1.5.1 – lista zmian

Od wprowadzenia wersji 1.5 upłynęły już ponad dwa tygodnie, ale nowa wersja 1.5.1 jest już gotowa do testu publicznego! Macie okazję przetestować czołgi średnie ze zrównoważonymi parametrami i sprawdzić nową funkcjonalność – statystyki sesji. Oprócz tego Charków, zapomniana już lokalizacja zimowa, powróci jako mapa do bitew losowych. Naprzód!

Nowe zrównoważenie czołgów średnich

Na WG Fest w grudniu ubiegłego roku ogłosiliśmy nadchodzące zmiany w równoważeniu pięciu pojazdów. Jeden z nich, Kranvagn, już otrzymał swoją porcję usprawnień w wersji 1.5. A teraz nadszedł czas zwrócić uwagę na niektóre czołgi średnie X poziomu i dostosować ich kluczowe parametry, dzięki czemu ich profil bitewny będzie jaśniejszy.

Gruntownie przetestowaliśmy te zrównoważone pojazdy podczas supertestów, aby zrozumieć, jak zmiany wpłyną na rozgrywkę. Teraz jesteśmy gotowi podjąć następny krok i sfinalizować nasze modyfikacje.

 • Leopard 1 będzie teraz snajperem i będzie w stanie skuteczniej trafiać przeciwników z dużych odległości.
 • STB-1 będzie mógł wykorzystywać nierówności terenu dzięki hydro-pneumatycznemu zawieszeniu i wieży.

Shot 001 XZrYtBi

Aby zapewnić spójność wprowadzonych przez nas zmian, zaktualizowaliśmy również charakterystyki pojazdów STA-1 i Type 61 z japońskiej gałęzi oraz Leopard Prototyp A i Indien-Panzer w niemieckim drzewie technologicznym. Co najważniejsze, zmieniliśmy parametry bitewne dwóch maszyn czołgów premium VIII poziomu, Pz 58 Mutz oraz STA-2.

Przygotujcie się do wypróbowania tych zrównoważonych pojazdów podczas testu publicznego i podzielcie się z nami opiniami na temat ich efektywności!

Statystyki sesji

Zaczynając od ukazania się tej wersji, wprowadzimy nową funkcjonalność, statystyki sesji, które dają Wam możliwość monitorowania swoich szczegółowych statystyk bitewnych z danego dnia:

 • Ogólne statystyki dochodów/wydatków w oparciu o wyniki rozegranych bitew.
 • Waszą efektywność w oparciu o wyniki bitew rozegranych w sesji (lub danego dnia).
 • Waszą efektywność gry w różnych pojazdach w danej sesji.
 • Wpływ aktualnej sesji gry na wartość parametrów za cały czas (dynamikę Waszej gry).

Shot 002 NHVJvDR

Statystyki sesji dają Wam bezpośredni dostęp do sali chwały, w której możecie obejrzeć bardziej szczegółowe statystyki.

Statystyki sesji będą dostępne w samym garażu po lewej stronie od przycisku Centrum powiadomień. Będą one zbierane dla wszystkich bitew losowych z wyjątkiem Wielkich bitew. Statystyki sesji są automatycznie czyszczone raz dziennie i są wtedy zerowane wszystkie Wasze dzienne aktywności. Ale możecie też sami wyzerować aktualne statystyki i zacząć je gromadzić od nowa.

Shot 004 MEfCSwf

UWAGA: Statystyki sesji będą dostępne we wszystkich klientach gry, w których jesteście zalogowani. Możecie grać na przykład na komputerze w pracy i kontynuować w domu z tymi samymi zebranymi statystykami.

Wraz z dodaniem statystyk sesji wprowadziliśmy także następujące funkcjonalności do Sali chwały:

 • Statystyki z całego okresu istnienia konta
 • Wpływ statystyk dziennych na główne statystyki konta.

Więcej informacji o statystykach sesji otrzymacie w dedykowanym artykule na portalu, więc bądźcie czujni!

Odświeżona mapa: Charków

Czy pamiętacie mapę Charków, która została usunięta przed wersją 1.0? Ta mapa została oparta na Charkowie, drugim co do wielkości miasto Ukrainy i jedno z największych miast Związku Radzieckiego podczas Drugiej Wojny Światowej.

