Piaskownica 2021: wypróbujcie Załogę 2.0!

Załoga jest jednym z najważniejszych elementów gry World of Tanks. Dla wielu z Was dobrze wyszkolona załoga to powód do dumy, ponieważ szkolenie wymaga wiele czasu i poświęceń.

Będąc świadomymi, jak ważna jest dla was załoga, wprowadzamy kompleksowy system poprawek do istniejącej już mechaniki. Te ulepszenia pomogą każdemu dowódcy wyszkolić swoją załogę w bardziej ukierunkowany sposób, zależnie od ich preferowanego stylu gry, a także uproszczą korzystanie z tej funkcjonalności.

Począwszy od 23 lutego, na serwerze Piaskownicy udostępnimy test otwarty globalnego przeprojektowania systemu załogi. Wszyscy będą mogli wypróbować Załogę 2.0, zmodyfikowany system umiejętności i wiele innych ważnych zmian, a w tym system wymiany starych załogantów na nowych.

Od Waszych informacji zwrotnych zależy sposób w jaki zaimplementujemy Załogę 2.0 w przyszłości w grze.

Dołączcie do testu, opanujcie zmienione mechaniki i podzielcie się wrażeniami!

Test Załogi 2.0 na serwerze Piaskownicy

Od 23 lutego, 13:00 CET, do 1 marca, 07:00 CET (UTC+1)

O Piaskownicy

Po raz kolejny chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na cel istnienia serwera Piaskownicy. Służy on jako miejsce dla testów, w których razem z Wami sprawdzamy efektywność i praktyczne zastosowanie naszych pomysłów i nowych mechanik oraz potencjalne zmiany w grze. Każdy test w Piaskownicy powinien być traktowany jako eksperyment. Nie można z wyprzedzeniem przewidzieć wyników tego eksperymentu.

Wasze opinie i informacje zwrotne są bardzo ważne. Pozwalają nam zrozumieć, czy obraliśmy właściwy kierunek i które z proponowanych rozwiązań wymagają dopracowania i warte są implementacji w grze. Współpraca między deweloperami i graczami to najwyższa wartość Piaskownicy!

Ostateczny kształt i data publikacji Załogi 2.0 nie zostały jeszcze ustalone. Wszystko zależy od tego, jak proponowane zmiany zostaną ocenione w teście Piaskownicy. Testowane funkcje nie zostaną zastosowane na serwerach głównych dopóki nie będziemy przekonani, że stworzyliśmy intuicyjny i elastyczny system załóg.

Cele zmian

Po pierwsze, przedstawmy przekrój głównych celów zmian w systemie załóg.

 1. Ułatwienie korzystania z tego systemu w Garażu. W obecnej wersji gry każdy pojazd ma załogę składającą się z 2 do 6 członków. Ta liczba różni się nawet w obrębie tej samej gałęzi. Na przykład, Tiger II i E 75 mają przypisane 5 załogantów, a E 100 ma ich 6. Jeśli chcecie użyć załogi z E 75 w E 100, musicie zwerbować jeszcze jednego ładowniczego, który będzie miał mniejsze umiejętności od reszty załogi. Jeśli Wasza kolekcja pojazdów w garażu jest liczna, musicie zawiadywać dziesiątkami lub nawet setkami załogantów. Pragniemy zmniejszyć tę liczbę „zbytecznych” operacji i ulepszyć doświadczenie użytkownika w interakcji z systemem załóg w Garażu.
 2. Zwiększenie różnorodności umiejętności i atutów. W obecnym systemie większość umiejętności i atutów jest uniwersalna dla wszystkich typów pojazdów. W rezultacie wybieracie te same standardowe kombinacje najpopularniejszych umiejętności, czasem nawet w tej samej kolejności. Chcemy, abyście mogli dostosować swoje załogi do indywidualnego stylu gry i wykorzystać ich pełen potencjał w bitwie.
 3. Intuicyjny system postępów z jasnymi i przystępnymi celami. Aby szkolenie i ulepszanie nowych umiejętności było osiągalnym celem i przynosiło jasno zdefiniowane korzyści, zmienimy bieżący system, aby uczynić go prostszym i bardziej zrozumiałym. Efekt dodania każdego punktu umiejętności będzie natychmiast odczuwalny.
 4. Ulepszenie i uproszczenie interfejsu oraz narzędzi zarządzania załogą. Aby uzyskać zamierzony efekt, próbowaliśmy różnych rozwiązań zanim doszliśmy do wniosku, że konieczne jest zupełne przeprojektowanie istniejącego systemu załogi. Przyjrzyjmy się głównym zmianom, które możecie przetestować na serwerze Piaskownicy i ocenić.

