnie Bonus dowódcy), Szósty zmysł i Trangulację.

 • Przy wymianie załóg pod uwagę będą brane PD atutów zerowych.

Był to jeden z najszerzej dyskutowanych tematów przy poprzedniej iteracji w Piaskownicy, więc uwzględniliśmy Wasze opinie i wymyśliliśmy następujące rozwiązanie. Przy wymianie starej załogi na nową, przy wyliczaniu PD nie będzie różnicy między umiejętnościami zerowymi i wyszkolonymi. W efekcie tego otrzymacie instruktora i załogę, które są równoważne pod względem efektywności bojowej ich aktualnym odpowiednikom.

 • Maksymalna liczba punktów umiejętności w ramach głównego postępu załogi została powiększona z 75 do 80.

W rezultacie będziecie w stanie wyszkolić osiem umiejętności, które podniosą efektywność bojową załogi. Ilość doświadczenia wymaganego do osiągnięcia maksymalnego poziomu nie uległa zmianie i odpowiada pięciu umiejętnościom w bieżącym systemie. Premie do postępu załogi (zniżki na szkolenie, miejsce na instruktora itp.) są teraz powiązane z innymi poziomami.

W nowym systemie załoga mająca jednego członka z zerową umiejętnością i czterema w pełni wyszkolonymi innymi umiejętnościami, po wymianie otrzyma maksymalny poziom (Poziom 80). Załoga mająca członka z dwiema umiejętnościami zerowymi i trzema innymi w pełni wyszkolonymi umiejętnościami również otrzyma maksymalny poziom po wymianie.

 • Gdy załoga osiągnie poziom 80 (maksymalny) głównego postępu, jej szkolenie z wykorzystaniem podręczników dla załogi nie będzie możliwe.

Ten krok wyrównuje szanse wszystkich graczy – tych, którzy poprzednio mogli przyspieszyć szkolenie w postępie elitarnym (Wiedzy eksperckiej – poprzednio zwaną Profesjonalna ekspertyzą), używając podręczników dla załogi z tymi, którzy nie mieli tej możliwości. Nadal jednak będziecie mogli używać podręczników dla załogi, by szkolić załogi w ramach głównego postępu.

Co więcej, gdy załoga osiągnie maksymalny poziom głównego postępu, gracze będą mogli dalej ją szkolić, używając wolnych PD. To wartościowy zasób w grze, którego zdobycie wymaga sporo pracy w bitwach i chcemy, żebyście mogli go używać tak, jak chcecie.

 • Maksymalna premia do prowadzenia pojazdu od elitarnego postępu została zmniejszona z 21% do 15%.

Tę decyzję podjęliśmy, by zrównoważyć wpływ efektywności załogi na przestrzeni jej całego postępu.

 • Efekt instruktora został ulepszony.

Po pierwsze, zauważcie, że instruktorzy zostali przemianowani w porównaniu do pierwszego testu:

POPRZEDNIA NAZWA NOWA NAZWA
Instruktor III klasy Instruktor standardowy
Instruktor II klasy Instruktor cenny
Instruktor I klasy Instruktor unikalny

Po ukończeniu pierwszej iteracji testów, gracze zauważyli, że instruktorzy otrzymywali losowy zestaw certyfikatów, które nie zawsze były potrzebne danej załodze i nie pozwalały znacząco poprawić żadnej umiejętności. Teraz, po zamianie i przypisaniu załodze standardowego lub cennego instruktora, będziecie mogli wybrać certyfikację i narodowość (jeśli nie jest z góry określona), a także umiejętności w wybranym kursie szkoleniowym. Swój wybór można zmienić tyle razy, ile się chce, do momentu kliknięcia Zastosuj.

Będzie możliwość wybrania umiejętności, do której instruktorzy będą dawać premię w ramach jednej wybranej gałęzi szkolenia załogi. Na przykład, jeśli wybierzecie dla instruktora certyfikację Szkolenie techniczne, premiowane umiejętności będziecie mogli wybrać wyłącznie z tego kursu: maskowanie, szybka naprawa itp.

