WoT: Blitz – zawartość patcha 2.10

Filmowy skrót oraz lista zmian, które zostaną wprowadzone wraz z patchem 2.10.

NOWA ZAWARTOŚĆ

SEZONOWE KAMIENIE MILOWE

 • Sezonowe kamienie milowe to święto obchodzone co 3 miesiące od daty zakupu pojazdu. Z tej okazji gracze otrzymają modyfikatory doświadczenia i kredytów. Bonus kamienia milowego ma pierwszeństwo nad wszystkimi innymi modyfikatorami i nie sumuje się z nimi. By otrzymać bonusy, pojazd musi być w garażu od co najmniej 3 miesięcy. Data najbliższego sezonowego kamienia milowego jest wyświetlana na ekranie charakterystyki technicznej.

ROZWÓJ KAMUFLAŻU

 • W wersji 2.10, kontynuujemy rozwój funkcjonalności kamuflażu: teraz część kamuflaży będzie dostępna do zakupu dopiero po wypełnieniu przez gracza specjalnych warunków. Wprowadzono odznaki, by zaznaczyć zmiany w kamuflażu, takie jak wprowadzanie nowego kamuflażu, odblokowanie lub zablokowanie kamuflażu, itp.
 • Stworzyliśmy dwa nowe kamuflaże, które będą sprzedawane za złoto i uzupełniane za kredyty. Ich koszt może się różnić w zależności od poziomu pojazdu. Dodaliśmy również kamuflaż, który zostanie odblokowany po zakupie konta premium.

POKOJE TRENINGOWE

 • Dodano czat,
 • Dodano opcję przyjaznego ognia do ustawień pokoju treningowego,
 • Dodano wsparcie osobistego zaproszenia do pokojów treningowych w sposób identyczny z zaproszeniami do plutonu. Zapraszający otrzymuje powiadomienie systemowe „Zaproszenie zostało wysłane!”, a zapraszany otrzymuje powiadomienie z opcją przekierowania do pokoju treningowego,
 • Wprowadzono wynik drużynowy do pokoju treningowego i dodano opcję resetowania wyniku,
 • Wprowadzono filtr przekleństw dla nazw i opisów pokojów, dodano limit znaków,
 • Dodano ikony identyfikacyjne nad listami drużyn w pokojach treningowych,
 • Dodano nowe wskazówki dla uczestników pokoju treningowego,
 • Naprawiono problem z odświeżaniem listy pokojów treningowych w przypadkach, gdy pokój, w którym przebywał gracz został rozwiązany,
 • Naprawiono problem z niepotrąceniem kredytów w przypadku samouszkodzenia w bitwach treningowych,
 • Naprawiono problem z błędnym przetwarzaniem w przypadku niewystarczającej ilości kredytów na naprawy po bitwie treningowej,
 • Naprawiono problem z przeniesieniem gracza do garażu zamiast do listy pokojów treningowych po stworzeniu/wejściu do pokoju treningowego,
 • Naprawiono sortowanie listy pokojów treningowych: pokoje znajomych i kolegów z klanu są posortowane w kolejności alfabetycznej,
 • Naprawiono problem z lagami podczas aktualizacji statusu gotowości gracza w pokojach treningowych,
 • Naprawiono problem z wyłączonym ograniczeniem do 20 uczestników na jeden pokój treningowy,
 • Naprawiono awarię gry podczas tworzenia pokoju treningowego (Win10).

USTAWIENIA GRY

 • Wprowadzono ustawienie „Wskaźniki kierunku ruchu” dla wszystkich platform: strzałki pod pojazdem pokazujące kierunek ruchu. Wyświetlanie strzałki może być wyłączone.
 • Dodano ustawienia „Czułość myszy w trybie snajperskim” oraz „Odwróć pionowy ruch myszy” dla Win/Mac.

BALANS

 • Dodano nowe działo dla IS-6 i IS-6 Fearless: 122 mm D-30A:
 • Czas przeładowania: 14,8 s,
 • Współczynnik rozrzutu podczas obrotu wieży: 0,16,
 • Główny pocisk: podkalibrowy (APCR), drugi pocisk: kumulacyjny (HEAT).
 • Dodano działo 107 mm ZiS-6D dla KV-5:
 • Czas przeładowania: 11,7 s,
 • Współczynnik rozrzutu podczas obrotu wieży: 0,14,
 • Główny pocisk: podkalibrowy UBR-420D (APCR), drugi pocisk: kumulacyjny (HEAT).