Pojedynczy dowódca

Załoga w Garażu będzie reprezentowana przez pojedynczego dowódcę, zamiast wszystkich poszczególnych jej członków. Możecie zmienić imię i nazwisko dowódcy, a także jego wygląd. Pozostali członkowie załogi będą obecni nominalnie i będą pełnili reprezentatywną funkcję. To uprości zarządzanie załogą i znacznie zredukuje liczbę dowódców w koszarach.

Jednak w bitwie pojazdy nadal będą kontrolowane przez wszystkich załogantów, a liczebność załogi dla każdego pojazdu nie zmieni się. Jeśli pojazd miał dwóch ładowniczych, w nowym systemie nadal tak będzie. Jak poprzednio, załoganci będą mogli zostać zranieni i ogłuszeni, obniżając tym samym skuteczność pojazdu w bitwie.

Przeprojektowany system umiejętności

Jedną z najważniejszych zmian, które zaproponujemy, jest całkowita modyfikacja systemu umiejętności. Podczas testu każda załoga będzie miała przypisany swój Plan szkolenia, który składa się z pięciu kursów szkoleniowych:

 • Szkolenie taktyczne
 • Szkolenie artyleryjskie
 • Szkolenie techniczne
 • Szkolenie operacyjne
 • Szkolenie kierowcy

Każdy z tych kursów obejmuje pięć umiejętności i dwa talenty (więcej informacji poniżej). Niektóre umiejętności (na przykład, Maskowanie lub Gładki obrót wieży) będą wyglądać znajomo, ale większość z nich to kompletna nowość. Na przykład, umiejętność Koncentracja zmniejsza rozrzut uszkodzeń względem bazowej wartości. Zatem daje to Wam możliwość zmiany losowej wartości na zredukowaną standardową wartość w zakresie +/-25% podczas obliczania rozrzutu uszkodzeń spowodowanych przez Wasz pojazd. Nowa umiejętność Racjonowanie skróci czas odnowy materiałów eksploatacyjnych.

Umiejętność Szósty zmysł będzie domyślnie zastosowana dla wszystkich załóg bez wyjątku. Nie będzie trzeba jej już szkolić.

W miarę zdobywania doświadczenia w bitwach, Wasza załoga będzie przechodzić na wyższe poziomy i zdobywać jeden punkt umiejętności za każdy poziom. Wszystkie umiejętności w Planie szkolenia są odblokowane od początku i możecie inwestować punkty umiejętności w umiejętność, którą sami wybierzecie.

Podczas testu nowa załoga zacznie na 1. poziomie z jednym punktem umiejętności. W każdą umiejętność można zainwestować maksymalnie 10 punktów umiejętności. W miarę wzrostu poziomu umiejętności i liczby zainwestowanych punktów umiejętności, skuteczność bojowa pojazdu załogi będzie się polepszać. Jednak załoga może zebrać maksymalnie 75 punktów umiejętności.

Elementy takie jak instruktor i dyrektywy mogą dodać bonusowe punkty do umiejętności, aby wyjść poza limit 10 punktów.

Będziecie mogli dysponować dostępnymi punktami umiejętności w ramach Planu szkolenia w dowolnej kolejności, co pozwoli Wam na wybór i poprawę umiejętności zależnie od Waszego stylu gry. Wszystkie umiejętności zaczynają działać od razu po ich wyszkoleniu (tj. po dodaniu przynajmniej jednego punktu do umiejętności). Jeśli chcecie, możecie ulepszyć kilka umiejętności jednocześnie.

Interaktywna wersja grafiki na oficjalnej stronie WoT

1

2

Ogólnie, w ramach nowego systemu, załoga szybciej zyska odczuwalne korzyści ze zgromadzonego doświadczenia i szkolenia. Będzie to miało znaczny wpływ na skuteczność bojową pojazdów, szczególnie w porównaniu z obecnym systemem.

Aby szybciej podnieść poziom załogi (tj. otrzymać punkty umiejętności), będziecie mogli wykorzystać podręczniki dla załóg i wolne doświadczenie. Po osiągnięciu 75 poziomu nie można zdobywać więcej punktów umiejętności, a dla dowódcy zostanie odblokowany elitarny postęp (Profesjonalna ekspertyza).

Z każdym nowym poziomem Profesjonalnej ekspertyzy załoga otrzyma mały bonus do ich poziomu prowadzenia pojazdu. To znak dobrze wyszkolonej załogi.

Załoga otrzyma także specjalną progresywną odznakę, którą można zastosować tak jak inne odznaki. Odznaka ta nie jest powiązana z żadną narodowością, ale zmienia wygląd po osiągnięciu przez załogę kolejnych etapów rozwoju.