Co więcej, zostali dodani instruktorzy unikalni (którzy nie byli dostępni w grze w trakcie pierwszego testu). Do tej kategorii będą należały załogi stworzone w ramach projektów partnerskich (np. Sabaton, The Offspring, postaci z The Boys itp.). Dla nich certyfikacje i umiejętności nadal będą wybierane automatycznie z premiami, które są najbardziej przydatne dla ich pojazdu.

System zdobywania bonusowych punktów umiejętności (nadawanych przez instruktorów w ramach wybranej certyfikacji) również został zmieniony. Teraz instruktorzy dają albo dodatkowe punkty do danej umiejętności (jeśli nie jest wyszkolona do poziomu 10 punktów), lub podnoszą ich maksymalny poziom (jeśli jest wyszkolona do poziomu 10 punktów lub wyżej).

W nowym systemie instruktor standardowy będzie zajmował jedno miejsce oraz, oprócz bonusowych punktów umiejętności, będzie zwiększał PD zdobywane przez załogę o 10%.

Instruktor cenny będzie wymagał dwóch miejsc. Zwiększy on liczbę PD zdobywanych przez załogę o 40%.

A na koniec, załogi stworzone w ramach programów partnerskich będą uważane za jeden byt: unikalnego instruktora. Zajmie on 4 miejsca i zwiększy PD zdobywane przez załogę o 100%.

 • Mechanika wpływu dyrektyw na umiejętności Planu szkolenia została zmieniona.

Podobnie jak w przypadku instruktorów, dyrektywy również będą dawać dodatkowe punkty umiejętności, zależne od poziomu umiejętności. Jeśli bieżący poziom umiejętności jest niższy niż 10, dyrektywa da +5 punktów; jeśli jest równy lub wyższy niż 10, maksymalny poziom umiejętności zostanie powiększony o +1.

Lista umiejętności załogi, dla których dostępne będą dyrektywy:

 1. Przewodnik obserwatora artyleryjskiego: poprawia umiejętność Doprecyzowanie ognia
 2. Przewodnik strzelca: poprawia umiejętność Ekspert od słabych punktów
 3. Naturalne maskowanie: poprawia umiejętność Maskowanie
 4. Przewodnik po środkach bezpieczeństwa: poprawia umiejętność Środki bezpieczeństwa
 5. Pewna ręka: poprawia umiejętność Gładka jazda
 6. Szkolenie bojowe: poprawia umiejętność Hamowanie sprzęgłem
 7. Podstawy survivalu: poprawia umiejętność Próg bólu

Maksymalny poziom umiejętności, jaki można osiągnąć z bonusami instruktora i dyrektyw będzie wynosił 15 punktów. Wszystkie dodatkowe punkty, które załoga zdobędzie, będą dawać taki sam wzrost umiejętności.

 • Zmniejszyła się liczba PD traconych przez nową załogę za przeszkolenie na inny pojazd za darmo lub za kredyty.

W porównaniu do pierwszego testu, koszt przeszkolenia załogi za złoto i kredyty pozostaje bez zmian. Rozważyliśmy jednak Wasze uwagi, więc za przeszkolenie załogi za kredyty lub za darmo strata PD będzie mniejsza.

 • Przy przeszkoleniu załogi za darmo traci ona 200% PD potrzebnych do wyszkolenia od początku bieżącego poziomu umiejętności do początku kolejnego (lub 300% PD, jeśli zmienił się typ pojazdu). W takim przypadku umiejętności Planu szkolenia są resetowane za darmo.
 • Przy przeszkoleniu załogi za 500 000 kredytów traci ona 150% PD potrzebnych do wyszkolenia od początku bieżącego poziomu umiejętności do początku kolejnego (lub 200% PD, jeśli zmienił się typ pojazdu). W takim przypadku umiejętności Planu szkolenia są resetowane za darmo.
 • Przy przeszkoleniu załogi za 750 szt. złota, załoga jest szkolona do operacji w nowym pojeździe bez utraty PD. Jeśli chcecie, można też za darmo zresetować umiejętności z Planu szkolenia.
Przykład: załoga na poziomie 60 zostaje przeszkolona na inny pojazd za kredyty bez zmiany typu pojazdu. Zgodnie z przerobionym głównym postępem, liczba PD wymagana do wyszkolenia załogi z poziomu 60 na 61 wynosi 112 032. Załoga straci zatem 168 048 PD.