Wcześniej na tej mapie wygodnie było grać czołgami ciężkimi, ale gracze, którzy woleli pojazdy szybkie i lekko opancerzone, czuli się tutaj nieprzydatni. Wielu z Was prosiło o przywrócenie tej epickiej lokalizacji, dlatego przywrócimy ją w wersji 1.5.1 i z istotnymi zmianami. Staraliśmy się utrzymać wysoką historyczną dokładność i poprawić rozgrywkę na tej mapie. Przyjrzyjmy się więc kluczowym usprawnieniom:

 • Przerobiona mapa znacznie urosła – jej rozmiar wzrósł do 1000×1000 metrów.
 • Zmieniliśmy lokalizację baz i obróciliśmy mapę o 45 stopni, aby dać graczom więcej miejsca na manewry taktyczne.
 • Prawa strona mapy to obszar miejski odtworzony z dużą historyczną dokładnością; jest to w przybliżeniu 1943 rok. To tutaj czołgi ciężkie będą rozstrzygać o tym, kto jest najsilniejszy.
 • Lewa strona jest bardziej otwartym obszarem z różnymi typami ukształtowania terenu i mnóstwem osłon. Jest to miejsce, w którym czołgi lekkie i średnie poczują się jak w domu i gdzie będą mogły oskrzydlać przeciwników. Są tu również 2 wzgórza, więc niszczyciele czołgów będą w stanie wspierać swoją drużynę, powstrzymując wszelkie przełamania w tym kierunku.
 • Część miejska mapy jest oddzielona od części otwartej rowem przeciwczołgowym, który też za bezpośredni tunel łączący obie bazy.

Krótko mówiąc, ta zimowa mapa jest teraz bardziej klimatyczna, malownicza i wygodniejsza do gry pojazdami różnych klas i próbowania nowych, odważnych strategii.

Dowódcy, witamy w Charkowie!

Kharkiv 14 Ultra 001

Kharkiv 28 Ultra 001

Kharkiv 41 Ultra 001

Kharkiv Ultra 2560x1440 001

Kharkiv 30 Ultra 001

Kharkiv 44 Ultra 001


Lista zmian po angielsku:

Patchnotes CT1

Main Changes:

1. Session Statistics

Added the Session Statistics functionality that give players the possibility to monitor their detailed battle statistics for the day.  It will be collected for all Random Battles, except for Grand Battles. Session statistics are automatically cleared once a day, and all your daily activities are reset. However, you can reset the current statistics yourself and start gathering it again. The data are saved on the server, so Session Statistics will be available in all players’ game clients.

Session Statistics will be available right in the Garage, to the left of the Notification Center button.  Using the new functionality players can:

 • View general statistics on income/expenses based on the results of battles played
 • View their performance based on the results of battles played per session (or per day)
 • See how effective they are when playing on various vehicles for the current session
 • View the influence of the current gaming session on the value of the parameters for all time (your game dynamics)
 • Reset the current statistics and start gathering it again
 • Session Statistics gives players the direct access to the Hall of Fame to view more detailed daily statistics

Also, as part of the work on Session Statistics, we slightly reworked the Hall of Fame and added to it:

 • Parameter information for all time
 • Indicators of the impact of current daily statistics on the parameters for all time

2. Maps

With Update 1.5.1, Kharkov will come back and get significant changes:

 • Battle type: Standard Battle for Tier IV-X vehicles
 • Its size has increased to 1000×1000 meters
 • Changed the location of the bases and rotated the map 45 degrees to give players more space for tactical maneuvers and let them try different tactics
 • The urban area has undergone some changes. The western area of the city outskirts has been completely reworked to ensure more enjoyable gameplay for scouts, medium tanks, as well as TDs.
 • The map has been reworked in the HD-quality.

