Operacje świąteczne 2024: zestaw stylizacyjny 3D „Podniebny stróż”

Styl 3D dla AE Phase I do zdobycia z dużych pudełek Operacji świątecznych 2024.

Styl fikcyjny, grupa: specjalne, tylko dla pojazdu AE Phase I, wartość: 5000 złota.

0 Ghs63bvK4

2vFjHrkSIA0

9h8RfKFtvUM

dLw5o6TOdkg

EX4aoXSb-v0

MQ BcprkK3Q

sUUAmeA VNk

Vs89ZVBO-xA

XVw0YEFo0Eg

ź: WoT Express