Weźcie udział w teście i podzielcie się swoją opinią o proponowanych ulepszeniach! A teraz przyjrzyjmy się innym mechanikom Załogi 2.0, które nie uległy zmianie. Pomówimy też o nowych możliwościach, które czekają na Was w drugim teście. Zacznijmy od funkcjonalności, którą gracze są zainteresowani najbardziej: wymiany starych załóg na nowe.

Wymiana załogi: Uwzględnienie zmian

 • Zamiana na każdy konkretny pojazd będzie dokonywana ręcznie przez gracza. To pozwoli Wam zdecydować, jak wykorzystać ten wartościowy zasób, jakim są PD załogi.
 • Wszyscy członkowie załogi, którzy nie zostali jeszcze zrekrutowani będą oczekiwać w Waszych garażach na zamianę i przydział do pojazdów, które wybierzecie.
 • Przy wymianie starej załogi na nową jej punkty umiejętności będą automatycznie rozdystrybuowane tak, by (możliwie dokładnie) odtworzyć możliwości poprzedniej załogi – a nawet nieznacznie je poprawić.
 • Zyskacie możliwość ponownego przeszkolenia starych załogantów i nadania im dowolnych kwalifikacji dla wybranego pojazdu z tego samego kraju, przy standardowych wymaganiach, za darmo, za kredyty lub za złoto. Przy przeszkalaniu załogi za darmo lub za kredyty, utraci ona mniej PD w głównej kwalifikacji w porównaniu do pierwszego testu. Po przeszkoleniu taka załoga będzie mogła zostać wymieniona na nową.
 • Przy wymianie załóg będą brane pod uwagę PD atutów zerowych.
 • Bezpośrednio po zalogowaniu się do gry, instruktorzy standardowi i cenni zostaną automatycznie przekazani na Wasze konta. Instruktorzy unikalni są przyznawani, gdy lider załogi-zespołu (np. The Offspring) zostanie zamieniony i powstaje nowa, unikalna załoga. Dla instruktorów standardowych i cennych gracze będą mogli wybrać kraj i certyfikację dającą premię do przypisanych do nich umiejętności.
 • W nowym systemie dyrektywy zostaną automatycznie zamienione na nowe w proporcji jeden do jednego. Jednak łączna liczba dyrektyw dla załóg zostanie zmniejszona do siedmiu rodzajów. Dyrektywy będą dawać dodatkowe punkty umiejętności, zależne od poziomu umiejętności. Punkty bonusowe pochodzące od dyrektyw i instruktorów nie są liczone przy odblokowywaniu talentów.
 • Wszyscy członkowie załogi przebywający w koszarach, których doświadczenie nie jest wystarczające do wyszkolenia przynajmniej jednej umiejętności zostaną automatycznie zamienieni na podręczniki dla załogi odpowiadającej im nacji, których będzie można użyć do usprawniania nowych załóg w ich głównym postępie.
 • Łączna ilość doświadczenia za podręczniki dla załóg zależeć będzie od całkowitego doświadczenia wszystkich załogantów w koszarach, którzy nie posiadają nawet jednej umiejętności. Wyliczenia dla każdej nacji będą wykonywane osobno, a zaokrąglenie będzie rozstrzygane na korzyść gracza.
 • Osobiste podręczniki szkoleniowe na kontach graczy zostaną wymienione na uniwersalne podręczniki szkoleniowe.
 • Wszyscy załoganci z wystarczająco dużym doświadczeniem, aby wyszkolić przynajmniej jedną umiejętność pozostaną w koszarach. Można ich wysłać do dowolnego pojazdu i wymienić na nową załogę. Łóżka w koszarach zostaną przekonwertowane na Rozkazy przekwalifikowania, w proporcji: 16 łóżek za 1 Rozkaz ponownego przeszkolenia.
 • Każdemu miejscu w garażu zostanie automatycznie przypisany internat dla załogi odpowiadającego mu pojazdu. W razie potrzeby będzie możliwość zakupienia nowych internatów.

Dowódca: Twarz załogi

Podczas bitwy pojazd dalej będzie kontrolowany przez wszystkich załogantów należących do danej załogi. W nowym systemie wszyscy załoganci, którzy zachowają swoją osobowość będą graficznie przedstawiani jako pojedynczy dowódca. Możecie zmienić imię i nazwisko dowódcy, a także jego wygląd.