Talenty

Po zainwestowaniu 30 punktów umiejętności w wybrany kurs szkoleniowy będziecie mogli wybrać jeden z dwóch talentów dostępnych w tym kursie. Są to specjalne umiejętności, które uaktywniają się w określonych sytuacjach w bitwie, kiedy mogą wpłynąć na ich przebieg.

Na przykład talent Aktywny zwiad skróci czas przeładowania o 3% i zwiększy zakres widzenia o 3% na 5 sekund po tym, jak zaczniecie się poruszać. Efekt jest zerowany po zatrzymaniu pojazdu. Talent Szybki start zwiększy przyspieszenie pojazdu i szybkość jego obrotu o 10%. Efekt jest usuwany po odniesieniu uszkodzeń.

Talent staje się dostępny natychmiast po jego aktywacji i nie wymaga inwestycji dalszych punktów umiejętności.

Nie można wyszkolić wszystkich umiejętności i talentów w ramach jednego Planu szkolenia. Będziecie musieli wybrać te najodpowiedniejsze dla każdego pojazdu, zależnie od Waszego stylu gry. W obecnym teście Piaskownicy dostępnych będzie maksymalnie 75 punktów umiejętności i 2 talenty, które można aktywować dla poszczególnej załogi.

Jeśli chcecie, możecie zainwestować punkty we wszystkie dostępne umiejętności, stopniowo rozwijając każdą z nich. Jednak taka strategia nie przyniesie najlepszych efektów, ponieważ:

 • Umiejętności z jedynie kilkoma punktami dają tylko nieznaczną premię do skuteczności bojowej.
 • Po zainwestowaniu 30 punktów w wybrany Plan szkolenia będziecie mogli wybrać jeden z dwóch talentów dostępnych w obrębie tego kursu.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, możecie zresetować wszystkie punkty umiejętności, lub przearanżować niektóre z nich, bez utraty doświadczenia, które dzięki nim zyskaliście. Aby to uczynić, będziecie musieli użyć Rozkazu przekwalifikowania(więcej informacji poniżej) lub zapłacić pewną sumę w kredytach. Zapewni to więcej możliwości eksperymentowania z różnymi kombinacjami umiejętności i talentów oraz dopasowywania skuteczności Waszej załogi w poszczególnych pojazdach do Waszego stylu gry.

Specjalizacja załogi zostanie wyświetlona w Garażu w postaci „Radaru umiejętności”. Pomoże Wam to szybciej ocenić postępy każdej załogi.

Szkolenie załogi

W nowym systemie, załogi obecnie wytrenowane w 50% lub 75% zostaną zastąpione załogami wyszkolonymi w 100% (dla pojazdów, do których były zrekrutowane). Wszystkie nowe załogi będą już na starcie w pełni wyszkolone dla przypisanych pojazdów, za darmo. Gdy załoga osiągnie 10. poziom, możecie ją szkolić za doświadczenie lub walutę w grze.

 • W przypadku darmowego ponownego przeszkolenia załoga utraci nieco uzbieranego doświadczenia, a nie doświadczenia z głównej kwalifikacji, jak to ma miejsce obecnie.
 • Możecie zdecydować się na płatność w kredytach, aby zmniejszyć ilość doświadczenia, które zostanie utracone podczas ponownego przeszkolenia, lub w złocie, by całkowicie zapobiec utracie doświadczenia. Jeśli użyjecie złota do ponownego przeszkolenia załogi, możecie też zadecydować, czy zresetować ich umiejętności, czy pozostawić je nienaruszone.
 • Gdy załoga osiągnie 10. poziom, aby ją ponownie przeszkolić będzie trzeba zapłacić doświadczeniem lub walutą w grze.

Co więcej, będziecie mogli szkolić załogę, aby mogła kierować dowolnymi dwoma możliwymi do zbadania i kolekcjonerskimi pojazdami tej samej narodowości i typu (zgadza się – załogi nareszcie przestaną zapominać swoich pojazdów!). Nowe specjalizacje będą odblokowywane stopniowo w miarę wzrostu poziomu załogi i zdobywania przez nią określonych poziomów. Będziecie mogli szybciej odblokowywać te specjalizacje, używając złota.

Chcemy też, by załogi mogły prowadzić dowolny pojazd premium tego samego typu i narodowości. Poza odblokowywaniem i podnoszeniem ich umiejętności w danym obszarze, dalszy rozwój pozwoli załodze odbyć szkolenie dla kilku pojazdów jednocześnie.