MAPY I POJAZDY

 • Mapa Kamieniec została przeprojektowana:
 • Główną poprawką było poszerzenie obszaru gry przy użyciu terenu niedaleko flagi: góra została przesunięta za czerwoną linię oraz dodano przestrzeń szybkiego przemieszczania się dla żwawszych pojazdów,
 • Wprowadzono w nowym obszarze system wykrywania oparty na odległości i charakterystyce pojazdu,
 • Dodano do mapy bardziej oczywiste pozycje dla niszczycieli czołgów,
 • Przeprojektowano skalisty płaskowyż w centrum mapy w celu uczynienia go bardziej zmiennym i mniej wyeksponowanym na ogień przeciwnika,
 • Zbalansowano przestrzeń przy bramach niedaleko garażu i wprowadzono szereg mniejszych usprawnień, w celu uprzyjemnienia gry wolnym i ciężko opancerzonym pojazdom,
 • Przemieszczono okręg przejęcia flagi z bunkrów do zejścia w dół, w celu przeniesienia epicentrum walki do tej części mapy,
 • Zespół artystów zrobił kawał dobrej roboty na tej mapie. Obecnie Kamieniec to dławiący mgłą zakątek otulony mchem i bogaty w skaliste płaskowyże i moczary.
 • Na mapie Kanał usunięto artefakty z wody, które były wyświetlane podczas włączonych ustawień o niskiej jakości grafiki,
 • Zmieniono poziom bitew dla map Kamieniec i Fort Rozpacz: Kamieniec będzie teraz dostępny począwszy od bitew poziomu IV, natomiast Fort Rozpacz – od bitew I poziomu.

GŁÓWNE POPRAWKI I USPRAWNIENIA

 • Poprawiono zachowanie myszy dla wersji Win/Mac: stało się ono bardziej precyzyjne i czułe. (Win/Mac),
 • Zmieniono parametry rozdziału misji: teraz misje częściej są przypisane do pojazdów, których gracz ostatnio używał,
 • Dodano opcję wyboru typu sterowania przed rozpoczęciem samouczka. (dotyczy jedynie komputerów z Windows i dotykowym ekranem),
 • Dodano link do Wargaming.net do menu bocznego w sekcji Społeczność.

BŁĘDY

 • Naprawiono błąd z lagiem czułości myszy po spojrzeniu w tył: teraz jest równa zwyczajnej czułości. (tylko Mac),
 • Naprawiono błędne wyświetlanie kamuflażu dla T110E5, T110E4 oraz T110E3,
 • Naprawiono błąd z zacięciem się celownika na pojeździe wroga. (Pulpit Win10),
 • Naprawiono błąd z brakiem podświetlenia dla wybranej nacji w drzewie technologicznym,
 • Naprawiono błąd z opóźnionym wyświetlaniem ekranu gratulacyjnego po osiągnięciu nowego poziomu zaopatrzenia,
 • Naprawiono błąd z podświetleniem radzieckiego pojazdu podczas zakupu pojazdu II poziomu podczas samouczka,
 • Naprawiono błąd z brakiem możliwości spojrzenia w tył przy użyciu myszy przed rozpoczęciem bitwy. (Win/Mac),
 • Naprawiono błąd z zacinaniem gry, gdy gracz szybko przewija karuzelę pojazdów,
 • Naprawiono błąd z nieprawdziwym końcem gry, gdy gracz przełączał pomiędzy sojusznikami w trybie pośmiertnym,
 • Usunięto wyświetlanie zaproszeń do znajomych, gdy gracz jest w bitwie lub w pokoju treningowym,
 • Naprawiono teksty powiadomień i opisów,
 • Naprawiono główne błędy i awarie klienta gry.

Jedna odpowiedź dla “WoT: Blitz – zawartość patcha 2.10”

Dodaj komentarz