System umiejętności załogi

Każda załoga będzie miała przypisany swój własny Plan szkolenia, który składa się z pięciu kursów szkoleniowych:

 • Szkolenie taktyczne
 • Szkolenie artyleryjskie
 • Szkolenie techniczne
 • Szkolenie operacyjne
 • Szkolenie kierowcy

Każdy kurs obejmuje pięć umiejętności i dwa talenty. W miarę zdobywania doświadczenia w bitwach, załogi będą przechodzić na wyższe poziomy umiejętności i zdobywać jeden punkt za każde przejście. Gracze będą mogli zainwestować go w dowolną umiejętność w ramach Planu szkolenia, za darmo. W każdą umiejętność można zainwestować maksymalnie 10 punktów umiejętności. Wszystkie umiejętności zaczynają działać od razu po ich wyszkoleniu (tj. po zainwestowaniu w nie przynajmniej jednego punktu).

Maksymalny osiągalny dla załogi poziom głównego postępu to 80. W miarę wzrostu poziomu umiejętności i liczby zainwestowanych punktów, skuteczność bojowa pojazdu załogi będzie się polepszać. Ale załoga może zebrać maksymalnie 80 punktów umiejętności.

Instruktorzy i dyrektywy mogą dawać bonusowe punkty do szkolonej umiejętności w zależności od poziomu umiejętności.

Aby poznać poziom umiejętności załogi po jej wymianie, wprowadźcie aktualną liczbę umiejętności/atutów i poziom podstawowej kwalifikacji każdego członka załogi, a następnie kliknijcie WYMIEŃ ZAŁOGĘ.

Interaktywna grafika na oficjalnej stronie WoT

1

Po osiągnięciu 80. poziomu nie można zdobywać dalszych punktów umiejętności, a dla dowódcy zostanie odblokowany elitarny postęp (Wiedza ekspercka). Z każdym nowym poziomem wiedzy eksperckiej załoga otrzyma mały bonus do swojego poziomu prowadzenia pojazdu. Jego maksymalna wartość to 15%.

Talenty

Po zainwestowaniu 30 punktów w wybrany Plan szkolenia będziecie mogli wybrać jeden z dwóch talentów dostępnych w obrębie tego kursu. Są to specjalne umiejętności, które uaktywniają się w określonych sytuacjach w bitwie. W odróżnieniu od umiejętności, talent staje się dostępny natychmiast po jego odblokowaniu i nie wymaga inwestycji dalszych punktów umiejętności. Punkty umiejętności pochodzące od instruktorów i dyrektyw nie są zaliczane na poczet odblokowania talentów!

W razie konieczności istnieje możliwość zresetowania wszystkich punktów umiejętności lub ponownej redystrybucji ich części bez utraty PD, które już zostały zdobyte przez załogę. Aby to zrobić, trzeba użyć Rozkazu przekwalifikowania lub zapłacić określoną sumę w kredytach. Zapewni to więcej możliwości eksperymentowania z różnymi kombinacjami umiejętności i talentów oraz dopasowywania skuteczności załogi w poszczególnych pojazdach do własnego stylu gry.

Wartości premii umiejętności w Planie szkolenia są testowane i dostosowywane i nie są jeszcze ostateczne. Nadal ustalamy ich optymalną wysokość, biorąc pod uwagę ich działanie w kontekście innych mechanik gry. Dokładnie analizujemy proces balansowania, który nadal trwa, i w razie potrzeby poprawimy te wartości w przyszłości.

Interaktywna grafika na oficjalnej stronie WoT

2

3

Instruktorzy

Wszyscy specjalni członkowie załogi (np. Śnieżynki czy bohaterowie Przepustki bitewnej) staną się nowymi postaciami: instruktorami. Dają oni dodatkowe punkty umiejętności (poza 10-punktowym limitem) załodze i zwiększają zdobywane przez nią PD w każdej bitwie. Instruktorzy będą wyświetlani w garażu jako specjalna ikona obok obrazka załogi.

Do załogi można przypisać do czterech instruktorów. Ta funkcjonalność staje się dostępna stopniowo, gdy załoga osiąga poziomy 20, 35, 50 i 65. Im więcej instruktorów przypisanych do drużyny, tym więcej PD zdobywa ona w bitwach.