Instruktorzy

Wszyscy obecni specjalni dowódcy (Śnieżynki, Chuck Norris, bohaterowie Przepustki bitewnej itd.) zostaną przemienieni w nowe postacie pełniące ważną rolę: instruktorów. Nadadzą oni dodatkowe punkty umiejętności (poza 10-punktowym limitem) załodze i zwiększą zdobywane przez nią doświadczenie w każdej bitwie. Instruktorzy będą oznaczeni specjalną ikonką umieszczoną obok ich awatarów w Garażu. Możecie przypisać do czterech instruktorów do każdej załogi w Garażu. Ta funkcjonalność zostanie odblokowana za darmo na następujących poziomach załogi: 15, 30, 45 i 60. Im więcej instruktorów przypisanych do drużyny, tym więcej doświadczenia zdobywa ona w bitwach.

Specjalnym członkom załogi zostanie nadana instruktorska klasa, zależnie od premii, jaką oni zapewniają:

 • Specjalni członkowie załogi z atutem zerowym staną się instruktorami III klasy.
 • Specjalni członkowie załogi z dwoma atutami zerowymi zostaną instruktorami II klasy.
 • Instruktorzy I klasy będą dodawani do gry w późniejszym czasie.

Możecie wybrać jedną z pięciu certyfikacji, które odpowiadają kursom szkoleniowym załogi (Taktyka, Artyleria, Konserwacja, Prowadzenie, Operacje) dla każdego instruktora oraz jedną kwalifikację instruktorską, która przyniesie dodatkowe punkty, ponad standardowy 10-punktowy limit dla jednej lub dwóch umiejętności załogi. Całkowita liczba tych dodatkowych punktów zależeć będzie od klasy instruktora.

Załogi ze współpracy z naszymi partnerami (Sabaton, postacie z serialu „The Boys” itd.) otrzymają czterech instruktorów z poprzedniej załogi, z uprzednio określonymi certyfikacjami.

Wymiana istniejących załóg

Jednym z najtrudniejszych zadań jest zaoferowanie Wam jasnego i przejrzystego systemu konwersji bieżących załóg, zatem nasza uwaga szczególnie skupi się na tym aspekcie. Wszelkie niejasne sytuacje powinny być rozwiązane wyłącznie na korzyść gracza, a sam proces konwersji przebiec gładko i stopniowo. Oto, jak zamierzamy to zrobić.

 • Po zalogowaniu do gry, wszyscy załoganci z pojazdów premium, którzy nie zostali przeszkoleni dla swoich obecnych pojazdów, zostaną odesłani do koszar. Niekompletne załogi także zostaną posłane do koszar. Pozostałe załogi pozostaną na miejscu i można je będzie wysyłać do bitwy, ale nie będą zdobywać doświadczenia, a ich umiejętności i atuty (poza Szóstym zmysłem domyślnie dostępnym dla wszystkich) przestaną działać.
 • Aby w pełni wykorzystać nowy system i nowe umiejętności i atuty załogi, będziecie musieli ręcznie, indywidualnie ponownie przeszkolić i przearanżować pozostałe w pojazdach załogi. Zamiast implementować automatyczną zasadę konwersji dla każdego, stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, abyście sami decydowali jak najlepiej użyć cennego owocu Waszej pracy, jakim jest doświadczenie załogi.
 • Zyskacie możliwość ponownego przeszkolenia bieżących załogantów i nadania im dowolnych kwalifikacji dla dowolnego pojazdu z tego samego kraju, przy standardowych wymaganiach, za darmo, za kredyty lub za złoto. Stracicie pewną ilość doświadczenia głównej kwalifikacji, jeśli ponownie przeszkolicie załogę za darmo lub za kredyty. Po ponownym przeszkoleniu możecie konwertować tę załogę na nowy system.
 • Podczas ręcznej konwersji załóg łączne doświadczenie wszystkich załogantów w pojeździe zostanie podzielone przez liczbę członków załogi. Tym samym nowa załoga otrzyma średnią wartość doświadczenia zdobytego przez starą załogę. Zależnie od ilości tego doświadczenia, nowa załoga natychmiast otrzyma określony poziom załogi, a także powiązane z nim korzyści. Dzięki tej procedurze doświadczone załogi nie zostaną zdewaluowane w nowym systemie.

Instruktorzy zostaną automatycznie przyznani do waszych kont natychmiast po zalogowaniu do gry. Otrzymacie jednego instruktora za każdego unikalnego załoganta z przynajmniej jednym atutem zerowym. Dla niektórych instruktorów gracze będą mogli wybrać kraj i certyfikację dającą premię do umiejętności.