3. Changes to Technical Characteristics

Germany

Added the following vehicle for testing by Supertest players:

VK 75.01 (K)

Changes to the technical characteristics of the following vehicles:

 • Panzer 58 / Schwarzpanzer 58 / Panzer 58 FL / Panzer 58 Mutz
 • Changed the dispersion at 100 m from 0.36 to 0.34 m
 • Changed the view range from 380 m to 390 m
 • Increased the velocity of the Pzgr 39/48 shell by 15%
 • Increased the velocity of the Pzgr 40/48 shell by 18%
 • Increased the velocity of the Sprgr 48 shell by 15%
 • Changed the penetration value of the Sprgr 48 shell from 45 to 90 mm
 • Changed the damage value of the Pzgr 39/48 shell from 240 to 250
 • Changed the damage value of the Pzgr 40/48 shell from 240 to 250
 • Changed the damage value of the Sprgr 48 shell from 320 to 330
 • Changed the vehicle durability from 1,300  to 1,350 HP

Indien-Panzer

 • Decreased the dispersion during movement of the B-PS 102 suspension by 8%
 • Decreased the dispersion during movement of the Indien-Panzer suspension by 9%
 • Decreased dispersion on hull traverse of the B-PS 102 suspension by 8%
 • Decreased dispersion on hull traverse of the Indien-Panzer suspension by 9%
 • Changed the dispersion of the 9 cm Kanone gun for the Indien-Panzer turret from 0.34 to 0.32 m
 • Changed the aiming time of the 9 cm Kanone gun from 2.3 to 2.0 s
 • Changed the penetration value of the Pzgr 39/48 shell for the 9 cm Kanone gun from 212 to 218 mm
 • Changed the penetration value of the Sprgr 48 shell for the 9 cm Kanone gun from 45 to 90 mm
 • Changed the damage value of the Pzgr 39/48 shell for the 9 cm Kanone gun from 240 to 250
 • Changed the damage value of the Pzgr 40/48 shell for the 9 cm Kanone gun from 240 to 250
 • Changed the damage value of the Sprgr 48 shell for the 9 cm Kanone gun from 320 to 330

Leopard 1

 • Replaced the shell from APDS-T M392 to DM13 (APCR to APCR). Damage: 420   Shell velocity: 1,480 m/s    Penetration value: 278 mm
 • Replaced the shell from HEP-T M393 to DM11 (HE to HE). Damage: 510   Shell velocity: 1,173 m/s    Penetration value: 105 mm
 • Replaced the shell from HEAT-T T384E4 to DM23 (HEAT to APCR). Damage: 420   Shell velocity: 1,613 m/s    Penetration value: 323 mm
 • Decreased the dispersion during movement by 28%
 • Decreased the dispersion on hull traverse by 28%
 • Changed the hull traverse speed from 54 to 48 deg/s
 • Changed the dispersion at 100 m from 0.3 to 0.29 m
 • Changed the dispersion on turret traverse by 12%
 • Changed the reload time from 8.7 to 9.3 s
 • Changed the aiming time from 1.9 to 1.7 s
 • Changed the turret traverse speed from 36 to 40 deg/s
 • Changed the top speed from 65 to 70 km/h
 • Changed the reverse speed from 23 to 20 km/h
 • Changed the vehicle durability from 1,950 HP to 1,850 HP