Instruktorzy są podzieleni na trzy klasy, w zależności od ich wartości:

 • Jeśli specjalny członek załogi miał jeden atut zerowy, zamiast niego załodze zostanie przyznany instruktor standardowy.
 • Cenny instruktor zostanie przyznany za wszystkich specjalnych załogantów posiadających dwa zerowe atuty.
 • Załogi stworzone w ramach programów partnerskich staną się instruktorami unikalnymi.

Nagrody za uczestnictwo w teście

Podczas testów będziecie mieli dostęp do misji specjalnych na serwerze Piaskownicy. Za ich wypełnianie otrzymacie przydatne nagrody w głównym kliencie gry.

Misja 1. dnia

Rozegrać 2 bitwy czołgiem średnim

Warunki:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 12 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na konto
 • Dostępne jedynie dla czołgów średnich z poziomów VI-X
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x5

Rozegrać 2 bitwy czołgiem ciężkim

Warunki:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 12 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na konto
 • Dostępne jedynie dla czołgów ciężkich z poziomów VI-X
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x5

Rozegrać 2 bitwy czołgiem lekkim

Warunki:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 12 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na konto
 • Dostępne jedynie dla czołgów lekkich z poziomów VI-X
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x5

Rozegrać 2 bitwy niszczycielem czołgów

Warunki:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 12 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na konto
 • Dostępne jedynie dla niszczycieli czołgów z poziomów VI-X
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x5

Rozegrać 2 bitwy działem samobieżnym

Warunki:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 12 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na konto
 • Dostępne jedynie dla dział samobieżnych z poziomów VI-X
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x5

Wypełnić 4 z 5 misji

Warunki:

 • Wypełnić 4 z 5 misji 1. dnia

Ograniczenia:

 • Raz na konto
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x20

Misja 2. dnia

Rozegrać 2 bitwy czołgiem średnim

Warunki:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 12 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Wypełnić 4 z 5 misji 1. dnia
 • Raz na konto
 • Dostępne jedynie dla czołgów średnich z poziomów VI-X
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x5

Rozegrać 2 bitwy czołgiem ciężkim

Warunki:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 12 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Wypełnić 4 z 5 misji 1. dnia
 • Raz na konto
 • Dostępne jedynie dla czołgów ciężkich z poziomów VI-X
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x5

Rozegrać 2 bitwy czołgiem lekkim

Warunki:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 12 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Wypełnić 4 z 5 misji 1. dnia
 • Raz na konto
 • Dostępne jedynie dla czołgów lekkich z poziomów VI-X
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x5

Rozegrać 2 bitwy niszczycielem czołgów

Warunki:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 12 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Wypełnić 4 z 5 misji 1. dnia
 • Raz na konto
 • Dostępne jedynie dla niszczycieli czołgów z poziomów VI-X
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x5

Rozegrać 2 bitwy działem samobieżnym

Warunki:

 • Wypełnić 4 z 5 misji 1. dnia
 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 12 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na konto
 • Dostępne jedynie dla dział samobieżnych z poziomów VI-X
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x5

Wypełnić 4 z 5 misji

Warunki:

 • Wypełnić 4 z 5 misji 2. dnia

Ograniczenia:

 • Wypełnić 4 z 5 misji 1. dnia
 • Raz na konto
 • Bitwy losowe

Nagrody:

 •  Żetony x20

Jak wziąć udział

 • Pobierzcie program uruchamiający Piaskownicy.
 • Zainstalujcie klienta Piaskownicy, uruchomiając pobrany plik. Jeżeli uruchomiliście Game Center po raz pierwszy, będziecie musieli autoryzować i restartować pobrany plik instalacyjny.
 • Poczekajcie, aż klient Piaskownicy zostanie pobrany i zainstalowany.
 • Otwórzcie zakładkę World of Tanks, wybierzcie Piaskownica World of Tanks i kliknijcie Graj.
Elementy nowego systemu załogi w teście (łącznie z wartościami liczbowymi) nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w zależności od wyników tego testu.

Termin ostateczny (dla postępów w grze, osiągnięć itd.) został wyznaczony na 4 lipca 2021 roku, z wyłączeniem wartości waluty w grze, które są wartościami testowymi.