Dyrektywy także zostaną automatycznie przekonwertowane na nowe, w stosunku 1:1. Jednak łączna liczba dyrektyw dla załóg zostanie zmniejszona do 7 rodzajów. Każda nowa dyrektywa pozwoli Wam zainwestować 2 punkty umiejętności w jedną odpowiednią umiejętność w ramach Planu szkolenia. Punkty bonusowe z dyrektyw nie będą mogły być wykorzystane do odblokowywania talentów.

Interaktywna wersja grafiki na oficjalnej stronie WoT

3

Wszyscy załoganci w koszarach, którzy nie mają wystarczająco dużo doświadczenia na wyszkolenie przynajmniej jednej umiejętności, opuszczą swoje łóżka. Zostaną oni automatycznie wymienieni na podręczniki dla załóg odpowiednich krajów, które potem będzie można wykorzystać dla nowych załóg. Łączna liczba otrzymanych podręczników dla załóg zależeć będzie od całkowitego doświadczenia wszystkich załogantów w koszarach, którzy nie posiadają nawet jednej umiejętności. Dla każdego kraju stworzymy oddzielny system obliczeń , który zaokrągli sumy na korzyść graczy.

Wszystkie podręczniki szkoleniowe na Waszych kontach zostaną wymienione na uniwersalne podręczniki szkoleniowe.

Załoganci, którzy mają wystarczająco dużo doświadczenia, aby wyszkolić przynajmniej jedną umiejętność pozostaną w koszarach. Możecie przypisać ich do wybranego pojazdu i przekonwertować na nową załogę.

Łóżka w koszarach zostaną przekonwertowane na Rozkazy przekwalifikowania, w proporcji: 16 łóżek = 1 Rozkaz ponownego przeszkolenia. Będziecie potrzebować Rozkazów przekwalifikowania, aby zresetować wszystkie punkty umiejętności za darmo. Dadzą Wam one więcej możliwości eksperymentowania z różnymi aranżacjami załogi oraz dopasowywania ich dla poszczególnych pojazdów i Waszego stylu gry.

W nowym systemie łóżka w koszarach stracą swoją funkcję, zatem zostaną zastąpione internatami wojskowymi. Każdemu miejscu w garażu zostanie automatycznie przypisany internat dla załogi odpowiadającego mu pojazdu. W razie potrzeby będzie można kupić dodatkowe internaty.

Dołączcie do testu i podzielcie się wrażeniami

Miejcie na względzie to, że opisane powyżej funkcjonalności to jedynie projekt roboczy, dlatego potrzebujemy Waszego aktywnego zaangażowania w testy, abyście mogli pomóc nam w pracach nad nowym systemem załogi, dzieląc się uwagami i informacjami zwrotnymi. Po zakończeniu pierwszego testu dokładnie przeanalizujemy Wasze informacje zwrotne i statystyki zanim ogłosimy rezultaty testu i nasze wnioski.

Wszystkie elementy nowego systemu załogi w teście (łącznie z wartościami liczbowymi) nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w zależności od wyników tego testu.

Jak wziąć udział

W teście mogą uczestniczyć wszyscy gracze!
 1. Pobierzcie program uruchamiający Piaskownicy.
 2. Zainstalujcie klienta Piaskownicy, uruchomiając pobrany plik. Jeżeli uruchomiliście Game Center po raz pierwszy, będziecie musieli autoryzować i restartować pobrany plik instalacyjny.
 3. Poczekajcie, aż klient Piaskownicy zostanie pobrany i zainstalowany.
 4. Otwórzcie zakładkę World of Tanks, wybierzcie Piaskownica World of Tanks i kliknijcie Graj.

Nagrody za uczestnictwo w teście

Podczas testowania Załogi 2.0 będziecie mieli dostęp do serii 5 prostych misji. Za ukończenie każdej z misji otrzymacie w nagrodę 2 żetony. Gdy wypełnicie wszystkie 5 misji, 6., finałowa, misja w serii zostanie dla Was odblokowana. Aby ją ukończyć wystarczy rozegrać jedną bitwę, która da Wam 20 żetonów jako nagrodę. Możecie ukończyć całą serię misji trzykrotnie podczas testu i zgarnąć łącznie 90 żetonów. Kolejna seria misji dostępna będzie następnego dnia w grze.

Krok po kroku, część 1.

Warunek:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie pojazdów VI poziomu
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 •  2 żetony

Krok po kroku, część 2.

Warunek:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie pojazdy VII poziomu
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 •  2 żetony

Krok po kroku, część 3.

Warunek:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie pojazdy VIII poziomu
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 •  2 żetony

Krok po kroku, część 4.

