Na serwerze testowym wersji 1.2 zostały wprowadzone następujące zmiany w mapach:

Redshire:
• Główny punkt w którym spotykają się obie drużyny będzie usprawniony pod względem pozycji dla obu drużyn. W poprzedniej wersji mapa umożliwiała ostrzał jedynie dla południowej drużyny. Nowa wersja mapy naprawi ten błąd i obydwie drużyny będą mogły zdobyć tą pozycję. Zmiana ta nie powinna wpłynąć znacząco na balans, po prostu wyrówna szanse w tej części mapy.

Ruinberg:
Głównym celem usprawnienia mapy jest naprawa starego problemu z przewagą drużyny północnej, która daje lepsze możliwości przestrzału. Tym razem obie drużyny otrzymają takie same możliwości z pozycji przy miasteczku, po jego zdobyciu. Dodatkowo drużyna południowa dostanie dodatkowe pozycje defensywne w okolicy bazy.
W tym celu wprowadzone zostanie pięć zmian:
• Zostaną zmienione budynki przy wjeździe na główną ulicę miasta, umożliwiając południowej drużynie ostrzał oraz dojazd bardziej mobilnych czołgów.
• Na obrzeżach, w okolicy południowe bazy zostanie zmniejszona ilość budynków które dadzą osłonę przed ostrzałem z miasta. Pozwoli to na uzyskanie wsparcia z miasteczka, a szersze kąty ostrzału pomogą w obronie tego sektora na wypadek utraty miasteczka.
• Zmiany wysokości terenu w okolicach miasteczka od strony południowej, co ułatwi wykorzystanie nierówności terenu.
Zmiany poskutkują następującymi usprawnieniami:
• Zwiększy się efektywność ostrzału niszczycieli w związku z szerszym polec ostrzału.
• Zwiększy się możliwość przejęcia miasteczka przez mobilne czołgi.

Paryż:
Poprawione zostaną niektóre krzaki w zachodniej bazie, w sektorze C1. Dzięki temu pozycja będzie podobnie osłonięta jak jej odpowiednik ze wschodniej bazy.

Piaszczysta Rzeka:
Poprawione zostaną pozycje defensywne drugiej drużyny, będzie możliwe zajęcie pozycji w skalistym terenie po prawej stronie bazy. Dodatkowo będzie łatwiej walczyć z wrogimi pojazdami w wąwozie używanym głównie przez HT.

Overlord:
Mapa przejdzie przebudowę terenu, w poprzedniej wersji mapa była nieznacznie nachylona w kierunku południowej bazy, co miało wpływ na balans podczas bitwy. Z tego też względu północna drużyna nie miała równych szans: podjeżdżając prawie pod każde wzniesienie pojazdy były narażone znacznie bardziej na ostrzał, aniżeli pojazdy ze strony drużyny południowej.

Pozostałe zmiany:

A0


C8


C9


E0-F0


E2


E8 dolny


E8 górny


E4

One Response to 1.2 TEST – zmiany na mapach

  1. Powhatan Powhatan pisze:

    Piaszczysta rzeka – „drugą droxyna” czyli prawa? Jakoś tam tak jwk na Overlord problemu nie odczuwalem, ale wczasniej opisane mapy to faktycznie wymagaly poprawek. Na Redshire dojazd do sterowca od góry był tragiczny bo w bok niewidoczne TDki waliły.

Dodaj komentarz