supertest: CS-53

Supertest zyskuje nowe obiekty badań, tym razem są to dwa pojazdy ze świeżo ogłoszonej polskiej gałęzi czołgów średnich. Zacznijmy od średniaka VIII poziomu CS-53.