Dołączcie do testu i podzielcie się wrażeniami

Wszystkie powyższe usprawnienia to nowa koncepcja w fazie rozwoju, która musi zostać sprawdzona i dogłębnie przetestowana przez graczy. Bardzo potrzebujemy zebrać tyle uwag, opinii i wrażeń ile tylko się da i mamy nadzieję, że weźmiecie aktywny udział w teście i zrealizujecie swój wkład w nowy system załóg i to, jak zostanie zaimplementowany w grze.

Dołączcie do testów i podzielcie się swoimi opiniami, Dowódcy! Razem sprawimy, że World of Tanks będzie jeszcze lepszy!

ź: WoT

15 Odpowiedzi do “Piaskownica 2021: Załoga 2.0, druga iteracja

 1. moja szybka analiza jak dla mnie to te niektóre perki to są zmiany aż za bardzo idące, każdy czołg można będzie dowalić bardziej niż do teraz i w dodatku nie podoba mi się to do czego to zmierza jak w jakiś metinach i innych j-aionach mmorpg, i to już nie specyfikacją czołgów się bedzie grało tylko jakimiś posranymi buffami supermoce te sprawy, tak jakby różowe i fioletowe wyposażenie to było mało do dopakowania czołgu, wszystko to jest skrojone pod wyżyłowanie wcześniej na życzenie skrzywdzonych premiumów 8tieru (chodzi np. o obj274a i te sprawy bo kształtu pancerza nie zmienimy a prowadzenie działa wcześniej obcięte żeby nie był op już będzie można dopakować tak samo jego prędkość)

  1. Kolejny skok na kasę, tak samo jak nerf pocisków OB. Po prostu WG chce ludziom wyczyścić garaże z kredytów/złota. Stara załoga nie była zła, trzeba było tylko kilka perków dodać i tyle w zupełności by wystarczyło, ale hajs by się nie zgadzał.

    1. Dokładnie jak czytam komentarze typu”to skok na kasę ,WG chce nas wydoić z kredytów” to mam bekę z piszących coś takiego. Jestem graczem zielonym 2400wn8 na koncie mam obecnie ponad 70 baniek i nie mam na co tego wydawać a grywam sobie np 6 tierami wypakowanymi po dach goldem, ulubionym Lisem czy CS63,Leo1 i STB. Używam golda, dużych zestawów a kredek nie ubywa bo w bitwach zadaje obrażenia czy świecę i hajs wpada na konto i nie mam co z nim robić. Ale ludzie myślą ,że zmiana w burzakach to by wydoić pieniążki bo więcej golda będzie latać teraz jakby od paru dobrych lat nie latał:D Płaczą o mm bo myślą ,że on jest zły bo przegrywają a sami mają współczynniki 0,4-0,7 dmg do HP na swoich czołgach.Ciekawe kiedy ludzie zaczną widzieć swoje słabe umiejętności a nie zwalać winę na wszystko dookoła. Moje ulubione to “fiolety stoją w krzaku na końcu mapy i kolorek robią” a ja się pytam dlaczego Ty tak nie robisz skoro to efektywne? I nie otrzymuje odpowiedzi zazwyczaj

    2. Wlasnie, gracz nad toba albo patrzy przez rozowe okulary albo gra w zupelnie inna gre. Najwieksze bolaczki obecnie to imo spore klopoty ze zmieniajaca sie liczba zalogantow czesto w ramach tej samej sciezki pojazdow + nudne umiejetnosci na dodatek na duzych zalogach szybko sie konczace (i tu kolejny problem male zalogi na lajtach czesto maja przekichane bo za duzo umiejetnosci maja do wyszkolenia w porownaniu z wiekszymi zalogami)

     Bardzo fajnie ze bedzie mozna przypisac 3 czolgi do jednej zalogi jako ze jest reprezentowana tylko przez dowodce skonczy sie problem ze zmieniajaca sie liczba zalog (a przynajmniej taka mam nadzieje)

     Ciekawsze nieco jest tez samo szkolenie ale z tymi sytuacyjnymi umiejetnosciami za 30 pkt to troche do dupy za bardzo sytuacyjne biorac pod uwage ze wiele bitew konczy sie ponizej 5 minut a i to trwa tyle tylko dla tych co dozyja konca. Wcale sie nie zdziwie jak okaze sie ze zadna lub prawie zadna taka nie jest brana chyba ze ktos i tak wpakuje 30 pkt w jedno szkolenie bo wtedy jest za darmo….