Leopard Prototyp A

 • Replaced the APDS-T M392 shell for the 10,5 cm L7A1 gun with DM13 (APCR to APCR). Damage: 420   Shell velocity: 1,380 m/s    Penetration value: 268 mm
 • Replaced the HEP-T M393 shell for the 10,5 cm L7A1 gun with DM11 (HE to HE). Damage: 510   Shell velocity: 1,173 m/s    Penetration value: 105 mm
 • Replaced the HEAT-T T384E4 shell for the 10,5 cm L7A1 gun with DM23 (HEAT to APCR). Damage: 420   Shell velocity: 1,613 m/s    Penetration value: 315 mm
 • Decreased the dispersion during movement of the Leopard Prototyp A1 suspension by 10%
 • Decreased the dispersion during movement of the Leopard Prototyp A2 suspension by 11%
 • Decreased the dispersion on hull traverse of the Leopard Prototyp A1 suspension by 10%
 • Decreased the dispersion on hull traverse of the Leopard Prototyp A2 suspension by 11%
 • Changed the hull traverse speed of the Leopard Prototyp A1 suspension from 38 to 36 deg/s
 • Changed the hull traverse speed of the Leopard Prototyp A2 suspension from 42 to 40 deg/s
 • Changed the dispersion of the 10,5 cm L7A1 gun for the Porsche Standardpanzer turret from 0.32 to 0.31 m
 • Changed the dispersion of the 10,5 cm L7A1 gun for the Leopard Prototyp A2 turret from 0.36 to 0.34 m
 • Decreased the dispersion on turret traverse of the 10,5 cm L7A1 gun for the Porsche Standardpanzer turret by 29%
 • Decreased the dispersion on turret traverse of the 10,5 cm L7A1 gun for the Leopard Prototyp A2 turret by 50%
 • Changed the reload time of the 10,5 cm L7A1 gun for the Porsche Standardpanzer turret from 10.3 to 10.6 s
 • Changed the reload time of the 10,5 cm L7A1 gun for the Leopard Prototyp A2 turret from 13 to 12 s
 • Changed the aiming time of the 10,5 cm L7A1 gun for the Porsche Standardpanzer turret from 2.1 to 1.9 s
 • Changed the aiming time of the 10,5 cm L7A1 gun for the  Leopard Prototyp A2 turret from 2.9 to 2.5 s
 • Changed the traverse speed of the Leopard Prototyp A2 turret from 36 to 33 deg/s
 • Changed the traverse speed of the Porsche Standardpanzer turret from 37 to 35 deg/s
 • Changed the penetration value of the Pzgr 39/48 shell for the 9 cm Kanone gun from 212 to 218 mm
 • Changed the penetration value of the Sprgr 48 shell for the 9 cm Kanone gun from 45 to 90 mm
 • Changed the damage value of the Pzgr 39/48 shell for the 9 cm Kanone gun from 240 to 250
 • Changed the damage value of the Pzgr 40/48 shell for the 9 cm Kanone gun from 240 to 250
 • Changed the damage value of the Sprgr 48 shell for the 9 cm Kanone gun from 320 to 330
 • Changed the reverse speed from 23 to 20 km/h
 • Changed the engine power of the MTU MB 838 CaM 500 engine from 830 to 770 h.p.

Japan

STA-1

 • Decreased the dispersion during movement of the STA-1 suspension by 11%
 • Decreased the dispersion during movement of the STA-3 suspension by 12%
 • Decreased the dispersion on hull traverse with of the STA-1 suspension by 11%
 • Decreased the dispersion on hull traverse with of the STA-3 suspension by 12%
 • Changed the dispersion of the 90 mm Gun Type 61 gun for the STA-3 turret from 0.36 to 0.38 m
 • Changed the reload time of the 90 mm Rifled Gun for the  STA-3 turret from 7.7 to 7.2 s
 • Changed the reload time of 90 mm Gun Type 61 for the STA-3 turret from 7.5 to 6.5 s
 • Changed the aiming time of 90 mm Gun Type 61 for the STA-3 turret from 2.3 to 2.2 s
 • Increased the velocity of the M318A1 shell for 90 mm Gun Type 61 by 18%
 • Changed the power of the Mitsubishi 12HM20WT engine from 570 to 650 h.p.

STA-2

 • Increased the velocity of the M318A1 shell by 34%
 • Increased the velocity of the M71 shell by 16%
 • Increased the velocity of the Type 70  shell by 16%
 • Changed the reverse speed from 20 to 23 km/h
 • Changed the engine power from 570 to 650 h.p.

