1.5 – zawartość patcha

Filmowy skrót nowości z patcha 1.5, po angielsku.