Warunek:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie pojazdy IX poziomu
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 •  2 żetony

Krok po kroku, część 5.

Warunek:

 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie pojazdy X poziomu
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 •  2 żetony

Krok po kroku, część 6.

Warunek:

 • Ukończyć misje Krok po kroku 1-5
 • Rozegrać bitwę

Ograniczenia:

 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Bitwy losowe

Nagroda:

 •  20 żetonów

Żetony zostaną przesłane na serwery główne po pewnym czasie od zakończenia testu Załogi 2.0. Możecie wymienić żetony na nagrody przed rozpoczęciem następnego etapu Piaskownicy. Wszystkie niewykorzystane żetony zostaną zrekompensowane po kursie 10 000 za żeton.

Unikalna naklejka nawiązująca do każdego etapu testu będzie dostępna do wymiany za żetony w sklepie, po każdej iteracji Piaskownicy. Wszystkie 4 naklejki (za 4 etapy testu) zostaną udostępnione po zakończeniu ostatniej iteracji.

Będziecie mogli też zdobyć jeden unikalny styl 2D w zamian za uczestnictwo w przynajmniej dwóch iteracjach Piaskownicy i wypełnienie jednego łańcucha misji w każdej z nich.

Dołączcie do testów i podzielcie się swoimi opiniami, Dowódcy! Razem sprawimy, że World of Tanks będzie jeszcze ciekawszy!

ź: WoT

24 Odpowiedzi do “Piaskownica 2021: wypróbujcie Załogę 2.0!

 1. Upraszczanie drzewka – check
  Załogi 2.0 – ja pierd…., ale w końcu będzie to jakaś zapora, która zmusi ludzi do czytania i wyciągania wniosków, będzie co testować

  Choć niektórzy stwierdzą, że to na razie fazy testów i propozycji, więc będą mieć to w d…, mają prawo, ale zmiana systemu załóg jest potrzebna, bo nie ma żadnej różnorodności – załogi LT standard żarówka, kamo, naprawa (na przemian, zależy jaki lajt – wysoki czy z niską zabudową) itd. do pożygu.

 2. Nie mam absolutnie czasu na przetestowanie tych zmian, nie zamierzam nawet pobierać klienta co zajmie mi minimum pół dnia. Proszę zatem kogoś obeznanego o wyjaśnienie mi prostej rzeczy:
  Mam Progetto z załogą: BiA, camo (po 100%), naprawą (niepełną) na każdym załogancie oraz:
  Dowódca – żarówka, obydwa perki na zasięg widzenia (drugi na 70%)
  Celowniczy – Strzał z biodra, Snajper
  Kierowca – Gładka jazda, Jazda terenowa
  Celowniczy – Bezpieczne magazynowanie, Desperado
  W tej konfiguracji mam ponad 500 metrów zasięgu widzenia (bo dochodzi jeszcze fioletowe wyposażenie i żarcie), trudne do obliczenia bonusy do soft statów działa, szybszą naprawę, lepsze przyspieszenie, reload coś koło 6,2 sekundy.

  TL;DR Interesuje mnie właściwie jedna sprawa: czy po “konwersji”, zachowam WSZYSTKIE w/w parametry na TYM SAMYM poziomie? Jeśli tak, to w sumie niech robią z załogą co chcą, mogę mieć różne opinie na temat szczegółów, ale całościowo zmiany jakoś przełknę. Jesli nie, to sory WG, ale pora się rozstać. Jeśli wy olewacie zainwestowane przeze mnie czas i pieniądze, to ja olewam was. Pozdrawiam, czołgista ze stażem >30000 bitew.

  1. Na tą chwilę nie ma takiej opcji, nie ma braterstwa broni jako perk, jest jeden perk na zasięg widzenia. Trochę pograłem na piaskownicy, i moim zdaniem zmiany są na minus. Trudno nie odnieść wrażenia że te zmiany są tylko po to aby wyciągnąć od graczy gold i kredyty, bo np : jeżeli chcesz aby twoja załoga grała na innym czołgu (w domyśle na 3) to musisz płacić gold jeżeli mają nic nie tracić z przeszkolenia, a jeżeli nie chcesz płacić złotem to druga opcja to 500 000 kredek i minus 10% z przeszkolenia. Co ciekawe załoganci specjalni jak chuck noris przechodzą jako instruktorzy i oni dają busta +2 lub +3 do już wyszkolonych perków, ponieważ skala wyszkolenia danej umiejętności jest do 10.