     Do tego kombinuja jak moga z instruktorami. Powinien byc jeden poziom i jeden instruktor na zaloge max 3. A jak juz musza byc 3 poziomy to imo specjalni zaloganci powinni byc cenni a ci z 2x perkami zerowymi unikalnymi (+ci z wspolpracy)

    3. @Damian no zgadzam się załogę to można wywalić nikt by nie płakał a potem tylko reprezentowana przez jednego dowódcę wszystkie perki na “nim jednym” a perki zostawić takie jakie były ewentualnie zrobić to co z intuicją.
     wywalić ten relikt że załoga ma 50% 75% itp itd tylko od razu 100% dać normalnie szósty zmysł na start bo jedyne co to tak naprawdę daje to żmudny grind dla nowych graczy nowy HUD można dać. kropka. i tyle.
     żeby nie było złodziejstwa żeby nie było instruktorów żeby nie było niczego :D

    4. Też mam bekę z takich pomidorowców. Taki skok na kasę że nawet grając IX wychodzę na plus bez premium i rezerw, bo ciągle jakieś misje są albo po prostu dobra bitwa

    5. Jaki wysyp zjebistych graczy. Wszyscy zarabiają miliony kredytów. Pokaż mi proszę screena jak zagrałeś bez premium i rezerw na X tierze full gold i wyszedłeś na plus. I żeby nie było, że wyciągniesz 1 powtórkę z tysiąca, gdzie udało Ci się coś ugrać to wyślij 5 kolejnych screenów z bitwy wraz z godzinami ich rozegrania. To po pierwsze, a po drugie sam mam 114 mln na koncie i wn8 ~2k i widzę co się dzieje z tą grą. Jak po cichu nerfione są ukryte staty pojazdów (np choćby taki Luchs, przy wprowadzaniu pojazdów kolekcjonerskich. Jak ktoś nie wierzy to może sobie sprawdzić na tanks.gg co się z nim stało po aktualizacji). Stopniowo zmiejszane zarobki dla czołgów premium. Wpieprzanie na siłe jakiś gówno-aktualizacji, o które nikt nie prosił i które nic pożytecznego nie wnoszą.

    6. zarobki sie nie zmienily dla X od paru lat, zarabia sie tak fajnie bo jak odpalisz wszystkie bonusy + klan mozesz wychodzic po 300k na bitwe nie wspominajac o eventach.
     ale to nie zmienia faktu ze te zmiany sa o kant dupy rozbic. WG mialo wprowadzic po prostu uzyteczne perki a robia jakies uga buga instruktor. co oczywiscie jest warte tyle co battle pass czyli ma was wydoic lub zmusic do grania 24/7.

    7. Dimachaerus ty jesteś człowieku serio nie poważny xD. Full gold to nie wyjdziesz nawet na premium i rezerwach, minimalnie może. My tu mówimy o graniu normalną amunicją bez zestawów premium i tak wychodzimy na + bo dobrze gramy po prostu, ale jak często idzie zauważyć masę graczy to przerasta zrobić więcej obrażeń niż własnego HP

    8. Pisałem do Pana Rafała, który twierdzi że zarabia X, więc nie rozumiem Panie Czołgu E100 dlaczego mnie Pan nazywa niepoważnym (“niepoważny” jest poprawną pisownią tego słowa).

    9. Zanim się zorientowałem że mam błąd to już było za późno na edycję niestety :/. A to przepraszam za określenie w takim razie, musiałem przeoczyć :)

    10. @Rafał okej, masz 70 baniek na koncie, grasz na bogato… ale nie napisałeś nic czy masz konto premium albo czy zawsze grasz na rezerwach plus rezerwy klanowe. Bo wtedy faktycznie, wychodzi się na plus. Ale graj na gołym koncie, bez rezerw i tak samo na bogato to pogadamy o ekonomii gry.
     @Czolg E100 no właśnie granie podstawową amunicją bez dużych zestawów to na dychach spory nerf wręcz. Do tego dochodzi nasze ulubione RNG które jak powie NIE to NIE i nic z tym nie zrobisz.

Dodaj komentarz