Krótkie info: nie martwcie, mamy rozwiązanie dla tych którzy spełnili warunki misji i nie mogli jej aktywować w czasie trwania eventu… Przeanalizujemy dane i zidentyfikujemy każdego, który spełnił warunki wymagane do przyznania nagrody, ale nie ukończył misji dzisiejszego ranka. Jak już to zrobimy przyznamy odpowiednie nagrody. Może to zająć kilka dni… być może będzie to na początku przyszłego tygodnia.

Don’t worry, we have a solution for those of you who fulfilled all the requirements but couldn’t activate the mission in time. It might take some time, however we will make sure that if you earned the reward, you will get it as well. I’ll report back when I have more details.

We are going through the data and identifying everyone who has fulfilled the requirements for the rewards, but did not complete the mission by this morning. Once that is done, we will credit everyone with the proper rewards. This might take us a couple of days, since we will have to shift through a lot of data, so realistically I can promise early next week (but it might be sooner, depending how it goes). Ultimately everyone will receive the rewards!

Ph3lan

ź: forum WoT

2 Responses to 25 milionów do T 25 – koniec wyzwania, cz.II

Dodaj komentarz