 3. zmiany dramatycznie głupie, niesprawiedliwe i niepotrzebne, jak byłem przekonany że wyWGchają (adnotacja WG to RUska gierka #pdk) nas na konwersji załóg, tak właśnie będzie moi mili kupujta gold na konwersje bo inaczej lipa i jeszcze zmieniaj ponad 200 załóg ręcznie, nie wcale nie da się tego zrobić automatycznie i sprawiedliwie. kłamią na samym początku piszą wszystko będzie na korzyść graczy
  przetłumaczmy następną część artykułu
  “Aby w pełni wykorzystać nowy system i nowe umiejętności i atuty załogi, będziecie musieli ręcznie, indywidualnie ponownie przeszkolić i przearanżować pozostałe w pojazdach załogi. Zamiast implementować automatyczną zasadę konwersji dla każdego, stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, abyście sami decydowali jak najlepiej użyć cennego owocu Waszej pracy, jakim jest doświadczenie załogi.”

  w skrócie nie zrobimy tego automatycznie bo mielibyście jasny/czytelny obraz jak bardzo was wyWGchamy i nie zarobilibyśmy golda na konwersji załóg.

  bo przecież mogliby dać zmienione załogi przekwalifikowane i byśmy sobie tylko powybierali co chcemy mieć w nowym systemie. a i jak miałeś w załodze samych specjalnych załogantów to co to nie masz załogi na dany czołg tylko instruktorów świetnie i 4 perkowe załogi pójdą w dodatku na instruktorów nie pierwszej a drugiej klasy bo o pierwszą klasę instruktorów będziecie walczyć potem w eventach i wydawać ruble co nie miara

  dalej

  “Zyskacie możliwość ponownego przeszkolenia bieżących załogantów i nadania im dowolnych kwalifikacji dla dowolnego pojazdu z tego samego kraju, przy standardowych wymaganiach, za darmo, za kredyty lub za złoto. Stracicie pewną ilość doświadczenia głównej kwalifikacji, jeśli ponownie przeszkolicie załogę za darmo lub za kredyty. Po ponownym przeszkoleniu możecie konwertować tę załogę na nowy system.”

  to samo co we wcześniejszym paragrafie plus informacja kłamliwa “zyskacie możliwość” =zostaniecie zmuszeni

  “Podczas ręcznej konwersji załóg łączne doświadczenie wszystkich załogantów w pojeździe zostanie podzielone przez liczbę członków załogi. Tym samym nowa załoga otrzyma średnią wartość doświadczenia zdobytego przez starą załogę. Zależnie od ilości tego doświadczenia, nowa załoga natychmiast otrzyma określony poziom załogi, a także powiązane z nim korzyści. Dzięki tej procedurze doświadczone załogi nie zostaną zdewaluowane w nowym systemie.”

  Jak to rozumieć a tu jest cały pies pogrzebany bo nijak nie podane zostało nic pożytecznego czy to będzie dużo czy mało bo nie zostały podane dokładne liczby odnośnie ile expa = 1 poziom nowej załogi bo podejrzewam że tu też nas wyWGchają i wcześniej użyteczna załoga 3 perkowa będzie nieużytecznym 10 poziomowym gniotem lub gorzej.

  Bardzo dużo gadania, bardzo mało konkretów i to co konkretnie określone jest gówniane

  Dobrze że od świąt nie odpaliłem tej gierki bo byłby to następny czas stracony

  zakończę ten post **bać WG i ich poronione, nieuczciwe pomysły na zdarcie z nas następnych pieniędzy

  Do zobaczenia wszystkim. może kiedy usuną arty (o ile usuną) wtedy może zaciekawię się ponownie tą gierką, od tego najbardziej podłego dewelopera gier

  1. Czasami warto wziąć głęboki oddech, powoli przetworzyć nowe informacje i skomentować dopiero wtedy, gdy się z tematem zapozna i zrozumie.
   @woo_zie z całym szacunkiem, ale wylew bzdur i głupot wynikający z niezrozumienia i/lub niezaznajomienia się z tematem.

 4. WG robi kolejny raz graczy (szczególnie ze stażem) w chuja a część z Was nadal się podnieca “parametrami” “nowych” pojazdów, zapytuje które “premki” aktualnie dostępne są najlepsze, podnieca się zawartościami paczek świątecznych, itp. WG gotuje was jak żaby raz podnosząc temperaturę a raz obniżając. Jestem w wocie od 30 miesięcy z 25k bitew na głównym koncie (konta rekrutów nie liczę) i tylko raz jedyny na początku kupiłem od nich 1k sztuk złota. Jeżeli tępy klient narzekając chętnie płaci za gówno w papierku to sprzedawca dalej będzie to robił olewając jego opinię.