Type 61

 • Decreased the dispersion during movement of the STA-4 suspension by 19%
 • Decreased the dispersion during movement of the Type 61 suspension by 29%
 • Decreased the dispersion on hull traverse with of the STA-4 suspension by 19%
 • Decreased the dispersion on hull traverse with of the Type 61 suspension by 29%
 • Changed the traverse speed of the STA-4 suspension from 44 to 46 deg/s
 • Changed the traverse speed of the Type 61 suspension from 48 to 50 deg/s
 • Changed the dispersion of the 105 mm Rifled Gun for the Type 61 turret from 0.36 to 0.38 m
 • Decreased the dispersion on turret traverse of the 105 mm Rifled Gun for the Type 61 turret by 21%
 • Changed the reload time of the 105 mm Rifled Gun for the Type 61 turret from 10 to 8.2 s
 • Changed the aiming time of the 105 mm Rifled Gun for the Type 61 turret from 2.3 to 2.1 s
 • Improved the armoring of the Type 61 turret and the hull
 • Replaced the L28A1 shell for the 105 mm Rifled Gun with M392XB (APCR to AP)
 • Increased the velocity of the M318A1 shell for 90 mm Gun Type 61 by 18%
 • Decreased the velocity of the Type 75 shell for the 105 mm Rifled Gun by 19%
 • Decreased the velocity of the M456 shell for the 105 mm Rifled Gun by 19%
 • Decreased the velocity of the M392XB shell for the 105 mm Rifled Gun by 20%
 • Changed the damage value of the Type 75 shell for the 105 mm Rifled Gun from 480 to 440
 • Changed the damage value of the M456 shell for the 105 mm Rifled Gun from 390 to 360
 • Changed the damage value of the M392XB shell for the 105 mm Rifled Gun from 390 to 360
 • Changed the top speed from 47.6 to 45 km/h
 • Changed the reverse speed from 20 to 23 km/h
 • Changed the power of the Mitsubishi 12HM20WT engine from 570 to 650 h.p.
 • Changed the power of the Mitsubishi 12HM21WT engine from 604 to 750 h.p.
 • Changed the vehicle durability with the STA-4 turret from 1,600 to 1,720 HP
 • Changed the vehicle durability with the Type 61 turret from 1,700 to 1,750 HP

STB-1

 • Added the the hydropneumatic suspension
 • Decreased the dispersion during movement by 44%
 • Decreased the dispersion on hull traverse by 44%
 • Changed the hull traverse speed from 52 to 55 deg/s
 • Changed the dispersion at 100 m from 0.36 to 0.37 m
 • Changed the reload time from 8 to 7.1 s
 • Changed the aiming time from 2.3 to 2.0 s
 • Changed the view range from 410 to 400 m
 • Changed the turret traverse speed from 42 to 46 deg/s
 • Improved the turret armoring
 • Replaced the L28A1 shell with M392XB (APCR to AP)
 • Decreased the velocity of the M392XB shell by 20%; changed the damage value from 390 to 360
 • Decreased the velocity of the M456 shell by 19%; changed the damage value from 390 to 360
 • Decreased the velocity of the Type 75 shell by 19%; changed the damage value from 480 to 440
 • Changed the gun elevation angle from +13 to +9 deg (+15 deg when the hydropneumatic suspension is active)
 • Changed the gun depression angle from -10 to -6 deg (-12 deg when the hydropneumatic suspension is active)
 • Changed the top speed from 53 to 50 km/h
 • Changed the reverse speed from 20 to 25 km/h
 • Changed the engine power from 750 to 950 h.p.
 • Changed the vehicle durability from 1,950 to 2,000 HP
0 0 votes
Oceń wpis:
9 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze
Wicu

Charków wygląda sexi 🙂

Mokaze

Własnie nie miałem drugiej mapy do zablokowania zęby na niej nie grac, Charków będzie idealny..

Konrad

dlaczego niemcy i japonce dostają buffa ?

Sinecode

Bo nikt nie chce grać mięsem armatnim dla sowieckiego żelaza o kretyńskiej wytrzymałości, które jest przesiąknięte sterydami.

kuci23

Polać mu

pikawka

Niemożliwe, wprowadzono statystyki sesji ! Po tylu latach… Widzę, że WG naprawdę się zmienia na lepsze.

kuci23

Wielu z Was prosiło o przywrócenie tej epickiej lokalizacji

Dobry żart a co z mapą port, ko(sz)maryn, perłowa rzeka???
I statystyki sesji WOW!!!!! Za 3 lata doczekamy się możliwości przeniesienia licznika uszkodzeń i modyfikacji go 🙂

Xenlin

Napraw sobie internety.

Siedzę od 11 na EU2 – ani grama lagów, ani żadnych crashy serwera – hula o dziwo aż nazbyt dobrze. Tak więc lecąc klasykiem „coś nie działa – wina WG ofc”.