 5. Na początku byłem sceptyczny, ale teraz mi się to już nie podoba. Powinni po prostu zrobić re-balans perków załogi i dodać od groma nowych. Rozbudować obecny system a nie wchodzić z młotem i bużyć to co jest tylko po to aby wprowadzić coś nowego. Tu potrzebna jest ewolucja, a nie rewolucja.

  Problem z obecnym systemem załogi w zasadzie widzi tylko WG, a nie gracze co oznacza iż cała zmiana jest wprowadzenie tylko po to aby zmontować kolejny element gry.

   1. Obczaj sobie wyniki sondy “Jak oceniacie zmiany w załodze zaprezentowane na piaskownicy?” tutaj na stronie dom1n. Ludzi chcą usprawnień systemu załogi… ale nie w tem sposób… Lepiej pozostać przy obecnym kulawym systemie niż wprowadzać to co proponuje WG…

    1. Jak każda nowa rzecz, wymaga czasu na zrozumienie i przystosowanie się.
     Ocena “bardzo dobrze” lub “bardzo źle” po niecałym dniu testów świadczy tylko o tym ile osób jest otwartych na nowe rozwiązania, a ile nie.
     Wyniki wpisują się doskonale w ogólny trend, gdzie większość ludzi woli jednak bezpieczne, znane rzeczy i stroni od rzeczy nowych, obcych.

    2. 59% z 401 głosujących ocenia zmiany źle lub bardzo źle. To tylko ułamek aktywnych graczy, do tego mnóstwo tutaj hejterów, ludzi obrażonych na rzeczywistość, trolli i baranów którzy się nie zapoznali z proponowanymi zmianami a się wypowiadają. Mają do tego prawo. Wiele jest do poprawy, ale myślę że jak patch wyjdzie płacz skończy się dość szybko.

 6. Kombinacji co nie miara i dojść do ładu i składu z tym to będzie katorga. Choć lepiej ze będzie można ręcznie niż mieliby z automatu zjebać wszystko jak to miało miejsce w wyposażeniu.

  Zastanawia mnie tylko sprawa łóżek……. rozumiem ze sytuacja wygląda tak: łóżka (niejednokrotnie zakupione za złoto) wymienimy na jakieś gówno, po czym “dormitoria” musimy kupić na nowo za golda ? :D

 7. Jest kilka błędów i można je łatwo naprawić, są zrobione pod wyciągnięcie golda lub czasu (czas = pieniądz =>; więcej golda). Mimo, że błędów jakie zauważyłem jest kilka to są one rażące i dotyczą podstawowych, najważniejszych rzeczy, mechanik w związku z czym zmiany w obecnej formie uważam za bardzo złe, wole tak jak jest. Problemy to losowo wybierane bonusy na instruktorach; brak informacji o instruktorach 1 klasy i robienie z tego ogromnej niewiadomej; ręczne przekonwertowywanie załogi; mały bonus instruktorów 2 i 3 klasy; nieproporcjonalne poprawianie parametrów w umiejętnościach, co najbardziej boli zasięg widzenia, który jest kluczową wartością na wielu czołgach i tak np. ebr z 451m na moim koncie przy tych samych modułach i przekonwertowanej załodze oraz trafieniu na 3 instruktorach (2x2klasa 1x3klasa) zasięgu widzenia ma tylko 435m, może 16m, ale dla mnie i wielu lepszych graczy to aż 16 metrów i robi to róznice szczególnie w okolicy wartości 445m. Problemy się nie kończą, ponieważ jedna załoga nie może grać tak po prostu na 3 czołgach danego typu i nacji, trzeba zapłacić golda, inaczej straci się część wyszkolenia, mało tego system konwersji śnieżynek na instruktorów jest nie fair, instruktorzy powinni być czymś nowym, odblokowywanym po pewnym poziomie bez dodatkowych zakupów, szkoleń itp. Błedy są do naprawienia w prosty sposób, na chwilę obecną zmiany z powodu błędów w kluczowych mechanikach oceniam na bardzo złe i niegrywalne.

 8. Hajs na koncie WG musi się zgadzać. Nie bardzo mogą nerfić czołgi, szczególnie premium, to majstrują przy załodze. Była wypowiedź o stracie 16 metrów do spotowania na EBR przy nowej załodze. Będą mieli pole do popisu przy robieniu nowych czołgów z “podkręconymi” parametrami.
  Ja mam pytanko odnośnie specjalnych załogantów – śnieżynki, norrisy, buffony, itp. Jak zamierzają zrekompensować doświadczenie które jest zdobyte – kupione (podręczniki) na tych załogantach? Ktoś wie?

Dodaj komentarz